Розрахунок залізобетонного моста - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 62
Вибір основних геометричних характеристик для побудови залізобетонного моста. Визначення внутрішніх зусиль, розрахунок балки на міцність за згинальним моментом та за поперечною силою. Перевірка прийнятого армування та втрати сил попереднього напруження.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Проектування, будівництво й експлуатація штучних споруд - складний і взаємозалежний процес, керівництво яким повинно здійснюватися висококваліфікованими інженерами за фахом "Мости і транспортні тунелі". Необхідну підготовку в цій області повинні мати й інженери-шляховики, тому що у практичній роботі доводитися вирішувати питання будівництва й експлуатації мостів. Проектування штучних споруд у сучасних умовах розвивається за рахунок розробки нових ефективних конструктивних форм, удосконалювання методів розрахунку, застосування нових матеріалів, використання ЕОМ для розрахунків, конструювання елементів мостів і видачі їхніх робочих креслень. Визначення зусиль в елементах пролітних будівлях рекомендується виконувати в такій послідовності: Підготувати дані для розрахунку пролітної будівлі на ЕОМ. При проектуванні нового моста завантажують нормативними навантаженнями (А11, НК-80, натовп на тротуарах), виходячи з умови визначення найбільших величин розрахункових зусиль в елементах пролітної будови.При виконанні курсового проекту необхідно дотримувати описаний нижче порядок проектування варіантів моста. На листі формату А1 викреслено три поздовжніх профілі мостового переходу, нанесено рівні води і геологічна будівля в межах мостового переходу. Необхідно враховувати, що на відміну від поздовжніх профілів доріг креслення мостів, у тому числі і поздовжні профілі мостових переходів, необхідно виконувати в однаковому горизонтальному і вертикальному масштабах. Варіант 1: Залізобетонний, балковий міст із металевою фермою з трикутними ґратами, багатопрогоновий розрізний, з ребристою пролітною будовою, бездіафрагмовий, збірний з їздою поверху зі змішаним армуванням. Варіант 3: Залізобетонний, балковий міст, багатопрогінний розрізний з коробчатою прольотною будовою, збірний з їздою поверху.Таблиця 2.1

№ n, шт L, м lp, м Г, м Т, м Н, см J0, см4 hf, см bн, см d2, см

1 7 15 14.4 10.5 2х1,5 95 4408100 20 60 210Розглянемо приведений переріз: Визначаємо ширину прольотної будови поверху: м Назначаємо 7 балок. Визначаємо геометричні характеристики балки прольотної будови. Діючий документ при проектуванні автодорожніх мостів БНІП [2] включає наступні види нормативних тимчасових вертикальних рухомих навантажень: автотранспортні у виді А15 важкі одиночні колісні машини НК-10 Навантаження від важких одиночних колісних чи гусеничних транспортних засобів приймаємо для мостів і труб, проектованих під навантаження А15у вигляді колісного чотиривісного одиночного візка НК-10 навантаженням на вісь Р=245КНСтатичний момент приведеного перерізу відносно нижньої грані балки: Положення центра ваги приведеного перерізу відносно нижньої та верхньої граней перерізу: Момент інерції приведеного перерізу відносно осі, яка проходить через його центр ваги перпендикулярно площині вигину: 2.5 Втрати сил попереднього напруження Попереднє напруження, яке контролюється до кінця напруження арматури, приймається: До моменту закінчення обтиснення бетону для конструкцій з натягом арматури на упори виявляються втрати першої групи: від релаксації напруг у дротовій арматурі при механічному способі її натягу. при натягу з двох сторін від деформації анкерних пристроїв на упорах: від перепаду температур натягнутої арматури і пристрою, що сприймає зусилля натягнення при пропарюванні бетону, при Dt=65°: Таким чином, перші втрати в прямолінійних пучках складають: Напруга в попередньо напружених прямолінійних пучках за винятком перших утрат дорівнює: Другі втрати - від усадки і повзучості бетону визначають за наближеними формулами. Втрати від повзучості бетону залежать від напружень у бетоні на рівні центра ваги апаратури, для якої визначаються втрати від постійного впливу (сили попереднього напруження, власна вага).Робоча висота перерізу за прийнятим розміщенням арматури: Визначаємо висоту зжатої зони, допускаючи, що нейтральна вісь проходить по лінії грані плити,тоді згинальний момент: М=Поперечна сила, що витримає балка Довжина проекції небезпечного похилого перерізу на вісь елемента: Приймаємо с=1.21м. Тоді 8 штук, які будуть сприймати поперечну силу Балка може сприйняти поперечну силу Визначимо поперечну силу, яку може сприйняти переріз розташований на межі с середньою ділянкою.Розрахунок виконується по двох стадіях роботи конструкції: виготовлення; На стадії експлуатації до балки предявляються вимоги II б категорії тріщиностійкості, як до конструкцій автодорожніх мостів, армованої дротовою попередньо напруженою арматурою d = 5мм. Відповідно до вимог, повинні бути перевірені: · Утворення нормальних тріщин під тимчасовим навантаженням: · Закриття нормальних тріщин під постійним навантаженням Поперек прольоту плити ширина площадки розподілу приймається Для смуги плити шириною 1м згинальний момент в середині прольоту визначаємоРозрахунок виконуємо для перерізу шириною b = 100 см. Розрахунок плити на міцність при дії поперечної сили умова виконується. отже плита в змозі витримати діючу поперечну силу без поперечного армування. При масовому будівництві мал

План
Зміст

Вступ

1. Варіантне проектування моста

1.1 Складання 3х варіантів моста. Короткий опис варіантів. Вибір варіанту

2. Розрахунок залізобетонної будови

2.1 Вихідні дані

2.2 Розрахунок геометричних характеристик

2.3 Визначення внутрішніх зусиль. Розрахунок балки на міцність за згинальним моментом

2.4 Геометричні характеристики приведеного перетину в середині прольоту

2.5 Утрати сил попереднього напруження

2.6 Перевірка прийнятого армування

2.7 Розрахунок балки на міцність за поперечною силою

2.8 Розрахунок на тріщиностійкість

2.9 Розрахунок плити на міцність на стадії експлуатації за згинальним моментом

3. Короткий опис способу провадження робіт

4. Охорона праці

Література

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?