Розрахунок загального та чистого прибутку, їх розподіл i використання - Реферат

бесплатно 0
4.5 128
Розрахунок загального прибутку від продажу продукції або послуг. Склад адміністративних витрат та витрат на збут. Основні принципи розподілу прибутку господарюючих суб"єктів у ринкових умовах господарювання. Розрахунок загального та чистого прибутку.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Тому розрахунку загального прибутку передує визначення, передусім, прибутку від продажу продукції, робіт, послуг, тобто валового прибутку, прибутку від операційної діяльності, прибутку від звичайної діяльності та прибутку (збитку) від надзвичайних подій. До складу адміністративних витрат належать загальногосподарські витрати, повязані з управлінням та обслуговуванням підприємства: основна та додаткова заробітна плата управлінського (керуючого) персоналу з відрахуваннями на соціальне страхування; витрати на службові відрядження апарату управління підприємством; витрати на управління основних засобів, інших матеріальних необігових активів загальногосподарського використання (амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання та ін.); витрати на звязок; витрати, повязані з підготовкою (навчанням) i перепідготовкою кадрів та інші витрати загальногосподарського призначення. До складу витрат на збут включаються: витрати, повязані з реалізацією продукції, товарів, робіт, послуг; витрати на утримання підрозділів, що займаються збутом продукції, товарів, робіт, послуг; витрати на рекламу продукції, товарів; витрати на доставку продукції споживачам; витрати на пакувальні матеріали, які витрачаються для затарювання готової продукції; витрати на ремонт тари та на передпродажну підготовку товарів; витрати на оплату праці продавців, торгових агентів i працівників підрозділів, що забезпечують збут, а також витрати па відрядження цих працівників; витрати на транспортування готової продукції, товарів; витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необігових активів, повязаних зі збутом продукції, товарів та інші витрати. До складу інших операційних витрат включають: собівартість реалізованих виробничих запасів; сумнінні (безнадійні) борги; збитки від уцінки запасів та від операційних курсових різниць; визнані економічні санкції; відрахування для забезпечення майбутніх операційних витрат; інші витрати, що виникають у процесі операційної діяльності підприємства, крім витрат, що включаються до собівартості продукції, робіт, послуг. Прибуток від звичайної діяльності визначається як сума прибутку від операційної (основної) діяльності, доходів від участі в капіталі фінансових та інших доходів за мінусом витрат від участі в капіталі, фінансових та інших витрат.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?