Розрахунок витрат на виробництво засобу вимірювальної техніки - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 116
Організація комплексної підготовки виробництва. Амортизаційні відрахування за рік. Заробітна платня обслуговуючого персоналу лабораторії метрології. Визначення експлуатаційних витрат. Одиничні показники якості. Визначення технічного рівня нової системи.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
В умовах сучасного виробництва, коли вимоги якості та швидкодії процесів вимірювання, а отже і до засобів вимірювання зростають, доцільно розробляти нові системи, що могли б забезпечити кращі показники та зменшити витрати. В даний час широко використовується датчики переміщення розроблені спеціально для виміру відносних і абсолютних переміщень від нульової точки за допомогою перетворення переміщення в електричний сигнал. Розділяють перетворювачі лінійного і кутового переміщення, які в режимі реального часу вимірюють зміщення механічних елементів і дозволяють перехоплювати точки спрацьовування для інших підпорядкованих механізмів. Також можна використати індуктивний датчик для виміру тисків, сил, рівнів витрати газу і рідини і т. д.Високопродуктивна, економічна і безпечна робота технологічних агрегатів промисловості вимагає застосування сучасних методів і засобів вимірювання величин. І саме компютерний контроль надзвичайно сильно впливає на ефективність функціонування всіх основних механізмів, оскільки ту велику кількість інформації, що надходить від вимірювальних систем неможливо опрацювати оператору. Можливості ВОК, як засобу зберігання інформації, визначаються внутрішніми та зовнішніми запамятовуючими пристроями, що використовуються. Характеристики ВОК як засобу представлення інформації визначаються оперативно-диспетчерським обладнанням, що використовується для управління. У тому випадку, коли ВОК працює у стані вимірювально-інформаційної системи, нормуються та перевіряються характеристики ВОК як засобу для реалізації даного конкретного виду вимірювань.Витрати на покупні ЗВТ розраховуємо за кожним найменуванням і-го виробу. Тарифну заробітну плату та преміальні надбавки визначають за кожним видом робіт як добуток норм часу та часових тарифних ставок робітників відповідних розрядів. Додаткову заробітну плату (Зд) визначаємо у відсотках від основної заробітної плати. Враховуючи, що собівартість ЗВТ визначається на ранніх стадіях його проектування в умовах обмеженої інформації технології виробництва та витрат на його підготовку до загальновиробничих витрат включають, окрім цих витрат, витрати на: u освоєння нового виробництва; Ці витрати належать до собівартості ЗВТ пропорційно до основної заробітної плати, та на приладобудівельних підприємствах вони складають 150?180% від основної заробітної плати.Оптова ціна визначається за формулою: (3.1) де - повна собівартість ЗВТ, грн; За (3.1) оптова ціна ЗВТ становить: грн. З урахуванням ПДВ (20%) відпускна ціна підприємства складає: (3.2) Капітальні вкладення на ЗВТ у сфері його використання включають ціну з урахуванням витрат на його доставку, наладку і т.п.Експлуатаційні витрати споживача , які повязані із застосуванням ЗВТ, містять: u заробітну платню обслуговуючого персоналу лабораторії метрології; Заробітна платня обслуговуючого персоналу з надходженнями для базового і проектного варіантів визначається за формулою: (4.1) коефіцієнт, що враховує преміальні та інші заохочувальні виплати робітникам, у частках одиниці; Амортизаційні відрахування за рік для базового і проектного варіантів розраховуються за формулою: (4.3) де - капітальні вкладення за рік, грн.; Витрати на електроенергію для базового і проектного варіантів визначаються за формулою: (4.4) де - кількість годин роботи ЗВТ на рік, год;Для цього слід розрахувати узагальнений показник якості нової системи за порівнянням з базовою за формулою коефіцієнт, який враховує важливість і-го показника; Одиничні показники якості визначаються за формулами: u показники, зростання чисельного значення яких вказує на погіршення якості з лінійним звязком між величиною показника та якістю виробу: (5.2) де , - чисельні значення і-го порядку для нового та базового варіантів; u показники, зростання чисельного значення яких поліпшує якість, з лінійним звязком між значенням показника та цінністю споживання пристрою: (5.3) Коефіцієнт, який враховує важливість і-го показника, розраховують методом розставлення пріоритетів.Узагальнюючим показником порівняльної економічної ефективності даного варіанта є економічний ефект даного варіанта за рік, який визначає ефект у сфері його застосування. капітальні витрати на НДР, які повязані з виготовленням нового ЗВТ, не враховані в його собівартості, і які дорівнюють 20% від капітальних вкладень за новою системою, грн.;Розрахували витрати на покупні вироби на виробництво ЗВТ : 1110,45 грн; основну - 3680 грн, додаткову - 368 грн заробітні плати; відрахування до фонду соціального страхування - 5628,4 грн.; обчислили загальновиробничі - 5520 грн, адміністративні - 6526 грн, поза виробничі витрати - 563 грн; визначили повну собівартість розроблювального ЗВТ 19344,65 грн; розрахували оптову - 19344,65 грн, відпускну - 27857 грн ціни; капіталовкладення - 30642,7 грн; заробітну платню обслуговуючому персоналу - 49547,52 грн; амортизаційні відрахування за рік - 7660,68 грн; витрати на електроенергію - 59,02 грн, на поточний ремонт і додаткові матеріали - 13126 грн; обчислили інші витрати - 972грн; р

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?