Розрахунок вартості монтажо-налагоджувальних робіт та капітальних вкладень в побудову верстата - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 178
Трудомісткість монтажо-налагоджувальних робіт. Розмір капітальних вкладень в побудову верстату. Розрахунок вартості конструкторської роботи на етапах. Знос основних засобів та витрати на їх ремонт. Формування вартості виробничих запасів, робіт та послуг.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Метою даного курсового проекту з економіки є застосування теоретичних та практичних навичок, набутих при прослуховуванні курсу лекцій з предмету «Економіка та організація електротехнічних служб», вміння користуватися літературними джерелами при розрахунку вартості конструкторської розробки та монтажо-налагоджувальних робіт. В даному курсовому проекті розраховується вартість самої конструкторської роботи, собівартість монтажо-налагоджувальних робіт, розмір капітальних вкладень в побудову верстату. Уся інформація про найменування та трудомісткість монтажо-налагоджувальних робіт зводиться до таблиці 1.1. Дані про кількість виконавців монтажо-налагоджувальних робіт занесені до таблиці 1.2., де знаходиться інформація про виконавців робіт, їх професія, посада, розряд. В таблиці 1.3. знаходяться дані про ресурсне забезпечення проекту різноманітними ручними засобами праці, тобто основними фондами.Робота конструкторських служб дуже трудомістка, відповідно вимагає значних грошових витрат, а тому необхідно забезпечити економічність проектно-конструкторської документації. Конструкторська розробка оплачується робітникам конструкторського бюро по трудомісткості виконаної роботи відповідно середній денній ставці. Середня денна ставка визначається за формулою: - Коефіцієнт 8,2 використовується для переведення фонду робочого часу в годинах в трудодні. Розраховуємо середню денну ставку працівника: Крім того до основної вартості технічного проекту додаються також витрати на коригування ПКД та обовязкові платежі на загальну вартість розробки та корегування розробки.Субєкт підприємництва - це приватна особа або обєднання партнерів, які здійснюють діяльність. Підприємство може здійснювати будь-яку діяльність одночасно. Якщо надає комусь кредити, приймає участь в валютних торгах, купує акції інших підприємств, воно здійснює фінансову діяльність. Крім того підприємство може здійснювати соціальну діяльність (тобто утримує пенсіонерів, дитячі будинки, здійснює меценатство або спонсорську діяльність). Підприємство, як правило, складається з виробничих підрозділів (цехи, ділянки, обслуговуючі господарства, органів управління, організації і закладів, які призвані задовольняти потреби трудового колективу).НМА - це частина майна підприємства, яка використовується тривалий час, в процесі експлуатації зношується та переносить свою вартість на продукцію, що виготовляється. Основні фонди - сукупність ТМЦ, які мають натуральну форму використовуються більше одного разу та виробничого циклу та у процесі експлуатації зношуються і частково, у вигляді амортизаційних відрахувань, переносять свою вартість на продукцію. Амортизація - це списання згідно з вимогами оподаткування та обліку протягом кількох років активів фірми або це процес перенесення балансової вартості на продукцію, що виготовляється, та акумуляція коштів для їх відтворення, або - це систематичний розподіл амортизовуваної суми активу протягом терміну його корисної експлуатації. Оборотні активи - це частина майна підприємства, яка повністю переносить свою вартість на продукцію, що виготовляється, та повертається виробникові в грошовій формі після реалізації. Оборотні активи фірми на основні матеріали і куповані комплектуючі та розрахунок їх вартості внесено до таблиці 3.2(1).Пропозиція - показує кількість продукції, яку виробник хоче і може виготовити, а також запропонувати для продажу за конкретною ціною на протязі певного проміжку часу. Класифікуються ціни за різними характерними ознаками: 1) по характеру обслуговування обороту - оптові, закупівельні, роздрібні, тарифні, кошторисні; 2) по ступеню вільності від впливу держави при їх встановленні бувають: а) вільні - виникають на ринку, на основі попиту і пропозиції; б) регульовані - держава регламентує мінімальний розмір прибутку; в) фіксовані - встановлені державними органами ціни на обмежене коло товарів (певні товари дитячого асортименту, паливно-мастильні матеріали); Основним документом що регулює даний процес є закон України «Про ціни та ціноутворення», який передбачає обовязкового дотримання принципів ціноутворення: рівні умови при різних формах господарювання, збалансованість ринку (виготовлення для споживання), проведення антимонопольної політики, встановлення реального співвідношення цін на промислову та сільськогосподарську продукцію, підвищення якості продукції, соціальні гарантії для малозабезпечених верств, створення реальних економічних гарантій для виробників, орієнтація цін на світові тощо. Процес реалізації має два аспекти: з однієї сторони відображає надходження грошових коштів або рахунків до сплати в результаті реалізації замовникам продукції за проданими цінами і називається виручкою від реалізації, з другої сторони відображає використання ресурсів, які були необхідні для отримання виручки від реалізації і називається витратами.Складаємо повний кошторис додаткових капітальних вкладень впровадження проекту. Дані вносимо в таблицю 5.1. 2 Вартість монтажо-налагоджувальних робіт 2389,07 Таблиця 3.5. З таблиці видно, щ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?