Розрахунок вантажообороту та вагоноообороту - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 83
Розрахунок необхідної кількості сировини та матеріалів і аналіз добових вантажопотоків. Розрахунок коефіцієнту нерівномірності перевезень. Визначення розмірів руху та розкладання передаточних потягів. Показники роботи транспорту по добовому плану-графіку.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Промисловий залізничний транспорт входить до єдиної транспортної системи України, забезпечує виконання початково-кінцевих операцій з вагонами загального користування на залізничних станціях, що примикають до магістральних шляхів, переміщення вагонів, перевезення вантажів усередині підприємства у процесі виробництва, зокрема й у власному рухомому складі. Працівники промислового залізничного транспорту здійснюють обслуговування клієнтури, організовують вантажно-розвантажувальні операції з вагонами загального користування тощо.Необхідна кількість визначених і-х видів сировини та матеріалів (вантажів) на рік, Qріч.і розраховується за формулою: Qріч.і = РКІ ; (1.1) де Р - виробнича програма (річний обсяг) по випуску готової продукції, т.; Вантаж Коефіцієнт витрат Звідки надходить Куди поступає При розрахунках і-х середніх добових вантажопотоків Qc.д.і величину Qріч.і ділять на кількість днів надходжень вантажів за рік: Qc.д.і = Qріч.і /365. Результати розрахунків заносять у відомість вантажообороту по кожному складу (цеху) окремо. Відомість складається у вигляді двох таблиць.При розвязуванні задач з організації залізничних перевезень у якості вихідних даних приймаються розрахункові добові вагонопотоки, які визначаються з урахуванням коефіцієнту нерівномірності перевезень Кн. Цей коефіцієнт визначається на підставі обробки (методами математичної статистики) облікових даних окремо по добовому прибуванню та відправленню вагонів. При курсовому проектуванні на реальній основі відбір даних рекомендується проводити не менш як за три місяці минулого року (максимальний, мінімальний та середній окремо за обємами прибуття та відправлення) з облікових документів. Будують варіаційний ряд, а саме всі дані статистичного ряду розміщують у порядку зростання випадкової величини: 12, 12, 18, 20, 20, 21, 24, 24, 24, 25, 32, 33, 33, 33, 34, 35, 36, 37, 37, 38, 38, 40, 41, 42, 42, 43, 44, 45, 45, 46, 47, 48, 49, 49, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55, 56, 58, 59, 60, 60, 61, 64, 64, 64, 65, 68, 69, 70, 73, 74, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 85, 89, 91, 93, 98. Визначають інтервал групування: ; (2.2) де , - відповідно максимальне і мінімальне значення випадкової величини, взяті з варіаційного рядуЯкщо для перевезення конкретного вантажу використовують вагони різної вантажопідємності (наприклад, на складах 1 і 4 використовують платформи чотирьохосні вантажопідємністю 64 т і шестиосні - 92 т), то розрахункові добові вантажопотоки розраховуються за формулою: ; (3.1) де , - частка відповідно чотири - і шестиосних вагонів (= 0,82; = 0,18); Визначаємо кількість вагонів на складі 1: n = = 61 вагон. Визначаємо кількість вагонів на складі 4: n = = 110 вагонів. Для однотипних вагонів (склад 2) формула приймає такий вигляд: ; (3.2) де - вантажопідємность вагона, т (= 64 т) n = = 33 вагони. Для вагонів з контейнерами (склад 3) добовий розрахунок вагонопотоку визначається по такій формулі: ; (3.3) де - вантажопідємність контейнера, т (= 5 т);Розміри руху передаточних потягів між станцією примикання і заводською станцією визначають за такими формулами: ; (4.1) де - кількість потягів, які прибувають на заводську станцію; добова кількість вагонів, що прибувають на заводську станцію; добова кількість вагонів, що відправляються з заводської станції на станцію примикання. Добова кількість вагонів, що прибувають на заводську станцію: ; (4.3) де - кількість вагонів, що прибувають під розвантаження (див. табл. Добова кількість вагонів, які відправляються з заводської станції: ; (4.4) де - добове навантаження на заводській станції (див. табл.Розформування складів потягів проводиться на вільній колії або кінці колій у відповідності до їх призначення. В умовах промислового залізничного транспорту час розформування вагонів на витяжці рекомендується розраховувати за імперичною формулою: ; (5.1) де А і Б - постійні коефіцієнти (А = 0,54 ; Б = 0,21); При формуванні поїздів вагони сортують на вільні колії з метою підборки в групи за окремим призначенням.При русі потягів по перегонах довжиною від 1,5 до 3 км , а також при маневровій роботі на станціях (подача та прибирання вагонів по вантажним пунктам) час ходу приймають в залежності від величини поїзду та відстані пробігу. При виконанні курсового проекту прийняти відстань від заводської станції до складів 1 та 3 - 0,3 , до складів 2 i 4 - 0,5 . Час ходу потягу по перегону, між заводською станцією та складом 1,3 складає: t = 60 •1,2 / 40 2 = 3,8 хв. Час ходу потягу по перегону, між заводською станцією та складом 2,4 складає: t = 60 •2 / 40 2 = 5 хв. При розрахункові часу ходу по зєднувальній колії між вантажними пунктами та станцією до часу ходу, слід додати : - час на організацію відправлення чи прибуття (отримання розпорядження, підготовку маршруту, сигналів по забезпеченню безпеки виїзду і вїзду на вантажний пункт) - 3 хвилини;При визначенні кількості потрібних механізмів i норми простою під навантаженням чи розвантаженням для всієї партії вагонів, яка подається на фронт, у курсовому проекті прийняти, що норма простою

План
ЗМІСТ

Реферат

Вступ

1. Розрахунок необхідної кількості сировини та матеріалів і аналіз добових вантажопотоків

2. Розрахунок коефіцієнту нерівномірності перевезень

3. Розрахунок вагонопотоків та вагонообороту

4. Визначення розмірів руху та розкладання передаточних потягів

5. Розрахунок норм часу на розформування та формування потягу

6. Розрахунок часу ходу поїздів та маневрових пересувань

7. Визначення норм простою вагонів на вантажних фронтах

8. Розробка графіку єдиного технологічного процесу (ЄТП) роботи станції примикання та заводської станції

9. Розробка добового плану-графіку заводської станції

10. Визначення показників роботи транспорту по добовому плану-графіку

11. Економічне обґрунтування добового плану-графіку

Висновки

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?