Розрахунок відцентрованого насосу - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 64
Вертикальні апарати циліндричної форми, заповнені насадками, - скрубери. Специфіка використання у коксохімічній промисловості. Будова та робота устаткування. Деталі, які потребують значної уваги, причини їх спрацювання. Карта змащення, розрахунок мастила.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Скруберами називають циліндричної форми вертикальні апарати, заповненні насадками, призначені для очищення газів. К коксохімічній промисловості скрубери використовуються для уловлювання з коксового газу бензольних, вуглеводнів, сірководнів, та ціаністого водню. Днище приварюється до корпусу, зверху корпусу встановлюється похила кришка, вона кріпиться швелерними балками. Коксовий газ входить в скрубер через штуцер, рухається по насадці, знизу вгору і входить в штуцер. При русі газу по осушуючий насадці рідина, яка знаходиться у газі змазує насадку та відділяється від газу.Звичайно цементації піддають деталі з мало вуглецевих сталей, що містять 0,1-0,25% вуглецю. Деталі на цементацію надходять відразу ж після обробки різанням або майже остаточно механічно оброблені й шліфовані із припуском під остаточне шліфування 0,05 - 0,15 мм. Разом з деталями в ящик занурюють матеріал, називаний карбюризатором, тобто утримуючий вуглець. Підлягаючої цементації поверхня деталі повинна бути ретельно втрамбована з усіх боків карбюризатором, тому відстань між деталлю й стінкою ящика, а також між окремими деталями в одному ящику не повинне бути менше 25 мм, що забезпечує нормальне диффундировання вуглецю в поверхню деталі. Так називають прутки товщиною 5-6 мм, виготовлені з того ж матеріалу, що й деталь, і вставляють у ящик.Якість технічного обслуговування має рішучий вплив на безаварійну роботу, а також на обєм ремонтних робіт, термінів простоїв їх в не робочому стані, витрати запасних частин і експлуатаційних матеріалів. Для того, щоб розглянути специфічні правила експлуатації машин потрібно коротко перерахувати основні загальні правила перевірки їх перед пуском, надзору під час роботи і зупинки. Перед пуском машини і під час роботи потрібно контролювати кількість чистих змащувальних матеріалів передбачуючи марки в ємностях вузлів і систем змазування для попередження ненормального нагріву і підвищення зносу вузлів тертя. Потрібно регулярно перевіряти чистоту фільтрів, відстійників, справність приладів, що подають мастило, кріплення і герметичність маслопроводів і справність ущільнень. Якщо насос при запуску не подає необхідних параметрів то: якщо неправильний напрямок обертання валу, то потрібно змінити напрямок обертання валу; якщо недостатній кавітаційний запас, насос кавітує в наслідок великого опору, або порушилась герметичність вхідного участку трубопроводу, то потрібно охлянути вхідну ділянку трубопроводу, перевірити стан арматури, щільність зєднання, чи незабруднений трубопровід.При поточному ремонті П1 виконуються роботи: Регулювання зазорів в вузлах обладнання і плавності ходу рухомих спорядженій машини; перевірка, підтяжка або заміна сальників, манжетів і ущільнень разйомів зєднань; дрібний ремонт трубопроводів системи охолодження, змазки, гідравліки, пневматики та інших з заміною зношених вузлів; дрібний ремонт металоконструкції (кожухи, огородження, площадки, сходи, переходи та інші) з заміною окремих елементів; перевірка простукування і підтягуванням болтових зєднань, крипіжних і фіксуючих деталей; збірка обладнання і опробування на холостому ході, перевірка на шум, нагрів биття і вібрацію у випадках, коли це оговорено технічною документацією; регулювання і насадження механізмів і машин, різноманітні види випробувань. При поточному ремонті П2 виконують: пропарка скрубера та чистка від залишків; часткова заміна насадок, захисної футеровки корпусу, або кришки газової труби. При капітальному ремонті виконують такі операції: Заміна деревяно хордових насадок, повна заміна захисної футеровки.Мастильні матеріали почали застосовувати ще в стародавності, до розвитку нафтопереробної промисловості, змазували вузли тертя рослинними й тваринними маслами. У цей час ці масла використаються для виготовлення й додавання в мінеральні масла. Мінеральні масла виготовляють із нафти шляхом його перегонки. До сучасних мастильних матеріалів предявляються наступні вимоги: 1 вязкість; Густі (консистентні) змащення одержують шляхом введення в мінеральне масло загущувачів; солі, жирних кислот, мило, парафін, графіт.Визначаємо крутний момент на валу насоса: Визначаємо діаметр вала під колесо з умов міцності на кручення. Визначаємо діаметр ступиці колеса Визначаємо розрахункову потужність з урахуванням утічки: Визначаємо колову швидкість на виході де: - коефіцієнт колової швидкості при n3=95. Визначаємо швидкість входу води в колесі де: Кс=0,14 - коефіцієнт швидкохідності входу при n3=95. Визначаємо ширину робочого колеса на вході: Так, як радіальна швидкість Сч є величиною для даного рас ходу, то: Приймаючи числові значення діаметра Д3 отримаємо відповідні значення на bx.Визначаємо параметри на валу ротора насосуВизначаємо номінальний момент, який передається муфтоюРозрахунок ведемо по небезпечному перетину скрубера - у основи на опорному кільці - перетин А-А. Визначаємо площу поперечного перетину А-А, товщину корпусу приймаємо 10мм, приставка на корозію с=2мм. Визначаємо момент опору: Визначаємо момент інерції де: Е=2,0?105 Н/мм2; g=9,81 м/

План
ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ 1

РЕФЕРАТ 2

2. СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА 4

2.1. Будова та робота устаткування 4

2.2. Деталі, які потребують значної уваги, причини їх спрацювання 7

2.3. Підвищення зносостійкості і методи ремонту деталей 8

Загартування за допомогою струмів високої частоти по методу 12

2.4. ПІДВИЩЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ І МЕТОДИ РЕМОНТУ ДЕТАЛЕЙ 14

2.6. Заходи при П1, П2, і К ремонтах 17

2.7. Карта змащення, розрахунок мастила на рік 18

2.8. РОЗРАХУНОК ПОТУЖНОСТІ ПРИВОДА, ВИБІР ЕЛЕКТРОДВИГУНА 19

2.9. КІНЕМАТИЧНИЙ ТА СИЛОВИЙ РОЗРАХУНОК ПРИВОДУ 23

2.10. РОЗРАХУНОК І ВИБІР МУФТ ТА ГАЛЬМА 25

2.11. РОЗРАХУНОК НА МІЦНІСТЬ ДЕТАЛЕЙ ТА КОНСТРУКЦІЙ 25

3. ОХОРОНА ПРАЦІ І БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 29

3.1. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ РЕМОНТІ І ЕКСПЛУАТАЦІЇ 29

3.2. ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ 30

3.3. ЗАХОДИ З ПРОМИСЛОВОЇ САНІТАРІЇ 32

4. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 35

4.1. ЗАХОДИ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 35

ВИСНОВОК 36

РЕКОМЕНДАЦІЇ 37

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 38

2. СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА

2.1. Будова та робота устаткування

Вывод
Виконаний проект може бути застосований в якості робочого варіанту при реальному проектуванні. Впровадження схеми, що спроектована, дасть можливість поліпшити санітарно-гігієнічні умови праці оперативного персоналу та підвищити рівень безпеки обслуговуючого персоналу.

У процесі виконання дипломного проекту, було визначено умови роботи сірчаного скруберу та відцентрового насосу, а також вдосконалено виконання методів виконання ремонту, вивчення його конструкцію, розроблено креслення. Також вдосконалено заходи з техніки безпеки при виконанні ремонту даного механізму, розроблено заходи з протипожежної безпеки, промислової санітарії, та заходи по охороні навколишнього середовища. Було виконано економічний розрахунок агрегату, складено штатний розклад, розроблено ремонтну документацію, які безпосередньо працюють з даним агрегатом, складено таблицю річного фонду заробітної плати і робочого часу, складено кошторис витрат, було визначено економічність ремонтів, складено зведену таблицю техніко економічних показників. Дипломний проект було виконано згідно всіх стандартів і гостів.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Виконаний дипломний проект може бути використаний як в повному обсязі, так і окремі розділи використовувати в якості навчального посібника при підготовці молодих спеціалістів у технікумі при вивченні таких предметів, як „Обладнання металургійних підприємств”, графічна частина може бути використана також як наочний приклад. Матеріали диплому можуть бути рекомендовані для підготовки робітників підприємства при підвищенні їх кваліфікації. Схему і карту змащення, що було розроблено в процесі виконання проекту, можна застосовувати у виробництві що надасть надійність роботи системи змащення агрегату в цілому.

Можна застосовувати розроблені заходи з техніки безпеки при ремонті механізму, для запобігання травматизму ремонтного персоналу. Також заходи з протипожежної безпеки та промислової санітарії є досить досконалі і вплинуть на використання даного агрегату та можливість покращити роботу обслуговуючого персоналу. Заходи по охороні праці навколишнього середовища можуть запобігти забрудненню.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

Азимов А.А., Машины и оборудование коксовых и пекококсовых батарей - М.: Металлургия, 1980.

Александров М.П. Подъемно - транспортные машины: Учебник. - 2-е изд., перераб. -М.: Машиностроение, 1984.

Кружков В.А., Чиченев Н.А. Ремонт и монтаж металлургического оборудования: Учебник. - М.: Металлургия.

Майзлин, Ремонт оборудования коксохимических заводов: Учеб. пособие. - М.: Металлургия, 1978.

Ткачев В.С., Остапенко М.А., Оборудование коксохимических заводов: Учеб. пособие - М.: Металлургия, 1983.

Устюгов И.И. Курсовое проектирование деталей машин: Учеб. пособие. - М.: Металлургия, 1988.

Финкель А.Ф. Монтаж оборудования металлургических и коксохимических заводов: Учеб. пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Вища школа, 1976.

Финкель А.Ф., Ипатов П.П. Технологическое оборудование заводов черной металлургии: Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Металлургия, 1982.

Шейнблит А.Е. Курсовое проектирование деталей машин: Учеб. пособие. - М.: Вища школа, 1991.

Малащенко В.О., Янків В.В. Деталі машин. Курсове проектування: Навчальний посібник. - Львів: ”Новий Світ-2000”, 2004. -232с.

Макаров Г.Н. Производство кокса в кольцевых печах. Металлургия, 1972, с.320.

Житна І.П., Нескреба А.М. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств: Пер. З рос.: Навч. Посібник. -К.: Вища школа, 1992.

Шевеленко С.Д., Федів І.І. Підприємство і підприємницька діяльність: Навч. Посібник/За ред. .В. В. Сопка. -К.: Вища школа, 1997.

Экономика, организация и планирование производства в химической промышленности: Учебник/ А.П. Прокофьев, М.М. Никифорова, В.И. Слепых, М.А. Нещетный. -М: Химия, 1986.

І.М. Бойчик, М.С. Карів, М.І. Хопчан, Ю.В. Піча Економіка підприємства. Навч. Посібник - .: “Каравела”, Львів: “Новий світ-2000”, 2001.

Временное положение о техническом обслуживании и ремонтах (ТОИР) механического оборудования предприятий системы министерства черной металлургии.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?