Розрахунок циклу газотурбінної установки (ГТУ) - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 86
Принципова схема і робота газотурбінної установки. Параметри стану робочого тіла в характерних точках циклу, визначення його теплоємності. Побудова їх робочої і теплової діаграм. Енергетичні, економічні характеристики ГТУ. Паливо і продукти його згорання.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Під газотурбінною установкою (ГТУ) розуміють тепловий двигун, в якому робочим тілом є продукти згорання палива, а двигуном служить турбіна. В установках відкритого типу робочим тілом служать продукти згорання рідкого чи газоподібного палива, які після спрацювання в циклі направляються в атмосферу. В даній установці продукти згорання палива служать для нагріву безперервно циркулюючого в ГТУ робочого тіла. Робоче тіло стискається у компресорі 8 і подається для підігріву спочатку у регенератор 6, а потім - у підігрівач 4, звідки воно поступає у турбіну 5, на лопатках якої розміщується, виконуючи роботу. По-перше, продукти згорання палива не проходять через турбіну, а їх дії підлягає тільки теплообмінник 4 (див. рисунок 1.1.).Маючи відносно малі габарити, такі установки дають можливість передавати через них великі енергетичні потоки і отримувати велику енергетичну потужність. На основі побудованих робочої і теплової діаграм циклу ГТУ можна зробити висновок, що термічний ККД циклу є досить високим. Проте його значення можна підвищити, якщо значно збільшити збільшити початкову температуру газу перед входом в турбіну. Однак, для цього необхідні нові жароміцні сталі і це є однією із серйозних проблем подальшого широкого застосування ГТУ, тому що найвідповідальніші елементи конструкції установки також вимагають покращення якості жароміцних матеріалів. Для збільшення економічності газотурбінної установки можна рекомендувати збільшити ККД компресора, який входить в систему установки, оскільки приблизно 75% потужності газової турбіни витрачається на привід компресора і тому загальний ефективний ККД ГТУ головним чином залежить від якості цього роботи.IMG_5d315f62-2793-4eba-a812-61f7661eca45P1 = P5 = P4 =187КПА; P2 = P6 = P3 = 0,97МПА; v1 = 0,459м3/кг; v2 = 0,142м3/кг; v3 = 0,336м3/кг;v4 = 1,089м3/кг;

Рисунок А.1 - Робоча діаграма циклу ГТУ

IMG_7a526c10-8620-48ec-bb99-2a0ce8ffd8c9T1 = 289,15 K; T2 = 462,795K; T3 = 1098,15 K; T4 = 686,113KT5 = 621,351K; T6 = 527,558K;

S1 = S2 = 1,0 КДЖ/(кг·К); S3 = S4 = 0,0742 КДЖ/(кг·К);

Рисунок Б.1 - Теплова діаграма циклу ГТУ

IMG_e06a4531-c97e-4ec3-a564-08fa46468535

IMG_327da2a4-d16a-499b-b0b5-b4a26d9dd021температура гарячого теплоносія на вході у теплообмінник; температура гарячого теплоносія на виході з теплообмінника;

Вывод
Результати розрахунків, проведених в даній роботі, вказують на те, що ГТУ є перспективними двигунами. Маючи відносно малі габарити, такі установки дають можливість передавати через них великі енергетичні потоки і отримувати велику енергетичну потужність.

На основі побудованих робочої і теплової діаграм циклу ГТУ можна зробити висновок, що термічний ККД циклу є досить високим. Проте його значення можна підвищити, якщо значно збільшити збільшити початкову температуру газу перед входом в турбіну. Однак, для цього необхідні нові жароміцні сталі і це є однією із серйозних проблем подальшого широкого застосування ГТУ, тому що найвідповідальніші елементи конструкції установки також вимагають покращення якості жароміцних матеріалів.

Для збільшення економічності газотурбінної установки можна рекомендувати збільшити ККД компресора, який входить в систему установки, оскільки приблизно 75% потужності газової турбіни витрачається на привід компресора і тому загальний ефективний ККД ГТУ головним чином залежить від якості цього роботи.

Перелік посилань на джерела

1. Козак Л.Ю., Демянчук Я.М., Войцехівська Т.Й. Курсова робота: Методичні вказівки. - Івано-Франківськ: Факел, 2008. - 34 с.

2. Теплотехнический справочник / Под ред. В.Н. Юренова и П.Д. Лебедева. - М.: Энергия, 1975. - 744 с.

3. Теплотехнический справочник / Под ред. В.Н. Юренова и П.Д. Лебедева. - М.: Энергия, 2007. - 720 с.

4. Буляндра О.Ф. Технічна термодинаміка: Підруч. для студ. енерг. спец. вищ. навч. закл. - 2-е вид., випр. - К.: Техніка, 2010. - 320 с.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?