Розрахунок цифрового лінійного тракту - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 71
Вибір траси та укладання спрощеної схеми організації зв’язку. Розрахунок еквівалентної кількості основних цифрових каналів. Цифрова система передачі і тип кабелю. Розміщення регенераційних пунктів на магістралі. Завадостійкість цифрового лінійного тракту.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
На мережах звязку відбувається перехід від аналогових до цифрових систем передачі, що забезпечують передачу всіх видів первинних сигналів в цифровому вигляді.Згідно індивідуального завдання на курсовий проект відстань між пунктом транзиту та кінцевими пунктами (КП) відповідає значенням, які наведені на рис.1.1.Як відомо, для розрахунку еквівалентної кількості основних цифрових каналів (ОЦК) при переході від аналогових каналів до цифрових необхідно враховувати наступні співвідношення: 1. 8 низько-швидкісних каналів передачі даних (НШПД) - 1 ОЦК. 1 середньо-швидкісний канал передачі даних (СШПД) - 1 ОЦК. При цьому, під час проведення розрахунків кількість ОЦК необхідно збільшити на 15% для забезпечення розвитку мережі звязку. Очікувана еквівалентна кількість ОЦК наведена у табл.2.1 Надалі розраховується кількість ОЦК в перерізі КП (табл.2.2).Виходячи з розрахованої кількості ОЦК для КП А, В, С і D прийнято рішення про вибір ЦСП ІКМ-480х2 і тип кабелю: МКТ-4. Технічні характеристики ЦСП ІКМ-480х2 і кабелю МКТ-4 наведено відповідно у таблицях 3.1 і 3.2. Максимальна кількість НРП, Мах к-сть НРП, що забезпечується дистанційним живленням Виходячи з цього для даного типу кабелю (коаксіальна пара типу 1,2/4,6) К? =5,34. Кабель МКТ-4 застосовується для 300-канальної системи високочастотного звязку (К-300) в діапазоні 60.1300 КГЦ. Система живлення-дистанційна.Схема організації звязку показує, яка апаратура ЦСП використовується для організації необхідного числа каналів і групових трактів, в яких групах або системах організовуються канали (тракти) для передачі сигналів різноманітного вигляду. Також схема містить інформацію про те, на яких КП організовується введення, виділення та транзит каналів, а також, яка при цьому використовується апаратура. За умовою завдання курсового проекту необхідно зобразити схему організації звязку між двома кінцевими пунктами, де розміщено додаткове АСП. Оскільки для даного варіанту необхідно передати велику кількість телефонних сигналів (115 ТЛФ), а одному ТЛФ відповідає один ОЦК, то всі чотири комплекти апаратури ПГ будуть використовуватись для передачі 115 ТЛФ (по 30 ТЛФ перші три ПГ та остання ПГ 25 ТЛФ). Ці чотири комплекти апаратури ПГ обєднуються в апаратуру ВГ, що формуються вторинний цифровий потік, швидкість передачі якого 8448 кбіт/с.IMG_ba02c843-53d8-4ff4-b7f1-5309fc581ba0На магістралях ЦСП використовуються регенераційні пункти, що не обслуговуються (НРП), та пункти, що обслуговуються (ОРП). Пункти, що обслуговуються, розташовують тільки в населених пунктах. Відстань між сусідніми ОРП не повинна перевищувати довжини секції дистанційного живлення та є паспортною (довідковою) величиною. Під час розміщення НРП на магістралі доцільно враховувати наступні рекомендації: - довжина регенераційної ділянки (РД)Максимально допустиму довжину РД можна визначити, використовуючи співвідношення: IMG_a22065ba-bea8-459f-9f84-076d3ec0adac , (5.2.1) де IMG_5dd9217a-c238-4461-b9cd-0dd839dcaaac - максимально перекриваюче загасання (ДБ) РД на розрахунковій частоті (тобто підсилювальна спроможність НРП) беремо з таблиці 3.1, IMG_42492be2-d36a-4d9c-bf1e-468b469ab4a1 - коефіцієнт загасання кабелю на розрахунковій частоті (вона дорівнює напівтактовій частоти: IMG_9cdab32f-1079-4a85-b2d4-1cbec38d9b05 при максимальній температурі ґрунту. Для кабелю МКТ-4 ці значення складають відповідно: 0,065; 5,265; 0,0186.Для визначення кількості РД на кожній з секцій ЦЛТ (ділянок ОРП-ОРП) спочатку визначається число: , (5.3.1) де - обернені квадратні дужки означають ціле число, lорп - довжина ділянки ОРП-ОРП; lном - номінальна довжина РД. Якщо ?=0, то довжина кожної РД приймається рівною цьому значенню LРД, укорочених ділянок не буде, а кількість РД буде рівною NРД=M. Якщо ??0,5, то ділянка ОРП-ОРП складатиметься з М ділянок довжиною LРД і однієї укороченої ділянки, довжина якої визначатиметься як LYK=?. LРД. Якщо ?<0,5 то матимемо М-1 ділянок довжиною LРД і 2 укорочених ділянки, довжина кожної з яких складатиме LYK=0,5. Використання 2-х укорочених ділянок забезпечує можливість корекції загасання РД за допомогою АРП регенератора та підвищення захищеності регенераторів кожної з укорочених ділянок.IMG_3d73a88e-0cd4-45aa-a711-50138c96317a

IMG_a8e40f86-502f-4c28-8719-3cbf190afa2a

IMG_97fd6502-aa66-49fc-8cb2-88c7fdb25c68

IMG_6da809ce-0d4a-4340-ba9b-436c90024e3b

IMG_5849a6f5-afaf-4e6e-bb94-e65dd2e54a7b

IMG_17b0b594-94d8-41b1-bd2f-bebd6bd9fe35

IMG_fe65f79c-6cb0-4646-83ed-7f8913cd6537

IMG_7a4e070e-4fa7-4723-9606-cb1f3a39b83e

IMG_a240db56-0251-44b0-93d9-a4a88df4a20c

IMG_3451948a-be43-485a-af9f-f69b19c7a827

IMG_f05ee5f7-5b4c-4660-a87f-90f970302920

IMG_c313f184-f72b-4444-8b15-852d004e1018

IMG_9525b86a-7d1e-40df-87d0-f52c0093d68c

IMG_3122fbd0-799a-4961-bc66-88f52fb1738f

IMG_d7e6d07b-71c0-4a7a-904a-7ee1d9008804Завадостійкість ЦЛТ визначає імовірність передачі інформації по ЦЛТ. Кількісно імовірність передачі інформації оцінюється імовірністю помилки ( Розрізняють три види зн

План
Зміст

Перелік скорочень, умовних позначень

Вступ

1. Вибір траси та укладання спрощеної схеми організації звязку

2. Розрахунок еквівалентної кількості основних цифрових каналів

3. Обгрунтування вибору цифрової системи передачі і типу кабелю

4. Укладання схеми організації звязку

5. Розміщення регенераційних пунктів на магістралі

5.1 Загальні рекомендації щодо розміщення регенераційних пунктів на магістралі

5.2 Визначення максимальної довжини регенераційної ділянки

5.3 Розрахунок кількості регенераційних дільниць і складання плану розміщення НРП на магістралі

6. Розрахунок завадостійкості цифрового лінійного тракту

6.1 Визначення допустимих значень імовірності помилки та захищеності

6.2 Визначення очікуваних значень імовірності помилки та захищеності

6.3 Розрахунок очікуваної імовірності помилки для кожної секції

Висновок

Список використаних джерел

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?