Розрахунок цифрового лінійного тракту - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 71
Визначення місць розташування вузлів зв"язку та передбачуваних трас прокладки кабельних ліній. Розрахунок еквівалентних ресурсів транспортної мережі. Обгрунтований вибір способів захисту: ліній зв"язку, секцій передачі, з"єднань трактів, апаратури.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
На сьогоднішній день світ вже досить стійко стоїть на шляху інформатизації. Компютерні технології стали невідємною частиною життя сучасної людини, сучасної держави і сучасного світу взагалі. Тому для побудови сучасних телекомунікаційних мереж використовується нове середовище розповсюдження інформації та нові технології передачі даних.Виконаємо карту де буде проектуватися мережа SDH (рис. Карта містить масштабні мітки, а саме на ній відзначено такі населені пункти, як Полтава, Чутово, Опішня, Шишаки, Решетилівка, Нові Санжари та оцінка відстаней по автомобільних дорогах. У містах ОК прокладається в підземну кабельну каналізацію, у колекторах, у метрополітені, підвішується на опори ЛЕП, на опори міського освітлення, на опори контактних мереж електротранспорту та на стояки радіофікації.Розраховуємо необхідні еквівалентні ресурси SDH мережі (швидкості цифрових потоків, числа оптичних каналів, числа ОВ у ОК) у напрямках згідно ТЗ. Еквівалентне число потоків 2,048 Мбіт/с у ЦСП SDH з урахуванням схеми мультиплексування цих потоків у VC-12 (1 потік), VC-3 (21 потік через VC-12 або 16 потоків через мультиплексування PDH у 34,368 Мбіт/с), VC-4 (63 потоку через VC-12 або 64 потоку через мультиплексування PDH у 139,264 Мбіт/с). Еквівалентні ресурси мережі SDH представив кількістю STM-1 по кожному напрямку(таблиця 1: сумарний еквівалент). Визначення цього виду еквівалента також необхідно в мережі SDH для визначення рівня ієрархії STM-N, однак для навантажень зі швидкісними режимами, що не вписуються оптимально у швидкісні режими VC-12, VC-3 і VC-4. У цьому визначенні еквівалента швидкості передачі зчеплених контейнерів необхідно враховую ту максимальну швидкість для користувальницького навантаження, що здатні забезпечити віртуальні контейнери.Розглядаємо 2 варіанти топології мережі, а саме "точка-точка" та "кільце". Для захисту секції мультиплексування в мережі зі зєднанням "точка-точка" обираємо захист виду 1 1 за рахунок резервного кабелю й обладнання. При 2-спрямованій передачі в робочій секції переключення на резерв виробляється в двосторонньому режимі, тобто передавач і приймач синхронно переключаються на резерв. Це може привести до ситуації, коли по робочій секції відбувається передача тільки в одному напрямку, наприклад, ліворуч - праворуч, а передача в іншому напрямку ведеться в резервній секції. Оборотний режим передбачений з поверненням з резервної секції на робочу, як тільки на цій секції відновлюється відповідна якість передачі, і цей стан зберігається протягом визначеного періоду часу, називаного "очікування перед відновленням".У даному розділі представлено схеми 2-ох розглянутих варіантів топології транспортної мережі з врахуванням еквівалентних ресурсів і ресурсів для захисту ліній та зєднань. На схемах зображено окремо відзначені робочі та захисні зєднання (кабельні лінії, оптичні канали, цифрові тракти). Необхідно звернути увагу на рішення по захисту в кільцевій топології. Ці ресурси можна вважати резервними для кільцевої топології з організацією односпрямованої передачі. Для кожного варіанта топології мережі та на кожній ділянці вказується число використовуваних кабельних ліній, число робочих і резервних ОВ, рівень і число стандартних цифрових потоків і рівень цифрової системи передачі (STM-N).У транспортній мережі типу "кільце" використовуються тільки мультиплексори вводу/виводу (ADM) одного ієрархічного рівня, наприклад, ADM STM-64 у мережі SDH (табл. Причому потрібно звернути увагу на те, що при топології "кільце" використовуються мультиплексори одного ієрархічного рівня, а при "точка-точка" - різні. Але все ж є одна причина, яка ускладнює вибір топології це загальна довжина кабелю, яка в топології "точка-точка" складає 218 км, а в топології "кільце" - 390км. Якщо добре проаналізувати всі аспекти даних мереж можна прийти до висновку, що дешевша буде топологію "точка-точка", оскільки вона має меншу довжину кабельної траси на 172 км, а ефективніша і "живучішою" буде топологія "кільце". Довжина регенераційної ділянки з погляду енергетичного потенціалу знаходиться через співвідношення: IMG_65595bf4-690b-4c0e-ace4-c6fe8ced4452 , де PS - рівень потужності передавача в точці підключення апаратури і лінії; PR - рівень потужності приймача в точці підключення апаратури і лінії; PD - потужність (у ДБМ) дисперсійних утрат; Me - енергетичний запас на старіння обладнання (різниця рівня потужності передачі максимального і мінімального); N - число будівельних довжин кабелю; lct - утрати потужності на нерозємних стиках кабелю; Nc - число рознімних стиків (2 чи 4 стики на ділянці секції регенерації); lctp - утрати потужності на рознімних стиках;У ході виконання роботи я розраховував ресурси мережі, види MUX, була обрана топологія мережі, яку я обирав з двох "кільце" та "точка - точка".

План
Зміст

Індивідуальне завдання

Перелік скорочень

Вступ

1. Визначення місць розташування вузлів звязку та передбачуваних трас прокладки кабельних ліній

2. Розрахунок необхідних еквівалентних ресурсів транспортної мережі

3. Представлення варіантів топології транспортної мережі

4. Представлення на схемах розглянутих варіантів топології

5. Підсумкові розрахунки ресурсів на кожній з ділянок мережі (ОВ, стандартні цифрові потоки)

6. Визначення необхідних видів мультиплексорів і їхньої кількості

7. Обгрунтований вибір способів захисту: ліній звязку, секцій передачі, зєднань трактів, апаратури

8. Розрахунок ділянок передачі одно канальних оптичних сигналів

Висновок

Список використаної літератури

Вывод
В цій розрахунково-графічній роботі я розробив побудову мережі для таких міст: Полтава, Чутово, Опішня, Шишаки, Решетилівка та Нові Санжари. У ході виконання роботи я розраховував ресурси мережі, види MUX, була обрана топологія мережі, яку я обирав з двох "кільце" та "точка - точка". Вході роботи я прийшов до думки, з огляду на види мультиплексорів, їх кількості, а також (що вплинуло на мій вибір) це довжина кабельної траси, я обрав топологію "точка - точка". В кінці роботи перевірив відповідність інтерфейса для даної ділянки, що при виборі інтерфейсу V-16.2 сукупна величина хроматичної та поляризаційної дисперсії не перевищує нормативне значення. Розроблена мережа можить ефективно працювати, якщо її втілити в життя.

Список литературы
1. Слепов Н.Н. Синхронные цифровые сети SDH. - М.: Эко-Трендз, 1997. - 143 с.

2. Бакланов И.Г. Технологии измерений первичной сети. Ч. 1. - М.: Эко-Трендз, 2002. - 140 с.

3. Иванов В.И. Цифровые и аналоговые системы передачи. - М.: Горячая линия. Телеком, 2003. - 229 с.

4. Кирилов В.И. Многоканальные системы передачи.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?