Розрахунок трьохфазного мостового випрямляча - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 85
Характеристика трифазної вентильної схеми Ларіонова. Розрахунок LC- фільтра, дроселя, трансформатора, RC-ланки, резисторів, підсилювача сигналу помилки та формувача опорної напруги. Моделювання перехідного процесу. Дослідження стійкості системи.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Схеми випрямлячів трифазного живлення застосовуються в основному для живлення споживачів середньої й великої потужності. Первинна обмотка трансформаторів таких випрямлячів складається із трьох фаз і зєднується або в зірку, або в трикутник. За допомогою спеціальних схем зєднання вторинних обмоток і всього випрямляча можна одержати випрямлення напруга із числом пульсацій за періодВентилі 1,3,5 утворять катодну, а вентилі 2,4,6 - анодну групи (рис.1.1.). Почергова робота різних пар вентилів у схемі приводить до появи на опорі Rd випрямленої напруги, що складає із частин лінійних напруг вторинних обмоток трансформатора (вісь 2 на рис.1.2) [1, 2]. З рис.1.2 (осі 1 і 2) видно, що моменти комутації збігаються з моментами проходження через нуль лінійних напруг (коли рівні дві фазних напруги). Через вентиль 1 позитивна напруга ua підводить до нижнього затискача, а через вентиль 6 негативна напруга ub підводить до верхнього затискача опору Rd. У результаті затримки моментів комутації тиристорів на кут ? середнє значення випрямленої напруги, утвореного з відповідних частин лінійних напруг, знижується доти, поки крива миттєвих значень випрямленої напруги ud залишається вище нуля, що відповідає діапазону зміни кута керуванняСинусоїдальна напруга фази А, що знімається c додаткової (синхронізуючої) обмотки силового трансформатора TV1, надходить на вхід синхронізатора, зібраного за схемою симетричного двостороннього обмежника напруги на діодах VD1, VD2. Через нелінійність вольтамперных характеристик діодів на виході синхронізатора формується трапецеїдальна напруга з амплітудою Uогр, рівної спаданню напруги на відкритому діоді й тривалістю фронту ?tф . З виходу обмежника трапецеїдальний сигнал надходить на вхід операційного підсилювача DA1 з метою збільшення крутості фронтів і наданні напрузі прямокутної форми з амплітудою Uп . Для того щоб час відкритого стану транзистора було багато менше періоду СУ включає RC-ланцюжок, що складається з C<1 і R3.>Під час відкритого стану транзистора VT1 відбувається заряджання конденсатора С2 до вихідної напруги підсилювача зворотного звязка (ПЗЗ), зібраного на мікросхемі DA4. Позитивний імпульс вихідної напруги компаратора через обмежуючий резистор R7 надходить у ланцюг бази транзистора VT3, що виконує функцію вихідного підсилювача потужності.Розрахунок діапазону регулювання випрямляча: Дана схема трифазного випрямляча буде працювати в режимі безперервного струму навантаження й позитивного выпрямленного напруги, при цьому кут регулювання змінюється в межах Розрахунок і підбор вентилів: Середній струм тиристорів випрямляча: IMG_da5d1d6f-08e9-47b5-ab63-8d0ac4ef5daf А; Розрахунок ведемо за методикою, викладеної в книзі Мелешина В.И. З таблиці для даного типу сердечника й магнітопроводу записуємо значення Kj = 366 А/див2 і в =-0,12. З довідника вибирається сердечник ШЛ 12*25 з параметрами: а = 12, в = 25, з=12, h = 30 мм, So = 3,6 див2 , SCSO = 10,8 див4 , lc = 10,2 див, активний перетин сердечника SCKC =2,42 див2, SCKCSO = 8,712 див4.Напругу Uac обираємо рівною 10В. Для того, щоб струм на вході операційного підсилювача був 10МА обираємо резистори R1, R2 по 0,5 КОМ кожний. Операційний підсилювач обираємо МС34063. Розрахунок резисторів R4 ,R5 ,R6: Обираємо напругу на резисторі R4 рівною 1 В, IMG_fd752bcc-eb08-4345-a1f4-08275e80f070 КОМЖ Обираємо напругу на резисторі R6 рівною 1 В, опір R6 = 1 КОМ, тоді R5= 1 1КОМ.Для моделювання процесів в схемі, ми маємо скласти диференційні рівняння, що описують роботу схеми. Перед тим як скласти систему рівнянь необхідно зобразити схему заміщення і обумовити спрощення моделей елементів. Всі ветилі мають однакові параметри та однаковий опір у відкритому стані, дросель замінюється індуктивністю та послідовно підєднаним опором, напруга на всіх обмотках трансформатора однакова, лише зміщена по фазі, враховується опір обмоток, опір конденсатора не враховуємо. Періодом Т будемо вважати сусідні моменти природної комутації. Протягом періоду Т структура схеми заміщення не міняється, змінюється лише напруга U.Дослідження стійкості будь-якої системи можна розбити на етапи: 1. Рівняння для кожного інтервалу роботи схеми ми знайшли в попередньому пункті, при досліджені перехідного процесу: Для зручності написання систем обєднаємо послідовно підключені опори Систему керування можна описати наступною системою рівнянь: IMG_b39ac827-56b6-44a7-abcb-d5a729c393bf , де, IMG_068d2586-2191-4615-9e98-fd323921b2df - сигнал помилки, IMG_32864d87-1728-4423-a09b-007cc769ace3 - вихідна напруга, IMG_5399f26d-53eb-4291-b349-7924ad55c129 - опорна напруга, IMG_4ecfb4ef-9aa6-47aa-a4d7-392f39e3e906 - сигнал зворотнього звязку, IMG_d6c62ff8-4b62-4d35-b673-11424d5c4e84 - коефіцієнт підсилення , IMG_2353018b-c37b-4207-ae7a-df0b41ee055d - функція, що приймає значення 1 при високому рівні на виході СК, а 0 - при низькому. IMG_6dcd1888-d276-4fd5-9699-6997e664821a , IMG_e321baae-ec01-4e8d-88db-3eea1894b7d6 , отримаємо рівняння Знайдемо розвязок рівняння на інтервалі постоянства структури з в

План
Зміст

Вступ

1. Теоретичні відомості про роботу пристрою

1.1 Силова частина. Трифазна вентильна схема (схема Ларіонова)

1.2 Система керування

2. Розрахунок силової частини

3. Розрахунок системи керування

4. Моделювання перехідного процесу

5. Дослідження стійкості

6. Висновки

7. Література

Додатки

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?