Розрахунок техніко-економічних показників стержневого відділення ливарного цеху сталевого лиття масою від 700 до 14000 кг - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 219
Розрахунок капітальних витрат: вартості обладнання і виробничої будівлі відділення. Витрати на інструмент, технологічне оснащення, господарський інвентар. Обчислення фонду часу роботи працівників; планового фонду заробітної платні; витрат на програму.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Немає такої галузі машинобудування, приладобудування, будівництва, де не застосовували б виливки. Лиття є одним з найстаріших способів, яким ще в давнину користувалися для виробництва металевих виробів - спочатку з міді і бронзи, потім із чавуну, а також зі сталі та інших сплавів. Основний спосіб виготовлення виливків - лиття в піщані форми, в яких отримують близько 80% загальної кількості виливків.Вартість обладнання включає: - ціну одиниці обладнання; витрати на доставку, установку і монтаж - 10-15% від ціни обладнання [1, с 93]. Виходячи с заданої річної програми випуску лиття - 35000 т, призначаємо типове обладнання стержневого відділення ливарного цеху. На підставі кількості потрібного обладнання розраховуємо його вартості. Розрахунок проводимо в таблиці 1.1.Вартість будівлі визначається виходячи з вартості 1 м3 будівлі, яка складає 100 - 200 грн. У цехах з високою механізацією площа стержневого відділення визначається плануванням обладнання, робочих місць, розташуванням транспорту, складських приміщень, проїздів та проходів. У ливарних цехах з використанням автоматичних та механізованих ліній виготовлення стержнів площі стержневих відділень складають 50-100% площі формувального відділення [2, с 107]. При розрахунках площі відділення необхідно передбачувати площі для зберігання стержневих ящиків та стержнів. Площа формувального відділення визначається залежно від знімання годного лиття з 1 м2 площі, яка складає 5-10 т/м2 [2, с 80].Вартість інструменту і технологічного оснащення ВІН приймається для серійного виробництва у розмірі 10-15% від вартості технологічного обладнання [1, с 111]: ВІН = 6877360 Ч 0,1 = 687736 грн Вартість господарського інвентарю ВІНВ приймається у розмірі 1% від балансової вартості всього обладнання[1, с 115]: ВІНВ = 6877360 Ч 0,01= 68773,60 грн Для здійснення виробничої діяльності на підприємстві необхідна наявність трьох основних складових: - основних виробничих фондів; В результаті вище проведених розрахунків ми визначили величину наявних основних фондів відділення, які зводимо в таблицю 1.2.Розрахунок і аналіз собівартості продукції є найважливішим завданням будь-якого підприємства і входить в систему управлінського обліку, оскільки саме собівартість лежить в основі більшості управлінських рішень. Планова собівартість продукції включає в себе тільки ті витрати, які при даному рівні техніки і організації виробництва є для підприємства необхідними. Цехова собівартість має більш широкий спектр витрат: крім технологічної собівартості включає витрати, повязані з організацією роботи цеху та управління ім. Виробнича собівартість включає виробничі витрати всіх цехів, зайнятих виготовленням продукції, і витрати по загальному управлінню підприємством. За економічною сутністю витрати на виробництво і реалізацію продукції підрозділяються на витрати за економічними елементами і калькуляційними статтями.Відповідно до прийнятого двохзмінного режиму роботи при проектуванні формувального відділення ливарного цеху встановлюють фонд часу роботи обладнання і робітників. Розрізняють фонди часу календарний, номінальний і дійсний.Всі працівники відділення діляться на наступні категорії: - основні виробничі робітники; До основних виробничих робітників стержневого відділення відносяться: оператор лінії, стерженщик і інші робітники, які виконують основні технологічні операції. Розрахунок чисельності основних виробничих робітників зводимо в таблицю 2.1. Розподіл основних виробничих робітників по розрядах проводимо залежно від ступеня механізації і автоматизації виробництва, серійності та річного випуску литва. Середній тарифний розряд основних виробничих робочих Рсер.тар. визначається по формулі: IMG_8291e38b-75ac-4d53-9b2f-1be751e69a94 (2.3) де Чпі - кількість основних виробничих робітників i-го розряду;Плановий фонд заробітної платні основних виробничих робітників визначається по формулі: ЗПЗАГ = ЗПОСН ЗПДОД (2.4) Основний фонд заробітної платні ЗПОСН визначається по формулі: ЗПОСН = Ссер.тар.ст.осн. Для розрахунку основної заробітної платні необхідно визначити середню тарифну ставку середнього розряду СЧСЕР. Розрахунок планового фонду заробітної платні допоміжних робітників проводимо по формулі (2.4). Основний фонд заробітної платні допоміжних робочих ЗПОСН визначається по формулі: ЗПОСН = (Ссер.тар.ст.Для виконання виробничої програми стержневого відділення сталеливарного цеху в обємі 35000 т необхідні наступні матеріали: суміш ХТС, суміш ПСС, протипригарна фарба, арматура, електроенергія та вода. Розрахунок потрібної кількості матеріалів та їх вартості проводимо в таблиці 2.9. таблиця 2.9 - Розрахунок вартості матеріалів Витрати на 1 т придатного литва Витрати на річну програму, т (КВТ год., м3) Вартість на річну програму, грн.Витрати на утримання та експлуатацію обладнання (ВУЕО), згальновиробничі витрати (звв) і адміністративні витрати, розраховуються як відсоток від основної заробітної платні основних виробничих робітників. Витрати на утримання та експлуатацію обладнання розраховують у розмірі

План
Зміст

Вступ

1. Розрахунок капітальних витрат

1.1 Визначення вартості обладнання

1.2 Визначення вартості виробничої будівлі відділення

1.3 Витрати на інструмент, технологічне оснащення, господарський інвентар

2. Розрахунок собівартості продукції

2.1 Розрахунок фонду часу роботи робітників

2.2 Розрахунок чисельності працівників відділення

2.3 Розрахунок планового фонду заробітної платні працівників відділення

2.4 Розрахунок потреби і вартості матеріалів

2.5 Розрахунок витрат на програму

3. Техніко-економічні показники відділення

Перелік посилань

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?