Розрахунок техніко-економічних показників підприємства, яке виробляє жіночу сукню з синтетичної тканини прямого силуету, з накладними кишенями, з вшивним рукавом, для молодшої вікової групи - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 351
Розрахунок показників по праці та кадрам цеху, витрат на оплату праці керівників і спеціалістів, оплати праці за категоріями персоналу експериментального цеху. Собівартість, прибуток та рентабельність. Витрати на одну гривню товарної продукції.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Легка промисловість-це галузь, яка включає в себе сукупність галузей виробництва і підприємств,виготовляються головним чином предмети народного вжитку. Задачі економіки, організації та планування підприємства набуває велику роль, різко зростає значення підготовки кадрів для промисловості, особливо їх економічної підготовки. Значну роль у розвязанні задачі всесвітнього задоволення зростаючих матеріальних потреб працюючих нашої країни належить легкій промисловості і крупній її галузі - швейному виробництві.Техніко-економічне планування означає організовану виробничо-господарську діяльність підприємства та окремих його підрозділів на різні періоди часу. Задачі техніко-економічного планування полягають в тому, що визначаються основні напрямки розвитку виробництва, у встановлення обсягу виробництва та інших показників праці підприємства та його окремих підрозділів, розрахунок потреб у трудових, матеріальних і фінансових ресурсах, необхідних для виконання планового завдання, підвести підсумки та визначити результат виробничо-господарської діяльності підприємства та окремих підрозділів. Техніко-економічне планування складається перспективних і поточних планів діяльності підприємства. Перспективний план визначає послідовність обробки і зміст поточного плану, забезпечуючи тим самим відповідальність техніко-економічних показників і безперервність своєї планової роботи на підприємстві. Техніко-економічне планування дозволяє: визначити основні направлення розвитку виробництва; установити обєм виробництва і показники роботи і його підрозділів; розрахувати матеріальні, трудові і грошові ресурси, необхідні для виконання установлених задач: виявить очікувані результати виконання плану підприємства і його підрозділів.При розрахунку кількості моделей які розробляють в експериментальному цеху враховується партія замовлення конкретної моделі одягу та потужність підприємства. Таблиця 1.1 Розрахунок кількості моделей Загальна кількість моделей, які розробляються Кількість моделей на рік розраховується за формулою: IMG_be664469-6aff-4704-9ca9-4fc0e13a966f , де (1.1) Кількість перехідних моделей становить 20-30% від загальної річної кількості моделей: 2)Розрахунок загальної кількості моделей: IMG_16e61a77-6be9-4809-a274-c15ffa9d8ffe , де : (1.2)План по праці та кадрам містить в собі такі розділи: - планування росту продуктивності праці; За допомогою кваліфікаційного довідника можна визначити коло обовязків, що мають виконуватись кожним інженерно-технічним працівником або службовцем, правильно встановити поділ праці між керівниками та фахівцями (спеціалістами встановлення оптимального співвідношення між чисельністю різних категорій робітників в цеху, Заробітна плата є основною формою доходів працюючих та у відповідності з дією закону про розділ праці знаходиться у пропорційній залежності від трудових досягнень кожного працездатного члену трудового колективу. В організації оплати праці важливе місце займає раціональне застосування форм і систем заробітної плати, їх вдосконалення. При відрядній формі оплати праці заробітна плата робітнику нараховується за кожну одиницю виробленої продукції або виконаний обсяг робіт за відрядною розцінкою.Всі кадри підприємства поділяються на промислово-виробничий персонал, до якого належать зайняті в основних і допоміжних підрозділах підприємства, та непромисловий персонал, до них належать зайняті в невиробничій сфері підприємства. Основні робітники - це робітники першої категорії в залежності від виконуваних функцій, які беруть безпосередню участь у виготовлені продукції, працівники другої категорії - службовці - працівники, які здійснюють підготовку та оформлення документації, господарське обслуговування, облік і контроль. Чисельність робітників розраховується шляхом поділення обсягу робіт на річний фонд робочого часу: IMG_2cdaf307-291d-4f9d-ac9f-481d1bf90e88 (чоловік) (1.4) Річний фонд робочого часу є величиною, яка кожен рік затверджується Кабінетом Міністрів України, , в залежності від кількості робочих, вихідних, святкових днів та тривалості робочої зміни - 2008 год. Керівники та спеціалісти - це працівники третьої та четвертої категорій відповідно: спеціалісти - працівники, які займаються інженерно-технічними, економічними та іншими роботами; керівники - працівники, які займають посади керівників підприємств та його структурних підрозділів.Річний тарифний фонд оплати праці розраховується шляхом помноження годинної тарифної ставки на річний фонд часу і на чисельність робітників. Річний тарифний фонд заробітної плати розраховується за формулою: IMG_830c9023-1454-40f4-b02a-c609fa8b79c1 , де (1.6) Розкладник лекал: IMG_93fa01f4-1ef7-432b-9ccb-a4795339afe4 Розкрійник: IMG_878d6e1b-7c78-4b65-aefc-71e46c4ee7db Портна: IMG_ad0b958f-dea3-404a-ab20-d50745e04f2b Виробник лекал: IMG_f9b9d00d-71f0-4656-9c41-f4b37ab7504c Прибиральниця: IMG_6f9d3428-7254-47e2-b09a-37db3bbb3bb3 Відсоток премії встановлюється на підприємстві в залежності від прибутковості роботи та положення про преміювання. Сума премії розрах

План
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/пНазва етапів курсової роботиСтрок виконання етапів проекту ( роботи )ПриміткаСтудент Шуранова Ю.О.

Керівник роботи Трусова Л.Г.

ЗМІСТ

1. Вступ

2. Техніко- економічне планування

2.1 Розрахунок кількості моделей

2.2 Розрахунок показників по праці та кадрам цеху.

2.2.1 Розрахунок чисельності робітників експериментального цеху

2.2.2 Розрахунок чисельності керівників і спеціалістів

2.3 Розрахунок оплати праці за категоріями персоналу

2.3.1 Розрахунок витрат на оплату праці керівників і спеціалістів

2.3.2 Розрахунок річного фонду оплати праці робітникам експериментального цеху

3. Собівартість, прибуток та рентабельність

3.1 Вихідні данні для розрахунку калькуляції

3.2 Розшифровка матеріальних витрат на виріб

3.3 Розрахунок основної заробітної плати на виріб

3.4 Розрахунок калькуляції собівартості виробу

3.5 Розрахунок вільної ціни на виріб

3.6 Витрати на одну гривню товарної продукції

4. Показники курсової роботи

4.1. Техніко-економічні показники

5. Висновок

6. Література

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?