Розрахунок та проектування холодильної установки для охолодження харчових продуктів - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 158
Порівняння основних систем відводу теплоти. Тепловий розрахунок холодильної машини. Обчислення параметрів насосів для перекачування води і розсолу. Вибір конденсатора, переохолоджувача та параметрів компресорного агрегату. Переваги аміаку як холодоагенту.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
В цьому сенсі холодильна установка в. додаток до чотирьох основних елементів, що складають машину, включає в себе ще апарати, прилади, трубопроводи і навіть споруди, необхідні як для здійснення технологічних процесів при низьких температурах, так і для раціональної експлуатації холодильного обладнання при тривалому промисловому використанні. Холодильник - це промислове підприємство (або його цех), в приміщеннях якого за допомогою холодильної установки підтримують певні режими, необхідні для обробки та зберігання продуктів, які швидко псуються. Холодильник складається з технологічного будівлі і компресорного цеху з прибудованим до нього апаратним відділенням. У харчовій промисловості холод забезпечує тривале збереження високої якості продуктів, які швидко псуються; і саме через недостатнє використання холоду в світі втрачається в середньому 25% вироблених харчових продуктів.Раніше вважалося більш доцільним охолоджувати конденсатори промислових холодильних установок, а також абсорбери абсорбційних установок водою, так як через більш інтенсивну (приблизно в 1000 разів у порівнянні з повітрям) тепловіддачу до води і більш значну (майже в 3000 разів) обємну теплоємність води забезпечуються компактність теплообмінних апаратів і відносно низька їх металоємність. 1.1.1.) вода, взята з джерела водопостачання 1 при температурі tw1 насосом 2, використовується одноразово для відводу теплоти в конденсаторі і потім скидається, будучи нагрітою до температури tw2. Часто доводиться, наприклад, при водопостачанні хімічних підприємств, відмовлятися від розімкнутої системи з забором води з річки, так як в теплообмінних апаратах вода може забруднюватися робочими речовинами при їх витоку, а санітарні вимоги забороняють повертати забруднену воду в річку. 2) вода використовується багаторазово, так як циркулює по замкнутому контуру і перед черговим використанням охолоджується в атмосферному охолоджувачі 1, віддаючи навколишньому повітрю теплоту Qk, отриману в конденсаторі 2 (або інших апаратах). В таких охолоджувачах вода безпосередньо контактує з навколишнім повітрям і охолоджується завдяки передачі теплоти повітрю при одночасній дії конвективного теплообміну та поверхню випаровування води в повітря.Вихідні данні: Розрахувати та спроектувати холодильну установку для охолодження харчових продуктів. Холодопродуктивність компресора Qo = 168 КВТ = 604800 (КДЖ/годину), температура кипіння робочого тіла (холодоагента), to =-15 0C, температура кондексації tk = 30 0C , температура перед регулюючим вентилем t = 25 0C. Робоче тіло аміак. Таблиця 1. Температура кипіння, ?С при 1 атмКількість циркулюючого робочого тіла, кг/годину G = Q0/q0 Дійсний годинний обєм , м3/годину Vq = G * Э1 Приймає втрати на всмоктуванні ?РО = 0.05 атм = 4900Па на нагнітанні ?Р =0.1атм = 9800 Па li = (?РО - ?РО )/Ро - С * [(P ?P)/Pо - (Ро-?РО) /Po] li = (2.41 - 0.05)/2.41-0.06* *[(11.9 0.1) /2.41-(2.41 - 0.05)/ /2.41] = 0.739 Обєм , описаний поршнем компресора, м3/годину Vn = Vq/l Приймаємо середню швидкість руху , См, м/с. число циліндрів , шт.Сумісний тепловий потік в конденсаторі , КДЖ/год Qk = Ni Qo Середня різниця температур у конденсаторі qcep = (?tб - ?tм )/2.3 * lg ?tб/?tм tw1 = 23?C , tw2 = 27?C - температура води ; тк = t = 30?С температура конденсації аміаку qcep = (27 - 23 )/2.3 * * lg27/23 = 4.7?С Коефіцієнт теплопередачі у системі - вода - рідинний холодоагент Ксер = 700-1000 вт/МІ*k=2500-3600 КДЖ/МІГОДК Сумісний тепловий потік через випаровував Qвип = 1.1 * Qo, КДЖ/год 1.1 - коефіцієнт , який враховує 10% втрати тепла в навколишнім середовищі Середня різниця температур у випаровувачі Qвип = (?TБ - ?tм)/2.3 * * lg ?TБ/?tм ?TБ = tx1 - to ?tм = tx2 - to Середня різниця температур tx1 =-50С - температура холодоносія(розчину хлористого кальцію ) на вході у випаровував ; to =-15 0С - температура кипіння холодоагента ; tx2 =-12 0С - температура холодоносія на виході із випаровувача; ?TБ =-5 - (-15 ) = 10 0С ?tм =-12 - (-15 ) = 3 0С Qcp = (10 * 3)/2.3 * lg (10/3) =5.82 0СНавантаження на переохолоджувач визна чимо по залежності Qпер = Т * ?S * G T = Tcp = (25 3)/2 273 = 300 К; G-кільк.циркул.робоч.тіла ?S = 4.5 - 4.2 = 0.3 КДЖ/кг К Qпер = 300 * 0.3 * 530 = 47700 КДЖ/год Витрати води на переохолоджувач Wв=Qпер/Св* в* (тв2 - тв1) тв2 - тв1 = 4 0С [5 , стор. Розрахунок і вибір параметрів насосів для перекачування води і розсолу. Вхідні данні : діаметр трубопроводу d для води , мм довжина l , м діаметр трубопроводу d для розсолу , мм довжина l , м витрати води , м3/год витрати розсолу , кг/год густина розсолу r , кг/годТеплова потужність , Q0 Потужність електродвигуна , КВТ Показники холодильного циклу , t0 ; 0 С тк ; 0С Частота обертів елекродвигуна компресора, об/хв. Основні параметри експлуатації холодильного агрегату t0 ; 0 С тк ; 0 С Qo , КВТ (тис. КДЖ/год ) Потужність двигуна Марка компресора Частота обертів , об/хв. Вибрати надійну і економну систему постачання холоду для складу готової харчової продукції зовсім не просто. Часто мова йде не просто про

План
Зміст

Вступ

1. Теоретична частина

2. Розрахунково-конструкторська частина

2.1 Тепловий розрахунок апарата

2.2 Розрахунок і вибір конденсатора

2.3 Розрахунок і вибір переохолоджувача

2.4 Розрахунок і вибір параметрів переохолоджувача

2.5 Гідравлічний розрахунок

2.6 Вибір холодильного агрегату

3. Новизна прийнятих конструктивних рішень

4. Загальний висновок по курсовому проекту

Список використаної літератури

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?