Розрахунок та оцінка викидів забруднюючих речовин у атмосферу від автотранспорту - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 151
Забруднюючі речовини що викидають автомобілі та їхній вплив на навколишнє середовище і здоров"я людей. Комплексний вплив автомобільного транспорту на довкілля. Оцінка забруднення атмосферного повітря, автотранспортом за концентрацією оксиду вуглецю.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
1.1 Забруднюючі речовини що викидають автомобілі та їхній вплив на навколишнє середовище і здоровя людей Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферу від парків автотранспорту1.1 Забруднюючі речовини що викидають автомобілі та їхній вплив на навколишнє середовище і здоровя людей Аналіз статистичних даних і оцінок негативного впливу автомобільного транспорту на навколишнє середовище і населення показує, що загальна сума викидів забруднювальних речовин в атмосферу в країнах СНД щорічно становить майже 21,2 млн. т, зокрема, 19,2 млн. т, (90 %) - від автомобільного транспорту, і 2,0 млн. т, від інших викидів [2]. А тепер уявіть скільки цих речовин потрапляє у нашу атмосферу, якщо більшість наших потягів оснащені саме такими двигунами, бо дісталися нам у спадок від Радянського Союзу. До складу газів і домішок, що виділяються, входять газоподібні продукти (залишкове повітря у вихлопі - N2, O2 та ін.; продукти повного згоряння - СО2, SO2, Н2О; продукти неповного згоряння - СО, НСНО, Н2, CNHM та ін.; інші речовини - NON NO2, SO3, пароподібні компоненти при температурі вихлопу 110 °С (пари незгорілого масла і палива, продукти повного окиснення - вода, неорганічні та органічні кислоти, продукти неповного згоряння - оліфени, альдегіди, ароматичні сполуки) і тверді продукти згоряння, що утворюються насамперед з присадок до палива (сажа, зола). До переваг цих способів можна віднести ефективне зниження вмісту токсичних компонентів у вихлопних газах двигуна внутрішнього згорання, а до недоліків - ускладнення або зміна конструкції двигуна, створення необхідних умов для роботи нейтралізуючих пристроїв, ефективна робота цих пристроїв на певних режимах роботи двигуна, поява нових токсичних речовин у вихлопних газах у результаті використання присадок [12].На сьогоднішньому етапі розвитку автомобілебудування конструктори і спеціалісти пропонують нові конструкції систем запалювання (з плазмовим, лазерним і фотохімічним способами), при яких паливна суміш запалюється одночасно в різних зонах камери згоряння інтенсивними залпами променів, завдяки такому залпу процес горіння в циліндрах двигуна відбувається дуже швидко - за одну тисячну секунди. При використанні таких систем запалювання паливо повністю згоряє, підвищується надійність їх роботи, що значно зменшує кількість токсичних речовин у відпрацьованих газах [8]. Токсичні компоненти забрудненого довкілля потрапляють в організм людини при вдиханні повітря і всмоктуються у кров, вражаючи при цьому дихальні шляхи та легені. Аналіз діяльності елементів парку озброєння і техніки показує, що найбільші викиди в довкілля спричиняє робота пункту чищення та миття машин, пункту заправлення пально-мастильними Національний лісотехнічний університет України Збірник науково-технічних праць матеріалами, пункту технічного обслуговування та ремонту, на якому знаходиться акумуляторна зарядна станція, пункт механічної обробки із різним устаткуванням, пункт змащування, та склад для зберігання спеціальних рідин [4]. Для забезпечення екологічно сталого розвитку екологічної безпеки автомобільного транспорту необхідне ефективне використання наявних інфраструктур, зниження потреб на перевезення і готовність переходу до використання екологічно чистих транспортних засобів, а під час розроблення конструкцій нової автомобільної техніки потрібно розглядати екологічні пріоритети автомобіля із врахуванням його повного життєвого циклу.

План
Зміст

Вступ

1. Оцінка викидів забруднюючих речовин в атмосферу від автотранспорту

Вывод
На сьогоднішньому етапі розвитку автомобілебудування конструктори і спеціалісти пропонують нові конструкції систем запалювання (з плазмовим, лазерним і фотохімічним способами), при яких паливна суміш запалюється одночасно в різних зонах камери згоряння інтенсивними залпами променів, завдяки такому залпу процес горіння в циліндрах двигуна відбувається дуже швидко - за одну тисячну секунди. При використанні таких систем запалювання паливо повністю згоряє, підвищується надійність їх роботи, що значно зменшує кількість токсичних речовин у відпрацьованих газах [8].

Токсичні компоненти забрудненого довкілля потрапляють в організм людини при вдиханні повітря і всмоктуються у кров, вражаючи при цьому дихальні шляхи та легені. Вуглекислий газ викликає захворювання крові, серця, центральної нервової системи. А такий токсичний компонент як оксид азоту сприяє виникненню астми. Вуглець знижує спроможність крові переносити кисень до тканин, сприяє загостренню симптомів серцево-судинних захворювань, порушує дихання [2].

Поширений також інший шлях надходження забруднення в організм людини через так званий ланцюг живлення: "ґрунт - вода - рослина - тварина - людина". Основним джерелом такого забруднення довкілля у військових частинах є парки озброєння і техніки. Аналіз діяльності елементів парку озброєння і техніки показує, що найбільші викиди в довкілля спричиняє робота пункту чищення та миття машин, пункту заправлення пально-мастильними Національний лісотехнічний університет України Збірник науково-технічних праць матеріалами, пункту технічного обслуговування та ремонту, на якому знаходиться акумуляторна зарядна станція, пункт механічної обробки із різним устаткуванням, пункт змащування, та склад для зберігання спеціальних рідин [4].

Отже, повсякденна експлуатація автомобілів полягає у використанні експлуатаційних матеріалів, нафтопродуктів, природного газу, атмосферного повітря, і супроводжується все це негативними процесами, а саме: • забрудненням атмосфери;

• забрудненням води;

• забрудненням земель і ґрунтів;

•шумовими, електромагнітними та вібраційними впливами;

•виділенням в атмосферу неприємних запахів;

•викидом токсичних відходів;

• тепловим забрудненням.

Вплив автомобільного транспорту на довкілля проявляється: •під час руху автомобілів;

•при технічному обслуговуванні;

•при функціонуванні інфраструктури, що забезпечує його дію.

Для забезпечення екологічно сталого розвитку екологічної безпеки автомобільного транспорту необхідне ефективне використання наявних інфраструктур, зниження потреб на перевезення і готовність переходу до використання екологічно чистих транспортних засобів, а під час розроблення конструкцій нової автомобільної техніки потрібно розглядати екологічні пріоритети автомобіля із врахуванням його повного життєвого циклу.

Пропозиції щодо підвищення екологічної безпеки автомобільного транспорту. Пріоритетними напрямками підвищення екологічної безпеки автомобіля на всіх стадіях його життєвого циклу є: • різні способи зменшення викидів токсичних компонентів у навколишнє середовище;

• установлення на вузлах і деталях, які підлягають найбільш швидкому зносу спеціальних індикаторів, які надають інформацію щодо необхідності їх заміни;

• уникнення неконтрольованого захоронення небезпечних відходів;

• проектування і виготовлення нових транспортних засобів, здатних до швидкого розбирання, використання у подальшому вживаних справних механізмів і агрегатів та їх утилізація;

• постійне збільшення кількості екологічно чистих матеріалів у виробництві та здійснення контролю за використанням у конструкції автомобілів матеріалів зі шкідливими речовинами;

• на всіх стадіях життєвого циклу автомобіля використання шкідливих матеріалів і спеціальних рідин повинно бути мінімальним;

• своєчасне технічне обслуговування і точне регулювання системи запалювання та живлення двигунів внутрішнього згоряння;

• зниження шкідливого впливу токсичних речовин на навколишнє середовище в процесі експлуатації за рахунок впровадження новітніх систем нейтралізації шкідливих викидів; Науковий вісник НЛТУ України. - 2008, вип. 18.3

2. Екологія довкілля 89

• широке використання зрідженого природного газу, альтернативних видів пального, нових транспортних засобів - електромобілів;

• введення різних присадок і нейтралізаторів до складу палива, які забезпечують його бездимне згоряння;

• використання новітніх систем запалювання, які сприяють повному згорянню палива;

• покращення екології великих міст за рахунок виконання вимог екологічного законодавства, заборони будівництва у центрі міст автостоянок, контролю зведення автозаправних станцій у межах міста, будівництво обїзних доріг, припинення масового вирубування дерев і паркових насаджень під приводом "санітарного" рубання, розроблення шумового захисту і стимулювання екологічно безпечного транспорту.

Список литературы
забруднюючий автомобіль атмосферний повітря

Вступ

Транспортно-дорожний комплекс - одне з найпотужніших джерел забруднення навколишнього середовища. Крім того, транспорт - основне джерело шуму у містах, а також джерело теплового забруднення.

Гази, які виділяються внаслідок спалювання палива у двигунах внутрішнього згорання, містять більше 200 найменувань шкідливих речовин, у тому числі канцерогени. Нафтопродукти, залишки від стертих шин та гальмівних колодок, сипкі і пилові вантажі, хлориди, які використовують для посипання доріг взимку, забруднюють придорожні смуги та водні обєкти.

Важко уявити сучасну людину без автомобіля. У розвинутих країнах автомобіль вже давно став найнеобхіднішою побутовою річчю. Рівень так званої "автомобілізації" населення став одним з основних економічних показників розвитку країни і якості життя населення. Але ми забуваємо, що поняття "автомобілізації" включає в себе комплекс технічних засобів, що забезпечують рух: автомобіль та дорогу.

У наш час автотранспорт є основним джерелом забруднення повітря у великих містах.

Шкідливі речовини, під час експлуатації автотранспорту, потрапляють у повітря з вихлопними газами, випарами з паливних систем, а також під час заправки автомобіля паливом. На викиди оксидів вуглецю (вуглекислий газ і чадний газ) впливає також рельєф дороги та режим і швидкість руху автомобіля. Наприклад, якщо збільшувати швидкість авто і різко зменшувати її під час гальмування, то у вихлопних газах кількість оксидів вуглецю збільшується у 8 разів. Мінімальна кількість оксидів вуглецю виділяється при рівномірній швидкості автомобіля 60 км/год.

Зазвичай вихлопні гази накопичуються у нижніх шарах атмосфери, тобто шкідливі речовини знаходяться в зоні дихання людини. Тому автомобільний транспорт варто віднести до категорії найнебезпечніших джерел забруднення повітря поблизу автомагістралей.

В даній роботі хотілося би висвітлити як загальний так і компонентний вплив автомобілів на навколишнє середовище та здоровя людей, на основі рахункових даних.

Метою цієї роботи можна вважати, отримання навичок в обрахунках впливу автомобілів на навколишнє середовище і здоровя населення.

Завданням даної теми виступає вивчення, і набування навичок обрахування впливу автомобілів на навколишнє природне середовище, здоровя на життя людей, та детальне вивчення впливу таких компонентів як : С, СН, Pb, NO2, SO2,CO.

Актуальністю теми можна назвати, те що за останні 20 років, кількість автомобілів зросла в декілька разів, навіть в декілька десятків. Автомобілі щорічно збільшують сумарні викиди, і вміння визначати впливи і їхню кількість є важливим для сьогодення.1. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни " Екологічні характеристики схем організації дорожнього руху". Київ, НТУ 2011р.

2. Д. В. Зеркалов, А. Г. Говорун, Л. П. Мержиєвська "Екологія та автомобільний транспорт", Арістей; Київ 2009р.

3. О. О. Бакуліч. Екологічне обґрунтування вибору раціонального варіанту розташування обєкту транспортного будівництва. НТУ Вісник, Вип. 11. -К.: 2010, с 62

4. А. Б. Дяков, Ю. В. Ігнатьєв, Є. П. Коншин та інші. Екологічна безпека транспортних потоків, 2007 р. - М. "Транспорт"

5. Р. В. Малов та ін.. Автомобільний транспорт та захист навколишнього середовища. - М "Транспорт"

6. Ю. Якубовський. Автомобільний транспорт та захист навколишнього середовища. Переклад з польської, _ М "транспорт", 2009 р.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?