Розрахунок собівартості деталі "Перехідник" - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 81
Виробничий план, розрахунок показників трудомісткості випуску деталі, кількості необхідного обладнання, вартості основних фондів дільниці, кількості і вартості основних матеріалів. Визначення норма штучно-калькуляційного часу для технологічних операцій.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
В сучасних ринкових умовах провідною галуззю промисловості є машинобудування, розвиток якого впливає на технологічні процеси у всіх галузях промисловості, будівництва, транспорту і звязку. Галузева структура машинобудування відображає ступінь суспільного розподілу праці, спеціалізацію галузі. Машинобудування обєднує 19 крупних галузей, 100 підгалузей, 1500 крупних, середніх і дрібних підприємств. Для визначення галузевої структури машинобудування використовують наступні показники: - питома вага продукції, що випускається, в загальному обсязі виробництва; До основних задач машинобудування відносяться наступні: - зміна галузевої структури, для збільшення частини тих галузей, які забезпечують швидше відшкодування вкладених засобів;Для кожної групи деталей визначають приведений обєм партії деталей, тобто умовна кількість типових деталей, трудомісткість обробки яких дорівнює трудомісткості обробки всіх деталей даної групи, закріплених за дільницею. Річний приведений обєм випуску деталей визначається за формулою Нормативний розрахунковий розмір партії в механічних цехах можна визначити за формулою Визначаємо коректований розмір партії деталей за формулою 2.1.3 Норма штучно-калькуляційного часу визначається за формулою для кожної операціїТривалість технологічного циклу обробки партії деталей залежить від вибору виду руху деталей серійному типові виробництва відповідає паралельно-послідовний вид руху деталі. Тривалість технологічного циклу при паралельно-послідовному русі деталей розраховується за формулою Тривалість технологічного циклу при паралельно-послідовному русі деталей розраховується за формулою Багатоверстатне обслуговування застосовується на верстатах з тривалим машинно-автоматичним часом, за умови якщо їх кількість на проектній дільниці дорівнює або більше двох. IMG_b3f02884-6e45-4cb2-a4e5-2c5839d4ceec На одну з операцій побудуємо циклограму багатоверстатного обслуговування: 3.5 Визначення чисельності робітниківДо складу накладних витрат цеху входять затрати на утримання і експлуатацію обладнання і цехові витрати (загально-виробничі). Витрати на інструмент визначаються збільшено за вартістю експлуатації ріжучого інструменту на одну годину роботи верстата по формулі 2.7 Витрати на ремонт і міжремонтне обслуговування розраховується окремо для верстатів з ручним керуванням та з ЧПК Утримання апарату керування цехом включає витрати на оплату праці керівників та спеціалістів дільниці з урахуванням відрахувань на соціальне страхування цієї категорії розраховується за формулою Утримання іншого цехового персоналу включає витрати на оплату праці інших службовців, контролерів та інших допоміжних робочих, незайнятих обслуговуванням обладнання з урахуванням відрахувань на соціальне страхування цієї категорії, розрахунок ведеться за формулою

План
2. Виробничий план3. Організаційний план

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?