Розрахунок силових приводів засобів автоматизації устаткування вагонів та технологічних процесів - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 183
Класифікація силових приводів технологічних процесів. Розрахунок потужності двигунів пластинчастих та роликових конвеєрів, параметрів підйомних механізмів, пневматичних та гідравлічних силових приводів. Визначення оптимального значення рівня механізації.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
При автоматизації виробництва функції керування і контролю, які на етапі механізації виконуються людиною, передаються автоматичним пристроям. Ціль автоматизації - різке підвищення продуктивності праці за рахунок збільшення робітників для інших виробничих дільниць, покращення умов праці і якості продукції, що виготовляється та інше. Автоматизація технологічного процесу ремонту вагонів на даний час розвинута недостатньо, тому особливі вимоги ставляться перед інженерно-технічними працівниками вагонного господарства.Під силовим приводом розуміють систему, призначена для приведення в рух механізм,в склад якого входить двигун і джерело енергії. Електродвигуни постійного струму застосовують в приводах механізмах, які потребують великих пускових моментів і широкого регулювання частоти обертання, в системах автоматичного регулювання. Конвеєри представляють собою транспортувальний пристрій непереривної дії, змонтовані на опорній металічній конструкції з ходовою частиною, тяговим органом, якими являються дві пластинчаті цепи, опираючись своїми катками по всій довжині конвеєра на рельси, маючи на опорній конструкції і згинаючі на кінцях його приводні і натяжні зірочки. Візкові конвеєри виготовляють з візками маючи широкі діапазони: вантажопідйомність - 10…10000 кг.;ширина платформи (настила) візка - 200…1600 мм.;швидкість руху - 0,02…0,125 м/с. Візкові конвеєри включають в себе однин самохідний технологічний візок і звязану з нею жест ким звязком опорний візок (або декілька візків), а також механізми підйому виробу, які можуть установлюватися на візки або окремо від них( збоку від конвеєра).Вихідні дані для розрахунку обираємо, користуючись джерелом Відстань між виробами на конвеєрі l, м Крок ланцюга, що зєднує ролики за допомогою зірочок, що насаджені на їх вали t, м, t= dp sin( Вихідні дані для розрахунку обираємо, користуючись джерелом , ШТВІДСТАНЬ між виробами на конвеєрі l, ММАСА обєкта, що переміщується mu, ТДОВЖИНА виробуВихідні дані для розрахунку обираємо, користуючись джерелом Кантувачі і поворотні приводи служать для зміни повороту деталі і вузлів вагонів в процесі їх обробки. Кантувачі обертають деталь навколо горизонтальної осі на потрібний кут для виконання ремонтних операцій. Поворотні круги обертають деталь навколо вертикальної осі. Вихідні дані для розрахунку обираємо, користуючись джереломЕлектромагніти змінного і постійного струму отримали широке застосування для швидких прямолінійних переміщень. Вихідні дані для розрахунку обираємо, користуючись джерелом Таблиця 7.1 - Вихідні дані для розрахунку електромагнітних силових приводів Довжина котушки електромагніту lk,м Розраховуємо число витків катушки за формулою: IMG_a64fd535-ae7d-4a94-8336-bf67b30c5a45 (7.1) w=Для правильного вибору пневмоприводу для операцій піднімання-опускання виробу необхідно розрахувати основні його параметри. Вихідні дані для розрахунку обираємо, користуючись джерелом Коефіцієнт, що враховує тертя fo Коефіцієнт, що враховує інерційні сили ?u Визначаємо вагу корпуса циліндра за формулою: IMG_1fe607e7-52d2-43f5-b2d2-c7173a21491f .В даному розділі для визначення рівня автоматизації будемо розглядати три види конвеєрів: пластинчатий роликовий та візків. Визначаємо оптимальний конвеєр. Підбір робимо методом розрахунку на основі ви числення індексу конкурентоздатності абсолютне значення і-го технічного параметру для пропонованого варіанту. Визначаємо ціну двигуна, грн.

План
Зміст

Вступ

1. Класифікація силових приводів технологічних процесів

2. Розрахунок потужності двигунів пластинчастих конвеєрів

3. Розрахунок потужності двигунів роликових конвеєрів

4. Розрахунок тягового та візкового конвеєрів

5. Розрахунок параметрів підйомних механізмів

6. Розрахунок електродвигунів та параметрів кантувачів та поворотних тіл

7. Розрахунок електромагнітних силових приводів

8. Розрахунок пневматичних та гідравлічних силових приводів

9. Визначення оптимального значення рівня механізації

Список використаної літератури

Список литературы
1. Методические указания для выполнения курсовой работы по дисциплине: «Автоматика и автоматизация оборудования вагонов и технологических процессов» на тему :«Расчет силовых приводов средств автоматики». - Х.: УКРГАЖТ, 2005 - 16с.

3. Меклер, А.Г.Автоматическое управление подъемотранспортнымы средствами./ А.Г.Меклер. - М.: Машиностроение, 1961. - 303с.

4. Соротина, А. Е. Автоматическое управление електроприводами. / А. Е Соротина. - М.: Высшая школа, 1978. - 176с.

5. Солодинкова, В. В.Автоматизация проектирования систем автоматического управления. / В. В. Солодинкова. - М.: Машиностроение, 1990. - 334с.

6. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт та курсового проекту по дисципліні,,Системи автоматизації виробництва і ремонту вагонів”.(САПРВ2). - Х.: УКРДАЗТ, 2005 - 46с.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?