Розрахунок штирьового радіатора з примусовою конвекцією - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 105
Специфіка розрахунку теплових характеристик радіатора з примусовою конвекцією. Особливості розрахунку геометричного розміру радіатора. Обчислення кроку установки штирів, температури радіатора в місці кріплення, температурних значень p-n переходу НПП.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Мета курсової роботи полягає у розрахунку теплових режимів роботи радіатора і виборі його типу, розрахунку температури радіатора та його геометричних розмірів, виконанні креслення радіатора. Оскільки проектується штирьовий радіатор з примусовою конвекцією, то згідно рис. З конструктивних міркувань попередньо приймаємо, що форма основи радіатора квадрат (L Ч L = Основа радіатора з однієї сторони має штирі, з іншої сторони кріпиться НПП. Задаємося декількома значеннями середньої температури основи радіатора TPВ процесі виконання курсової роботи розраховано теплову характеристику радіатора, розраховано геометричні розміри радіатора висота штиря h = 20 мм = 2•10-2 м., діаметр нижнього торця d1 = 3 мм = 0.3•10-2 м., діаметр верхнього торця d2 = 1.2 мм = 0.12•10-2 м., крок установки штирів SШ = 6 мм = 0.6•10-2 м., температуру радіатора в місці кріплення НПП TP =47 °С, температуру p-n переходу НПП ТП =83.3 °С.

Вывод
радіатор тепловий примусовий конвекція

В процесі виконання курсової роботи розраховано теплову характеристику радіатора, розраховано геометричні розміри радіатора висота штиря h = 20 мм = 2•10-2 м., діаметр нижнього торця d1 = 3 мм = 0.3•10-2 м., діаметр верхнього торця d2 = 1.2 мм = 0.12•10-2 м., крок установки штирів SШ = 6 мм = 0.6•10-2 м., температуру радіатора в місці кріплення НПП TP =47 °С, температуру p-n переходу НПП ТП =83.3 °С.

Список литературы
1. Варламов Р.Г. Справочник конструктора РЭА. Общие принципы конструирования / Под ред. Р.Г. Варламова. - М.: Сов. радио, 1980. - 480 с.

2. Готра З.Ю. Теплові процеси в електроніці / Ю.Я. Бобало, В. Вуйцік, З.Ю. Готра, Т. Голец, В. Каліта, В.І. Лозбін, І.С. Романюк; за ред. З.Ю. Готри. - Львів: Ліга-пресс, 2009. - 360 с.

3. Дульнев Г.Н. Тепло- и массообмен в радиоэлектронной аппаратуре: Учебн. для вузов по спец. «Конструиров. и произв. радиоаппаратуры» / Г.Н. Дульнев. - М. : Высш. шк., 1984. - 247 с.

4. Конструирование РЭС. Оценка и обеспечение тепловых режимов: Учебн. пособие / В.И. Домнич, Ю.Ф. Зиньковский. - К.: УМК ВО, 1990. - 240 с.

5. Ненашев А.П. Конструирование радиоэлектронных средств: Учебн. для радиотехнич. спец. вузов / А.П. Ненашев. - М.: Высш. шк., 2010. - 432 с. (C.154-184)

6. Федоренко А.П. Основи конструювання обчислювальної техніки : навч. посібник у 2-х част. / А.П. Федоренко, С.В. Баловсяк. - Ч. 2-га. - [Вид. 2-ге, випр. і доповн.] - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. - 80 с. (С.5-33)

7. Федоренко А.П. Основи конструювання обчислювальної техніки. Методичні рекомендації до лабораторного практикуму / А.П. Федоренко, С.В. Баловсяк. - Чернівці: Рута, 2009. - 92 с. (С.21-48)

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?