Розрахунок радіопередавача з частотною модуляцією - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 94
Розрахунок структурної схеми радіопередавального пристрою системи передач інформації з частотною модуляцією (ЧМ), принципова схема модулятора та вихідного підсилювача потужності. Потужність сигналу в антені. Амплітуда першої гармоніки напруги колектору.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
В даній курсовій роботі необхідно буде розрахувати структурну схему радіопередавального пристрою системи передач інформації з частотною модуляцією (ЧМ), принципову схему модулятора та вихідного підсилювача потужності. IMG_179c7a62-34ae-4e6e-86d3-bafbb00e05eb , щоб потужність на виході передавача становила Так, для того, щоб пристрій працював з заданою нестабільністю, у якості задавального генератора доцільно використовувати кварцовий автогенератор. Співвідношення виконується, тобто, реалізуємо пристрій на кварці. Найбільша складність подальшого розрахунку полягає в тому, що вибір транзисторів обумовлений наступною проблемою: щоб повністю розрахувати параметри, доведеться обирати доволі високочастотні транзистори (порівняно із заданою несучою частотою), через те, що деякі транзистори не забезпечують потрібної потужності, а інші мають надто обмежені довідникові характеристики.Розрахунок структурної схеми почнемо з визначення потужності активного елементу вихідного каскаду. Враховуючи втрати у вихідному колі, отримаємо потужність, яку повинен віддати транзистор з урахуванням IMG_e77b207e-6727-4598-a471-45fc65b4f2d7 зупинимося на транзисторі КТ909Б, так як він, згідно з додатком А, в типовому режимі працює на потужності Враховуючи втрати в узгоджуючому колі, отримаємо потужність, яку повинен віддати транзистор прикінцевого каскаду [2]: IMG_ade78938-f262-486a-8226-7c7838d5da86 Перемножувачі частоти використовуються в передавачах для підвищення частоти коливань у ціле число разів, а також для збільшення індексу модуляції при частотній або фазовій модуляції.IMG_3834a63f-f512-473e-9c4c-ede329c111c3 . Тоді амплітуда першої гармоніки напруги на колекторі знаходиться за формулою (2): IMG_38cda487-3e23-4a0a-917b-8b1a3496e201 , де Розрахуємо амплітуду першої гармоніки струму колектору: IMG_9bd5fb1d-7881-48b0-af2c-e44077335309 . Знаючи її, обчислимо постійну складову струму колектору та впевнимося, чи не перевищує вона значення допустимого струму колектору транзистора Знаючи споживану та вихідну потужності, розрахуємо ККД колектору: IMG_67fbf954-dcf2-49ce-ae53-efd6e4b8eece . Для того, щоб ліквідувати перекоси імпульсів колекторного струму між колектором та базою, розрахуємо додаткові резистори.Задамо постійну складову колекторного струму Ік0 = 30 МА, напругу між колектором та емітером Еке = 5 В, напругу живлення Ек = 7 В [5], амплітуду модулюючого сигналу Um = 0,1 В, та кут відсічки Визначимо опір в ланцюзі живлення R<2:> Визначимо струм бази за формулою (5): IMG_01d8ddce-c2b9-48ff-a180-4629c0b28c37 , Задамо струм дільника напруги в ланцюзі зміщення: IMG_cfd49ee2-21e1-4f4f-b819-6b29f9a8a20b Визначимо опір дільника напруги: IMG_281a8377-8c32-4e98-92ef-8f5ee3221379 . Визначимо ємність варикапу: IMG_e43adfc5-3a19-48e2-8c3f-2529b475564f .В роботі потрібно було розрахувати структурну схему радіопередавального пристрою системи передачі інформації з частотною модуляцією, принципову схеми модулятора та вихідного підсилювача потужності. Структурну схему передавача було розраховано з урахуванням втрат в узгоджуючих колах та втрат в антені.Поз. знач. Кіл. Примітка Котушки індуктивності та дроселі Транзистор

План
Зміст

Вступ

1. Розрахунок структурної схеми радіопередавача з частотною модуляцією

2 Розрахунок вихідного підсилювача потужності

3 Розрахунок автогенератора, модульованого за напругою

Висновок

Список літератури

Додаток

Вывод
В роботі потрібно було розрахувати структурну схему радіопередавального пристрою системи передачі інформації з частотною модуляцією, принципову схеми модулятора та вихідного підсилювача потужності.

Структурну схему передавача було розраховано з урахуванням втрат в узгоджуючих колах та втрат в антені.

Згідно проведених розрахунків, структурна схема передавача містить: задаючий автогенератор з частотною модуляцією, помножувач частоти на дві, вихідний підсилювачі.

Задаючий генератор повинен забезпечити потужність 0,0155 Вт та девіацію частоти 15 КГЦ. У якості задаючого генератора було розраховано кварцовий генератор з можливістю зміни робочої частоти за допомогою варикапів.

В якості попереднього підсилювача потужності було обрано схему генератора із зовнішнім збудженням, що працює з відсічкою струму у критичному режимі і забезпечує коефіцієнт підсилення за потужністю 246,91 на робочій частоті 45 МГЦ, що з урахуванням втрату колі узгодження дає змогу забезпечити на вході вихідного підсилювача потужність 19,69 Вт.

В цілому ККД передавача становить близько 45%, а його вихідна потужність в антені буде не менше ніж 15 Вт при девіації частоти передавача 30 КГЦ.

Робота виконана у повному обсязі.

Список литературы
1. П. Г. Тамаров. - Расчет и проектирование транзисторных передатчиков: учебное пособие / П. Г. Тамаров.- Ульяновск : УЛГТУ, 2008. - 76 с. ISBN 978-5-795-0346-2.

2. Приемопередающие устройства радиотехнических систем: Учеб./ Под ред. Ю.Н.Седышева. - Харьков.: ВИРТА, 1991. - 335 с.

3. Радиопередающие устройства на полупроводниковых приборах. Проектирование и расчет. Под ред. Валитова Р.А. и Попова И. А. - М.: Сов. Радио, 1973, 464 с.

4. Компания "Электроника и связь" - электронные компоненты [Электронный ресурс] / КТ909А. - Режим доступа: http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=10688.

5. Шумилин М.С., Козырев В.Б., Власов В.А. Проектирование транзисторных каскадов передатчиков. Учебн. пособие для техн. - М.: Радио и связь, 1987. - 320 с.

6. Проектирование радиопередающих устройств. Под ред. В.В. Шахгильдяна. Учеб. пособие для вузов. М.: «Связь», 1976. - 432 с.

7. СТУДЕНТБАНК.ру [Электронный ресурс] / Связной передатчик с частотной модуляцией. - Режим доступа: http://studentbank.ru/view.php?id=39547.

8. Бордус А.Д., Ильин А.Г., Казанцев Г.Д., Пороховниченко А.М. Устройства формирования сигналов: Учебное методическое пособие. - Томск: кафедра ТУ, ТУСУР, 2012. - 142 с.

9. В помощь радиолюбителю // Под ред. И.Н. Алексеевой. - М.: «Патриот», 1991. - 80 с.

10. Альтшуллер Г.Б., Елфимов Н.Н., Шакулин В.Г. Кварцевые генераторы: Справ. пособие. М.: Радио и связь, 1984. - 232с.

11. CHIPLIST.ru [Электронный ресурс] / Варикап КВ122А. - Режим доступа: http://chiplist.ru/varicaps/KV122A/.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?