Розрахунок показників роботи теплової електростанції - Реферат

бесплатно 0
4.5 100
Принцип роботи теплової електростанції (ТЕЦ). Розрахунок та порівняльна характеристика загальної витрати палива на ТЕЦ і витрати палива при роздільному постачанні споживачів теплотою і електроенергією. Аналіз теплового навантаження теплоелектроцентралі.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Проводиться розрахунок витрати палива на даній ТЕЦ із заданими параметрами, а саме: електричною потужністю, параметрами пари, витрати пари у відборах. Метою роботи є зробити розрахунки та порівняти загальну витрату палива на ТЕЦ з витратою палива при роздільному постачанні споживачів теплотою і електроенергією. У випадку роздільного теплопостачання приймається, що теплова електростанція (КЕС) працює по циклу Ренкіна при тих же значеннях тисків, температури, ККД та електричної потужності, що і ТЕЦ, а теплове навантаження покривається станцією теплопостачання (котельною), ККД котлів якої рівний ТЕЦ. Визначити теплове навантаження ТЕЦ, загальну витрату палива і порівняти його з витратою палива при роздільному постачанні споживачів теплотою і електроенергією.Перший і другий відібрані потоки пари поступають тепловим споживачам (теплопостачання промислового вузла і комунально-побутове теплопостачання відповідно), які будемо вважати теплообмінниками поверхневого типу і в яких пар віддає теплоту і конденсується. Конденсаційний відбір у вигляді вологої насиченої пари поступає в конденсатор, де в результаті відводу теплоти перетворюється в насичену рідину. Конденсат, що поступає від теплових споживачів та з конденсатора, передається в збірник конденсату - теплообмінник змішуючого типу. В даній курсовій роботі параметри робочого тіла визначаються за допомогою h-s діаграми водяної пари і по таблицях теплофізичних властивостей води і водяної пари, виходячи з умови, що процес в усіх теплообмінниках схеми ізобарний, а в турбіні - адіабатний незворотній. Відповідно до цієї схеми рівняння енергобалансу має вигляд: IMG_1a7a126d-8a17-4c78-9064-5ed8dfc1b6e2 , де QПГ - теплова потужність парогенератора; Ni - абсолютна внутрішня потужність турбіни; QT1 - теплова потужність промислового споживача;QT2 - теплова потужність, що виробляється для побутового теплопостачання; QK - теплова потужність конденсатора.В парогенераторі теплота від продуктів горіння передається робочому тілу, однак деяка її частина втрачається в зовнішнє середовище у вигляді фізичних втрат QФВ. В турбогенераторі від робочого тіла лопаткам турбіни передається абсолютна внутрішня потужність Ni. 2.2), рівняння енергобалансу має вигляд: IMG_3b658b8f-44a8-4830-b22c-ba341bebda86 , де ВТЕЦ - витрата палива, кг/с; QPH - теплота згорання палива, КДЖ/кг; QT - теплота, що передається зовнішнім споживачам, МВТ; Qвтрат - сумарні теплові втрати установки: IMG_0cb4400d-0033-4413-ba94-28e5ae03fe7c ; де QK - теплота, що відводиться в конденсаторі; QEM - електромеханічні втрати в електрогенераторі; QФВ - фізичні втрати в парогенераторі. 2.3 рівняння енергобалансу турбогенератора має вигляд: IMG_3fbe3b17-96a8-4bfb-b139-88c0ab9f67be , тоді електромеханічні втрати будуть рівні: IMG_e2624d68-594f-4e9e-9f33-c7cea2c885f1 .На КЕС виробляється тільки електроенергія (в турбіні відсутні теплофікаційні відбори). Теплота, що отримана в результаті згорання палива, передається робочому тілу в парогенераторі. В результаті адіабатного розширення робочого тіла, лопаткам передається механічна робота Ni. Потім пара поступає в конденсатор, де, конденсуючись, віддає теплоту QK в зовнішнє середовище. Теплота, отримана в результаті згорання палива, передається робочому тілу в котлі районної котельної.Встановлено, що при комплексному виробництві електроенергії і теплоти на ТЕЦ досягається економія палива в порівнянні з роздільним виробництвом тієї ж кількості електроенергії і теплоти. Ця економія визначається як різниця між витратою палива, яка була б при виробленні кількостей теплоти (

План
Зміст теплова електростанція паливо

Вступ

1. Теплофікаційний цикл ТЕЦ

2. Установка ТЕЦ

3. Роздільне виробництво електроенергії і теплоти

Висновок

Список використаної літератури

Вывод
1. В даній роботі виконані розрахунки двох альтернативних систем енергопостачання: від ТЕЦ з комбінованим виробленням електроенергії і теплоти і роздільної - відповідно від КЕС і районної котельні РК.

2. Встановлено, що при комплексному виробництві електроенергії і теплоти на ТЕЦ досягається економія палива в порівнянні з роздільним виробництвом тієї ж кількості електроенергії і теплоти. Ця економія визначається як різниця між витратою палива, яка була б при виробленні кількостей теплоти (

IMG_ef091600-9d58-477f-8afe-0ebb8ce640af ) і електроенергії (

IMG_7a644d28-3d14-4d65-9bc7-0760cd2526e1 ) роздільним способом (на КЕС і в РК) і витратою палива на ТЕЦ:

IMG_d659a062-041e-4db3-8f30-8ddb707ef3a1 .

Ця різниця в процентах складає: 25,97%.

3. Доцільність вибору тієї або іншої системи енергопостачання визначається техніко-економічним розрахунком.

Список литературы
теплова електростанція паливо

1. Буляндра О.Ф. Технічна термодинаміка. - К.: Техніка, 2006. - 320 с.

2. Беляев Н.М. Термодинамика. - К.: Вища школа, 1987. - 344 с.

3. Кириллин В.А., Сычев В.В., Шейндлин А.Е., Техническая термодинамика, М.: Энергоатомиздат, 1983. - 416 с.

4. Андрющенко А.И. Основы термодинамики циклов теплоэнергетических установок. - М.: Высшая школа, 1968. - 288 с.

5. Ривкин С.А., Александров А.А. Термодинамические свойства воды и водяного пара. Справочник. - М.: Энергоатомиздат, - 1984. - 80 с.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?