Розрахунок показників ефективності проекту випуску нової продукції компанією ТОВ "Електромаш" м. Дніпропетровськ - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 210
Проектний аналіз ефективності випуску нової продукції компанією. Розрахунок ліквідаційної вартості обладнання. Інвестиційна та операційна діяльність. Аналіз основних фінансових показників. Оцінка чутливості результатів проекту до змін вхідних параметрів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Ефективність використання капітальних вкладень і фінансових інвестицій залежить від впливу значної кількості різноманітних організаційно-економічних, технічних і фінансових чинників. У вітчизняній науці виділення проектного аналізу в окремий напрям прикладної науки відбулося після 1991 року. У вітчизняній літературі щодо ознак предмета «Проектний аналіз» існує гама різних поглядів, визначень і методологічних підходів учених і практиків-економістів. Більшість із них можна згрупувати і звести до таких чотирьох визначень: · Проектний аналіз - це метод, з допомогою якого на основі системного підходу можна оцінити технічні, технологічні, фінансові та економічні переваги проекту; Якщо у бізнес-плануванні проект розглядається тільки з погляду інвесторів, то в проектному аналізі - з погляду всіх учасників проекту, організацій, споживачів продукції цього проекту, інших субєктів, що беруть участь у проекті.У результаті маркетингових досліджень фірма ТОВ «Електромаш» місто Дніпропетровськ, встановила, що її продукція має успіх і надалі користуватиметься великим попитом. Через це керівництво компанії вирішило розглянути проект випуску нової продукції. Для реалізації такого проекту потрібно: · Придбати устаткування за рахунок кредиту; · Збільшити оборотний капітал за рахунок власних коштів; Згідно з вихідними даними і умовами реалізації проекту потрібно розрахувати: · Чисту ліквідаційну вартість обладнання;o Ринкова вартість обладнання через 5 років становить 11 % від первісної вартості; o Витрати на ліквідацію через 5 років становитимуть 10 % від ринкової вартості; o Обсяг збільшуватиметься на 3 % щорічно до пятого року; o На пятий рік обсяг становитиме 75 % від обсягу першого року; o В перший рік ціна реалізації становила 5,1 грн. і збільшуватиметься на 1 грн. щорічно.Ліквідація - припинення діяльності підприємства. Види фінансування ліквідаційного процесу: · Фінансування проектування робіт, що забезпечують ліквідацію; · Операції з нерухомістю, що належить підприємству; Перелік видів фінансування цим не вичерпується, їхня різноманітність безпосередньо залежить від специфіки виробництва. У курсовій роботі розглядається спрощена схема розрахунку ліквідаційної вартості з урахуванням таких показників: · Ринкова вартість;Нараховано амортизації При розрахунках потрібно використовувати запропоновані дані, а також додаткові умови за якими відбувається проект протягом пяти років. Таким чином: · вартість обладнання, коли закінчиться строк проекту (11 % від початкової вартості обладнання 105 000,00 грн.) становитиме 105 000,00*0,11=11 550,00 грн. · Під час реалізації проекту проводять амортизацію обладнання рівними частинами протягом року. Таким чином, щорічна амортизація становитиме - 105 000,00/5=21 000,00 грн. і після закінчення пятого року дорівнюватиме вартості обладнання - 105 000,00 грн.;Інвестиція - розміщення капіталу в будь-яке підприємство. У наведеній таблиці 3.2.1. містяться показники проекту, в які можна вкладати інвестиції залежно від умов. У нашому прикладі показано інвестування в обладнання, з урахуванням того, що земля і виробничі приміщення є нашою власністю підприємства. Інвестування в нематеріальні активи не розглядається. Актив - частина балансу підприємства, яка враховує всі види матеріальних цінностей (гроші, товари тощо) чи боргові вимоги щодо третіх осіб.Показники Значення показника за кроками розрахунку· Обсяг продукції становить - 32 000,00 штук за перший рік і збільшується кожного наступного року на 3 %: o за другий рік: 32 000,00*1,03=32 960,00 шт.; · Ціна одиниці продукції наведена за перший рік, вона становить 5,1 грн. за штуку і збільшується кожного наступного року на 1 грн. o на другий рік: 5,1 1=6,1 грн.; · Щоб визначити виручку від продажу продукції кожного року потрібно: випуск продукції поточного року (ВПІ) помножити на ціну за 1 штуку Сі поточного року. Оплата праці перший рік становитиме 40 000,00 грн., кожного наступного року витрати на оплату збільшуватимуться на 2 %. · Показники постійних затрат на перший рік становить 2 300,00 грн. і збільшуватиметься на 5 % щороку. o на другий рік: 2 300,00*1,05=2 415,00 грн.;Короткострокові кредити в цьому прикладі не наведено, але цілком реальні в будь-якому проекті, залежно від умов і можливостей фінансового розвитку підприємства. Слід звернути увагу на умови повернення основної суми кредиту в даному окремому випадку. Початок погашення основної суми кредиту припадає на третій рік. Виплата дивідендів у нашому випадку передбачена, але цей показник, як і вищевказаний (короткострокові кредити), реальний в будь-якому проекті, наприклад, якби наше підприємство було акціонерним товариством тощо. Далі, згідно з умовами, щороку виплачується основна сума кредиту, починаючи з 3-го року.Значення показника за кроками розрахунку Погашення заборгованості по кредитах Сальдо фінансової діяльності · «Сальдо реальних грошей», являє собою суму показників «сальдо фінансової діяльності» та «потік реальних грошей»: Таким чином: o За першій рік:-126 000,00-87 187,5=-213 1

План
ЗМІСТ

Вступ

1. Описова частина

2. Вихідні данні

3. Розрахункова частина

3.1 Чиста ліквідаційна вартість

3.2 Інвестиційна діяльність

3.3 Операційна діяльність

3.4 Фінансова діяльність

3.5 Показники ефективності проекту

4. Аналіз результатів. Висновки

5. Визначення чутливості результатів проекту до змін вхідних параметрів

Висновки

Список використаної літератури

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?