Розрахунок показників діяльності торговельного підприємства - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 114
Коефіцієнти асортименту товарів та їх розрахунок. Нормативи товарних запасів поточного зберігання та норматив товарообіговості. Розрахунок розміру валового доходу та сукупних витрат. Графічне відображення точки беззбитковості та умови самоокупності.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Розрахуйте показники асортименту (Ас) товарів: коефіцієнт широти (Кш), коефіцієнт повноти (Кп), коефіцієнт стійкості (сталості) (Кс), коефіцієнт оновлення (Коб), показник асортиментного мінімуму (Ам), коефіцієнт раціональності асортименту (Кр). 6) Знайдемо коефіцієнт раціональності асортименту (Кр) для базового періоду: Кр<баз. IMG_6154a28f-d098-4c78-98d9-7132afd45f55 , Знайдемо коефіцієнт раціональності асортименту (Кр) для фактичного періоду: Кр<факт. Норматив товарних запасів на IV квартал планового періоду передбачено у розмірі 30 днів. Знайдемо приріст суми нормативу товарних запасів на IV квартал планового періоду відносно нормативу товарних запасів на IV квартал поточного року: ?НС = Нс - Норм.IV кв. пот. року, де

Список литературы
1. М.В. Сорокина Менеджмент торгового предприятия. - СПБ: Питер.

2. Мазаракі А.А. та ін. Економіка торговельного підприємства./Під ред. Н.М.

Ушакової / - К.: “Хрещатик”.

3. Збірник завдань для практичних занять зі спецкурсу “Економіка торговельного підприємства” /Лігоненко Л.О., Бондар І.Ю. та ін.

4. В.В. Лукашевич. Основы менеджмента в торговле. - М.: Экономика.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?