Розрахунок побудови профілю глибинного насосу - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 86
Методи розрахунку побудови профілю кулачка, призначеного для керування клапанами. Особливості застосування закону руху штовхача. Характер руху ланок механізму і кінематичних пар. Аналіз руху машинного агрегату й розрахунок маховика. Рівняння руху машини.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Глибинний насос призначений для викачування рідини з низьких горизонтів. Дія глибинного насоса засновано на перетворенні обертового руху кривошипа у зворотно-поступальний рух повзуну за допомогою підоймового-шарнірно-важільного механізму із противагою.У даний механізм входять 7 нижчих кінематичних пар. Ступінь волі механізму. Механізм має один ступінь волі. Механізм має шість надлишкових звязків. При геометричному синтезі схеми механізму виробляється визначення розмірів його ланок при заданому русі вихідної ланки, що є основною умовою синтезу.Для побудови схеми механізму виберемо масштабний коефіцієнт: IMG_ec593884-2b76-4f8c-9af2-037a3a2090ab . Швидкість крапки А завжди дорівнює: IMG_633c3be5-a059-4135-a7b9-35f130e24da6 . IMG_6a57d183-f517-4d88-8f2b-8916169fd3bf проводимо лінію перпендикулярну О1А в напрямок обертання кривошипа й відкладаємо на ній відрізок 42 мм. Для швидкості крапки В, що належить ланці АВ: IMG_402847c5-cff0-4289-95d4-6d196d9299be Швидкість крапки Е можна визначити, використовуючи властивість пропорційності однойменних відрізків: IMG_1d3a831c-d2df-4cad-b192-1988d8930d3d , IMG_ee000ff3-39ad-44aa-8258-f96ef6fd5a8a , деЦіль: визначення щирого закону руху початкової ланки й розрахунок маховика.Для спрощення рішення завдання реальну схему машини з одним ступенем волі з ланками, які не деформуються й початковою ланкою, що робить обертовий рух (кривошип) є одномасова система, що володіє деякою умовною масою, кінетична енергія якої в будь-якому положенні ланки наведена дорівнює кінетичної енергії всього механізму: T<n=Jn> IMG_02399061-19d3-4765-89d6-622cdc337693 Ti , і навантаженої фіктивним моментом, потужність якого дорівнює сумі потужностей, що розвиваються всіма силами, що діють у механізмі: N<n=Mn> Тут позначено: Jn - момент інерції наведеної маси щодо осі обертання; Mn - наведений момент всіх зовнішніх сил Mn= Mnc-Mnд ; Mnд - наведений момент рушійних сил, Нм; Mnc - наведений момент сил опору, Нм.В інтегральній формі: Tk-T<0= Ад-Ас>Визначити Розрахунок графіка наведеного моменту сил опору /Mnmax/=4865 Hm , задаємо ymax=100 мм, тоді Задаємо l=140 мм і Н=60 мм, тоді Будується графічним інтегруванням графіка Mnc, для чого криволінійну фігуру заміняємо рівновеликими прямокутниками.Ціль силового розрахунку: визначення реакцій у кінематичних парах і моменту, що врівноважує.Вибираємо одне з положень робочого ходу.Обертання ланки 1 є рівномірним, тому прискорення крапки А дорівнює: IMG_ec00150b-1a81-41d6-a1eb-068d8934550a , IMG_82a3cdb4-3766-47cc-b64d-ed148bf594d0 . Вибираємо масштабний коефіцієнт плану прискорень: IMG_fed392b3-65a6-42a9-bd01-9b99ca345e5d , тоді Запишемо векторне рівняння для побудови плану прискорень: IMG_9c0129b1-78c2-4a56-93be-93f16eca0a56 , деСили інерції ланок: IMG_dfea69a4-5c90-49a9-85c1-ddbf837e9c0c , IMG_3bf3e15c-b5e7-4493-a6a9-ab9582f5d51c : IMG_f5f8606c-e1ce-4cc2-930d-05465fefb943 ; 3.4 Силовий розрахунок веденої групи (група 4-5) Рівняння моментів сил щодо крапки;

IMG_b60e96b0-4f09-40cc-aac1-5da61cc7f91e

;

IMG_4ed5e32e-6501-4cc0-b860-fd4ebcb9e633 ;

IMG_0eef3702-0167-4e0b-893a-5173f2abc42a ;

IMG_b6d59d32-fb16-4586-b08f-95f3d1254384 .Ціль синтезу: побудова профілю кулачка за заданим законом руху штовхача.1) тип кулачкового механізму: з коромисловим штовхачем; 2) напрямок обертання кулачка: по годинникової стрілки; 4) Закони руху штовхача: фаза підйому: синусоїдний;Відстань між осями кулачка й коромисла: 168.2 мм.Метод інверсій - подумки всьому кулачковому механізму повідомляється кутова швидкість рівна по величині, але протилежна по напрямку кутової швидкості кулачка.Ціль: Підбор чисел зубів коліс і числа сателітів.;

IMG_720d3833-b90a-444b-832f-73654e81926c ;

IMG_6e11eb56-fb2a-429b-b67a-538e0e0c4d3c

;

IMG_210ff2ec-92f3-4220-9d4e-a8c2fc521209 .

IMG_02278b33-8aa7-40d0-b312-ade6bbee1080IMG_0620e75d-4b8f-4b6f-8061-60d5a070d06f z4 визначаємо з умови співвісності: IMG_a82a0878-bd42-466c-a229-83b0fbc2303d ;Задаємо число сателітів;

IMG_5e6e9e9c-bb6e-47d0-8ab6-75af1d9fb61e ;

IMG_b5d80128-4455-430a-80a2-542508ad2f69

.

IMG_ee9c452c-6d24-491d-a380-20c2bb02ee40 .

IMG_4008e59b-388e-4e5d-ab12-67922b143a63;

IMG_2fd3c345-0c41-4109-a7ef-4bfe7485f463 .

План
Зміст

Введення

1. Структурний аналіз і синтез. Геометричний синтез. Кінематичне дослідження основного механізму

1.1 Геометричний синтез механізму (визначення розмірів ланок по основних і додаткових умовах синтезу)

1.2 Розрахунок плану положень механізму

2. Аналіз руху машинного агрегату й розрахунок маховика

2.1 Побудова динамічної моделі машини

2.2 Рівняння руху машини

2.3 Рішення рівняння руху

3. Силовий розрахунок основного механізму

3.1 Вибір положення

3.2 Силовий розрахунок

3.3 Визначення сил і моментів сил інерції

3.4 Силовий розрахунок веденої групи (група 4-5)

3.5 Силовий розрахунок проміжної групи (група 2-3)

3.6 Силовий розрахунок початкової ланки

4. Синтез кулачкового механізму

4.1 Вихідні дані

4.2 Синтез кулачкового механізму

4.3 Побудова профілю кулачка

5. Синтез планетарного механізму

5.1 Визначення

5.2 Вибір чисел зубів коліс

5.3 Вибір числа сателітів і перевірка умов

5.4 Визначаємо розміри коліс

5.5 План швидкостей

5.6 Розрахунок діаграми кутових швидкостей

Література

Список литературы
1. Артоболевський И.И. Теорія механізмів і машин. - К., 1995

2. Попов С.А. Курсовое проектирование по теории механизмов и механики машин. - М., 1997

3. Кореняко А.С. Курсове проектування по теорії механізмів і машин. - К., 1970

4. Фролов К.В. Теорія механізмів і машин. - К., 2004

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?