Розрахунок печі опору непрямої дії - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 64
Розрахунок освітлення місця розташування печі. Проектування схеми та вибір мережі живлення печі. Двопозиційне регулювання температури печі. Техніко-економічні показники нагрівання деталей. Енергетичний баланс печі. Шляхи підвищення продуктивності печі.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Електропечі мають дуже широке розповсюдження в промисловості, транспорті, сільському господарстві та побуті. Можливість концентрувати виділення великої кількості енергії у досить малих обємах та отримувати завдяки цьому дуже великі швидкості нагріву та будь-які необхідні температури. Можливість забезпечити високу рівномірність нагріву виробів як шляхом відповідного розташування джерела виділення тепла по стінкам нагрівальної камери, так і застосуванням примусової циркуляції атмосфери. Зручність механізації та автоматизації процесів завантаження та розвантаження матеріалів або виробів, які піддаються нагріву, та їх пересування в печі, що значно спрощує ввімкнення електричних печей у технологічний потік, у автоматичні лінії та заводи. Легкість герметизації електричних печей, можливість завдяки цьому захистити матеріали і деталі, які нагріваються, від окислення захисною атмосферою або вакуумом, або навпаки, розташувати їх у спеціальну атмосферу для насичення поверхні вуглецем, азотом, або іншими речовинами або в вакуум для обезгаження.Здебільшого складальний цех розміщується на великих площах багатопролітних промислових корпусів з висотою до нижнього поясу ферм до 18 метрів та більше при ширині прольоту 18-24 м. Складання дрібних виробів складається з трьох загальних циклів: вузлового складання окремих частин, наступної чистової збірки та контролю готових виробів. На вузловій та загальній збірці дрібних виробів повинна бути використана система комбінованого освітлення; тільки там, де установка (ОП) місцевого освітлення неможлива внаслідок специфіки технології, допускається використання одного загального освітлення. Розміри обєктів розпізнавання в складальних цехах різних галузях промисловості можуть бути досить різноманітні: від 0,1 мм в часовій та ювелірній промисловості до одного чи навіть декількох міліметрів, наприклад при збірці кузова автомобіля. Використання ламп ДРИ в освітлювальній установці (ОУ) складальних цехів може зробити освітлення більш економічним та зручним в експлуатації, але потребує спеціальних засобів по покращенню кольорового середовища в приміщенні та зниженню пульсації освітленості на робочих місцях.Визначення маси одного виробу IMG_e2c8e843-7399-460f-a935-3df13449d4b8 - маса одного виробу, т; Визначення кількості виробів, які одночасно нагріваються Приймаємо n=6 виробів. Визначення внутрішніх розмірів пічної камери при розташуванні нагрівачів тільки на бічній поверхні печі а) ширина пічної камери при розташуванні нагрівачів тільки на бічній поверхні печі: Вп=2Ч(l1 l2 l3) Bc , де Вп - ширина пічної камери при розташуванні нагрівачів тільки на бічній поверхні печі, м;Визначення необхідної корисної потужності нагрівачів: IMG_d0e2903b-192a-4e33-94cb-afc7db49f1a8 , де Ркор - необхідна корисна потужність нагрівачів, КВТ; Fб=2Ч(0,7Ч0,2 0,7Ч0,3 0,3Ч0,2)Ч6=4,92 м2, ав - відносна поверхня садки, що сприймає опромінення безпосередньо від нагрівачів: ав = Fопр / (Fопр Fнеопр) де Fопр - поверхня, що опромінюється, м2: Fопр= Fб Fверх= Fб BЧLЧK Визначення питомого теплового потоку, що приймається одиницею поверхні садки: IMG_6dc8c0cf-b25f-4332-a977-3fef67a7c4f9 , де qп - питомий тепловий потік, що приймається одиницею поверхні садки, Вт/м2; Приймаємо, що нагрівачі, які розміщуються щільно та рівномірно лише на боковій поверхні внутрішньої камери печі, тоді тепловипромінююча поверхня складає: Fпечі=2ЧНПЧ(Вп Lп), де Fпечі - тепловипромінююча поверхня печі, м2;Визначення струму навантаження в лінії, який живить піч: IMG_00746512-3aaf-4553-9b87-79d99bd4291f , де І - струм навантаження в лінії, який живить піч, А; Оскільки допустима висота секції нагрівачів не перевищує 1,5 м, тому нагрівачі не секціонуємо. Так як маємо трьохфазну систему електроживлення, то потужність, яка припадає на одну фазо-гілку дорівнює: IMG_7bcd9d3f-8879-44cb-8b2c-19c3c2209366 , де Рф-г - потужність, яка припадає на одну фазо-гілку, КВТ; Рф-г - потужність, яка припадає на одну фазо-гілку, КВТ; Рф-г - потужність, яка припадає на одну фазо-гілку, КВТВибір здійснюється за наступними параметрами: - встановлена потужність Р=48,793 КВТ; Цим параметрам відповідає піч типу СШЗ-10.10/7 МЗ (шахтна з захисною оболонкою), габаритні розміри якої зображені на рисунку 5.1. Гарантійний строк встановлюється один рік з дня вводу електропечі в експлуатацію. Основними елементами конструкції електропечей СШЗ являються кожух, футеровка, спіральні нагрівачі, кришка, футерована вогнестійкими цеглинами та теплоізоляційною засипкою, електромеханічні механізми підйому та повороту кришки. Постачання нагрівачів електроенергією здійснюється від мережі живлення змінного трифазного струму через тиристорні перетворювачі напруги.Контроль, регулювання і регестрація температури проходить автоматично за допомогою приладів теплового контроля на шкафах.z - коефіцієнт відмінності середнього освітлення від мінімального : IMG_8a32c896-6b7f-4510-b8e0-1737bf02a006 Приймаємо z = 1,15 h - коефіцієнт використання світлового потоку. Індекс приміщення: IMG_b45a053a-401d-4b15-

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?