Розрахунок параметрів та підбір гідроагрегатів - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 88
Гідравлічні приводи як ефективний засіб, який дозволяє зменшувати металоємність і габаритні розміри технологічних машин. Схема гідроприводу та опис її роботи в режимах. Вибір гідроагрегатів, їх основні параметри. Розрахунок витрат тиску в гідролініях.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Гідравлічні приводи є ефективним і надійним засобом, який дозволяє зменшувати металоємність і габаритні розміри технологічних машин при забезпеченні високої швидкодії робочих органів, значної потужності в сполученні з високою точністю відпрацьовування сигналів керування. В сучасних системах приводів гідравлічні пристрої використовуються в сполученні з механічними, пневматичними й електронними елементами і підсистемами, що дає можливість формувати структури приводів і систем автоматики, які мають універсальні характеристики і високі техніко-економічні показники. Переваги гідроприводів обумовлюють їх широке використання в металообробних верстатах, роботах, сільськогосподарських, будівельних і дорожніх машинах, авіації і ракетній техніці тощо. Практика показує, що при створенні гідроприводів витрати на експерементально-доводочні роботи, дослідження, а також на доробки з урахуванням результатів досліджень складають 30-50% загальних витрат, а проектування і розрахунок - всього 10%, що є найбільш вигідним для сучасного часу. Таке положення є наслідком приблизності розрахунків, використання математичних моделей, що враховують фактори, які відчутно впливають на характеристики системи, з реалізацією принципово різноманітного проектування й оптимізації.При вмиканні насоса Н рідина по г. л.4 через гідророзподільник Р г. л.9 фільтр Ф і г. л.10 перетікає у бак Б.Рідина від насоса Н. по г. л.4 через гідророзподільник Р. г. л.5 клапан тиску КЗР. дросель Др. та г. л.6 поступає в порожнину гідромотора М. В порожнині гідромотора створюється тиск, що змушує обертатись лопасті гідромотора в певному напрямку для приведення в рух стрічкового конвеєра. Пройшовши гідромотор рідина потрапляє в г. л.7 і через дросель ДР по г. л.8 потрапляє в розподільник Р. і через г. л.9, фільтр Ф. і г. л.10 потрапляє в бак Б.Якщо технологічне навантаження Ft перевищує Ftmax на яке розрахований привід, потік рідини від насоса через клапан зворотньо-переливний КЗІ. і г. л.1 потрапляє назад у бак.Гідродвигун разом із насосом є основними агрегатами які входять до складу гідроприводу і призначається для перетворення потоку гідравлічної енергії, що утворюється насосом, в механічну з параметрами, необхідними для ефективного функціонування робочої машини. Для цього використовується рівняння моментів сил, які прикладені до валу гідромотора, аналогічне рівнянню 2.1: IMG_7d334bff-4b81-4d28-8401-e5df464986a4 (2.9) де IMG_6064f19e-1bb9-46bf-84cd-5ce69e2cf8a5 - крутний момент, який розвиває гідромотор (без врахування сил тертя); нелінійна складова моменту тертя, яка залежить в загальному випадку від величини і напряму кутової швидкості Проводимо розрахунок основних параметрів гідромотора: 1) З таблиці 1.3 вибираємо величину робочого тискуПо величині робочого обєму всі гідронасоси поділяються на: - нерегулюємі насоси: з постійним робочим обємом; По конструктивному виконанню обємні насоси досить різноманітні, однак всі вони працюють по принципу витискання рідини і поділяються на такі види: 1) шестеренні, з зовнішнім зачепленням, з внутрішнім зачепленням, з зубчастим кільцем, гвинтові, 2) пластинчаті, з внутрішнім впуском, з зовнішнім впуском, 3) поршневі, радіально-поршневі, аксіально-поршневі. IMG_60313dd5-1527-4924-86ad-17706b4e98c9 , м3/об, тобто обєм рідини, яка подається насосом за 1 оберт його приводного вала, чи характерний обєм IMG_86d0596f-a07c-49bb-a195-1ce48fa24883 , м3/рад, тобто обєм рідини, яка подається насосом за оберт приводного вала на один радіан; робочий тиск IMG_7fa93a36-8875-475a-a1f9-31914f98b069 , тобто тиск, який забезпечує насос протягом тривалої роботи; максимальний тискЗа даними довідкових таблиць обираємо електродвигун типу АИР112МВ12/6 Таблиця 2,2 Параметри електродвигуна типу АИР112МВ12/6 ТипДо експлуатаційних властивостей робочої рідини, які доповнюють фізичні параметри можна віднести: чистоту рідини, тобто характеристику забруднень, присутніх в ній; наявність в рідині різноманітних присадок, які надають їй додаткові експлуатаційні властивості; стабільність хімічних та фізичних властивостей у певному діапазоні температур, а також низьку температуру застигання, яка має бути нижче граничного робочого температурного діапазону на 10.15 °С; Наявність в робочій рідині забруднень - механічних домішок - регламентується ГОСТ 17216-71, яким передбачено 19 класів чистоти рідини 00; 1; 2; …; 17, які характеризують кількість і розміри частинок забруднень, що знаходяться в рідині. Розміри частинок забруднень (частинок металу, кераміки, смолоутворень, органічних частинок і т.п.) а також їх кількість в обємі 100±5 см3 формують дисперсний склад, а масовий вміст - межу забруднення.Гідроємністю називають пристрій, призначений для утримування в ньому робочої рідини з метою використання її в процесі роботи гідроприводу. Основні параметри гідробаків, призначених для роботи під надлишковим тиском, - номінальна місткість, максимальний тиск робочої рідини (підпору), інтервали температур робочої рідини і навколишнього середовища. Баки, призначені для роботи

План
Зміст

Вступ

1.1 Холостий хід

1.2 Робочий режим

1.3 Режим перенавантаження

2. Вибір гідроагрегатів

2.1 Розрахунок параметрів та вибір гідромотора

2.2 Розрахунок основних параметрів і вибір гідронасоса

2.2.1 Теоретичні відомості

2.2.2 Розрахунок потужності та вибір привідного двигуна

2.3 Вибір робочої рідини

2.4 Розрахунок місткості гідробаку

2.5 Вибір гідророзподільника

2.6 Вибіг гідроклапанів

2.7 Вибір регуляторів потоку

2.8 Вибір фільтра

Розділ 3 Розрахунок витрат тиску в гідролініях та вибір гідроліній

3.1 Розрахунок витрат тиску в гідролініях

4. Опис конструкції регулятора витрати МПГ55-12М

5. Розрахунок та вибір ущільнень для регулятора витрати МПГ55-12М

Висновок

Перелік посилань

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?