Розрахунок параметрів регуляторів систем регулювання координатами реверсивного електропривода - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 179
Значення функціональних частин, які має у своєму складі реверсивний електропривод. Регулювання координат реверсивного електроприводу для мінімальної швидкості і навантаження. Побудова схеми регулятора швидкості та струму. Переваги автоматизованих ЕП.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Ця система приводить в рух робочі органи технологічних машин та здійснює керування перетвореною енергією. Автоматичний керуючий пристрій АКП включає в себе: командні органи КО, за допомогою яких вводяться сигнали на пуск та зупинку привода, на задання або зміну того чи іншого режиму роботи; функціональну частину ФЧ, яка перетворює командні сигнали, формує потрібний процес керування, тобто несе ряд допоміжних функцій керуючого пристрою; проміжний підсилювач ПП, що підвищує рівень напруги, струму чи потужності сигналів - виданих функціональною частиною, до значення необхідного для керування перетворювачем П. Режим роботи ЕП визначається величинами характеризуючими рух РО, ТМ або вала двигуна, тобто швидкістю, кутом повороту, потужністю. В процесі керування у відповідності з технологічними вимогами приведених в рух машин і механізмів, одна з цих величин (напруга U), повинна в загальному випадку змінюватися на потрібну змінну в часі, або в функції другої величини, тобто регулюватися. Позначимо y(t) функцію що описує фактичну зміну в часі регулюємої (вихідної) величини для вала двигуна, і нехай g(t) - командний (вхідний) сигнал для АЕП - задаюча дія.

План
Зміст

Вступ

Опис роботи функціональної схеми

Розрахунок

Список використаної літератури

Вступ

Список литературы
1. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисціпліни: “Елементи автоматизованого електроприводу”/ В. Г. Шебітченко, В. А. Ландар. 1999р.

2. Элементы автоматизированного электропривода/ Терехов В. М.-М.: Энергоатомиздат, 1978 г.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?