Розрахунок параметрів регенераційної ділянки мережі SDH на ділянці Львів–Пустомити-Миколаїв–Жидачів–Стрий–Львів - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 214
Огляд базових топологій телекомунікаційних мереж. Розрахунок регенераційної ділянки за енергетичними та часовими характеристиками. Обґрунтування вибору функціональних модулів обладнання мережі SDH. Розрахунок потоків вводу–виводу в населених пунктах.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Сучасні мережі звязку будуються на цифрових системах передачі і комутації, мають гнучку легкокеровану структуру, і забезпечують можливість сумісної праці апаратури різних фірм - виробників в мережі одного оператора і можливість взаємодії декількох мережевих операторів. Вони підтримують необхідні передачу і переключення потоків інформації різної потужності, введення і виділення цих потоків у довільних пунктах, здійснюють глибокий контроль якості і тарифікації у відповідності з дійсним часом користування звязком і його якістю, забезпечують відкриті шляхи розвитку служб, які використовують як синхронний (STM), так і асинхронний (ATM) способи передавання інформації. Збреження покажчиків в певному буфері (заголовку фрейма або мультифрейма) і їх додатковий захисти кодами з корекцією помилок дозволяє отримати включно надійну систему локалізації внутрішньої структури корисного навантаження (фрейма, мультифрейма або контейнера), що передається по мережі. надійність і само відновлюваність мережі, обумовлені тим, що по - перше, мережа використовує волоконно - оптичні (ВОК), передача по яких практично не підлягає впливу електромагнітних перешкод; по - друге, архітектура і гнучке управління мережами дозволяє використовувати захищений режим роботи, що допускає два альтернативні шляхи розповсюдження сигналу з майже миттєвим перемиканням у разі пошкодження одного з них, а також обхід пошкодженого вузла мережі, що робить цю мережу само відновлюваною; виділення смуги пропускання на вимогу - сервіс, який раніше міг бути наданий лише згідно попередньо спланованої домовленості, наприклад, вивід необхідного каналу при проведенні відеоконференції, тепер може бути наданий в лічені секунди шляхом перемикання на інший (широкосмуговий) канал; прозорість для передачі будь - якого трафіку - факт, обумовлений використанням віртуальних контейнерів, для передачі трафіку, сформованого іншими технологіями, включаючи найсучасніші технології Frame Relay, ISDN I ATM;Розглянемо базові топології мереж SDH і особливості їх вибору при побудові архітектури мереж SDH. Це завдання може бути вирішене досить легко, якщо знати можливий набір базових стандартних топологій, з яких може бути складена топологія мережі в цілому. Вона може бути реалізована за допомогою термінальних мультиплексорів ТМ по схемі без резервування каналу прийому/передачі, та по схемі 100 % резервування типу 1 1, використовуючи основний і резервний електричний або оптичний агрегатні виходи (канали прийому/передачі). Топологія «послідовна лінійна ланка» використовується тоді, коли інтенсивність трафіку в мережі не так велика і існує необхідність відгалужень у ряді точок на лінії, де можуть вводиться і виводиться канали доступу. У топології «зірка» один з виділених вузлів мережі, який повязаний з центром комутації (наприклад, цифровою АТС) або вузлом SDH на центральному кільці, відіграє роль концентратора, або хаба, де частина трафіку може бути виведена на темінали користувачів, тоді як інша частина може бути розподілена по інших вузлах (рис.По атласу автомобільних доріг, або по електронній карті України проводимо аналіз існуючих автомобільних доріг між містами Львів - Пустомити - Миколаїв - Жидачів - Стрий - Львів і обираємо найбільш доцільний і економічно - вигідний варіант. Характеристика обраної траси ВОЛЗ виконується по таблиці 2.1 Він найбільш ефективний, що траси ВОЛЗ не повторюються, отже, є можливість організувати захист лінії (захист зєднань підмережі) SNCP (Sub - Network Connection Protection). Для реалізації схеми організації звязку використовуємо обладнання фірми Ericsson рівня STM - 1 синхронний мультиплексор - AXD 155 - 3 вводу/виводу. В термінах дисперсії волокна G.652 допускають оптимізовану дисперсію на довжині хвилі 1300 нм, волокна G.653 - на 1550 нм.Оптичні кабелі випускаються згідно ТУ У 05758730.007 - 97 «Кабелі звязку оптичні для магістральних, зонових та міських мереж звязку ». Кабелі мають таку конструкцію: ОКЛ - 01 - має центральний силовий елемент (ЦСЕ) (склопластиковий), навколо якого скручені оптичні модулі з одномодивими оптичними волокнами, заповнені гідрофобним заповнювачем. ОКЛБ - 01 - має ЦСЕ (склопластиковий), навколо якого скручені оптичні модулі. ОКЛАК - 01 - має ЦСЕ (склопластиковий), навколо якого скручені оптичні модулі. Згідно проекту, кабель не буде прокладатися через болота та судноплавні ріки, отже немає необхідності в броньованому чи армованому кабелі.Довжина регенераційної дільниці визначається характеристиками обладнання і волоконно - оптичного кабелю. Характеристики оптичного стику визначаються максимальне (Амак) і мінімальне (Амін) затухання регенераційної дільниці: Амак= Рпрд - Рпрм.мін Ме - Рс Характеристики оптичного кабелю при заданому затуханні регенераційної дільниці лінійного тракту з врахуванням затухання зрощень і кабельного допуску: Ал =Ак Аз Мс де: Ак - затухання оптичних волокон кабелю на робочій довжині хвилі, Дб/км; Діапазон допустимих довжин регенераційної дільниці (максимальна і мінімальна довжина ) отримуємо з фо

План
ЗМІСТ

Вступ

1. Характеристика обладнання

2. Вибір топології мережі SDH

2.1 Огляд базових топологій телекомунікаційних мереж

2.2 Аналіз траси

2.3 Вибір ємності та марки кабелю

3. Розрахунок параметрів регенераційної ділянки мережі SDH

3.1 Розрахунок довжини регенераційної ділянки мережі

3.2 Розрахунок регенераційної ділянки за енергетичними характеристиками

3.3 Розрахунок регенераційної ділянки за часовими характеристиками

4. Розрахунок мережі SDH

4.1 Розрахунок потоків вводу - виводу в населених пунктах

4.2 Обґрунтування вибору функціональних модулів обладнання SDH

4.3 Синхронізація мережі SDH

Висновок

Список використаних літературних джерел телекомунікаційна мережа обладнання

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?