Розрахунок підпірної стінки для транспортного будівництва - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 109
Визначення геометричних розмірів підпірної стінки та міцності її конструкції. Характеристики ґрунтів, тиск набережної. Розрахунок навантажень, які діють на стінку та на поверхню ґрунту; гідростатичний тиск води. Визначення ваги стінки, оцінка стійкості.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Розрахунок підпірної стінки2.5 Визначення ваги частин стінкиПідпірними стінками називають споруди, що призначені для утримання ґрунту від обрушення. Мета розрахунку підпірної стінки - визначення її геометричних розмірів виходячи із стійкості стінки та міцності її конструкції. Підпірна стінка може утримувати ґрунт від обрушення, якщо вона має достатню стійкість проти перекидання та зсуву. Зовнішні навантаження, які дають на підпірну стінку, складаються з активного і пасивного тиску, привантаження на його поверхні та тиску води. Навантаження, які діють на стінку та на поверхню ґрунту за стінкою, приводять до ділянки стінки довжиною 1 м.При розрахунку підпірної стінки набережної найбільший вплив на стінку виникає, коли на поверхні ґрунтової «засипки» знаходиться тимчасове навантаження у вигляді транспортних засобів, ґрунт засипки зволожений і вода у засипці знаходиться вище від рівня води у річці (рисунок 1.2). Тиск на стінку з боку набережної складається з горизонтального тиску ґрунтової засипки; горизонтального тиску, зумовленого дією тимчасового навантаження від проїжджаючих по набережній автомобілів і горизонтального тиску ґрунтової води. Під дією ґрунтової засипки, яка прагне зсунути та повернути стінку від ґрунту, стінка сприймає з боку засипки тиск, який називається активним. Ця напруга у ґрунті дорівнює горизонтальному тиску ґрунту на задню вертикальну грань підпірної стінки (див. рисунок 1.3), який досягає найбільшого значення p біля нижнього ребра задньої грані стінки (на глибині z=h): IMG_d52d1f45-68ad-4081-bde4-aed0f076be25 (1.7) Оскільки вважається, що в засипці на рівні h1, від підошви фундаменту стінки знаходиться ґрунтова вода (див. рисунок 1.2), то слід врахувати її вплив на горизонтальний тиск, який виявляється у такому: а) вода чинить виштовхуючу дію на частинки ґрунту (якщо ґрунт повністю водонасичений), що рівнозначне зменшенню ваги ґрунтових частинок, а, отже, й зменшенню ваги ґрунту і його горизонтального тиску на стінку;До фундаменту товщина стінки збільшується і на рівні обрізу фундаменту звичайно становить не менше (0,3...0,4) H/H - висота стінки.Вважатимемо, що засипка спороджується із місцевого ґрунту, тип якого відомий, тому що можуть бути встановлені в лабораторії вологості на межі текучості та пластичності цього ґрунту. У розрахунках тиску на підпірну стінку беруть участь такі характеристики ґрунту засипки: Щільність часток ґрунту Щільність часток ґрунту коливається в досить вузьких межах і може бути вибрана за даними таблиці 1.2. Максимальна щільність скелета ґрунту при стандартному ущільненні визначається за формулою (1.27). Але можна вважати, що в ґрунті вище від рівня ґрунтових вод доля заповнених водою, тобто міра вологості ґрунтуРозрахувати на стійкість підпірну стінку, зображену на рисунку 2.1. Виписка з бурового журналу та відомості випробування ґрунтів. Ґрунт засипки: · Межа текучості За даними таблиці 1.2, щільність часток ґрунту засипки: IMG_71218fbb-c383-4404-8a44-a95738e2e992 Визначимо щільність скелета ґрунту засипки. Спочатку розрахуємо приблизно оптимальну вологість за формулою(1.28): IMG_89eef5df-38fc-4082-bd07-0b94ded014dd а потім - максимальну щільність скелета ґрунту при стандартному ущільненні за формулою (1.27): IMG_224cc38d-f268-4bb9-98ce-db902fa83308 Щільність скелета ґрунту засипки за формулою (1.26): IMG_6875688f-de44-473a-b52a-ff5490452711 Вологість трифазного ґрунту у засипці за формулою(1.33): IMG_834b7b63-df8d-4bec-931b-7638fade4a0c Щільність ґрунту засипки за формулою (1.29): IMG_555813e6-97b2-43fd-b5db-45844fd1881c Коефіцієнт шпаруватості ґрунту засипки за формулою (1.32): IMG_b90c2546-87b3-46a0-b680-49860c92a750 Показник консистенції ґрунту при вологості 18% за формулою (1.34): IMG_0fa3458d-e53c-4b89-a71c-dfbf4925781e Кут внутрішнього тертя ґрунту засипки за даними таблиці 1.4: IMG_c684e9ee-aef7-4f0f-808c-2a20302f3e03 Отже, розрахункові характеристики ґрунту засипки: IMG_ed559dfb-b039-4973-8896-b065ad19e7ed Ґрунт річкового руслаІз вихідних даних виписуємо геометричні параметри і зображуємо стінку (рисунок 2.2): H=7,0 м; b=0,7 м; d=2,1 м; B=3,2 м; a=3,0 м; l=1,4 м. Інтенсивність еквівалентного рівномірно розподіленого вертикального навантаження на поверхні засипки для колони автомобілів КРАЗ-260 знаходимо за формулою (1.10): IMG_5d11c7b1-372a-45e4-ab52-3f639dcff393 Визначаємо розрахункові сили тиску на підпірну стінку, розглядаючи її ділянку довжиною 1 м. Рівнодіюча горизонтального тиску від тимчасового автомобільного навантаження, яка замінена на рівномірно розподілену, визначається за формулами (1.11), (1.12): IMG_aa098db3-144f-48cd-b97c-e21670ae0f68 Рівнодіюча ЕВПРИКЛАДЕНА посередині фіктивної вертикальної задньої грані, тому що епюра тиску від тимчасового навантаження прямокутна (див. рис. Тому від підошви фундаменту EB прикладена на висоті: IMG_429cbc94-1d2e-4ec1-bf08-a738defc6cd6 Рівнодіюча тиску, зумовленого наявністю ґрунтової води у засипці визначається за формулами (1.17), (1.18). 1.5), рівнодіюча знаходиться на висоті: IMG_8352de21-4f11-

План
ЗМІСТ

1. Загальні положення

1.1 Основні положення розрахунку

1.2 Визначення тисків на стінку

1.3 Конструктивні вимоги

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?