Розрахунок основних техніко-економічних показників виробництва циклогексанолу - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 148
Загальна характеристика і організаційна структура підприємства. Розрахунок виробничої потужності і обсягу виробництва, чисельності працівників і фонду оплати праці, собівартості продукції. Зведені техніко-економічні показники підприємства, що вивчається.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
На нафтохімічних підприємствах воно характеризується в основному технічною, виробничою, повною собівартостями та оптовою ціною на продукцію. При більш низькфй відбувається збільшення вязкості перегрупованого продукту і погіршення теплозйому та накопичення циклогексаноноксиму в продукті, що може призвести до вибуху. Домішки, які містятьсяу вихідних продуктах можуть впливати на процес таким чином: - надмірний вміст циклогексанолу в циклогексаноні викликає зростання екстинції капролактаму. Визначити величину виробничої потужності підприємства - це означає одночасно виявити внутрішньовиробничі резерви і встановити перспективу розвитку виробництва за рахунок використання цих резервів. У загальному випадку розрахунок виробничої потужності можна здійснити за формулою: П = Н•Теф•К, де П - виробнича потужність; Н - годинна продуктивність одиниці обладнання (Н=2294 кг/год.); Теф - ефективний фонд часу роботи обладнання; К - кількість встановленого однотипного обладнання рівної продуктивності (К=2).Проведено розрахунки основних техніко-економічних показників відділення дегідрування циклогексанолу до циклогексанону (виробничої програми, чисельності працівників і фонду оплати праці).

Вывод
1. Проведено розрахунки основних техніко-економічних показників відділення дегідрування циклогексанолу до циклогексанону (виробничої програми, чисельності працівників і фонду оплати праці).

2. Здійснено калькулювання собівартості згідно системи прогресивних техніко-економічних норм і нормативів матеріальних, трудових і грошових витрат на одиницю конкретної продукції.

3. Розраховано техніко-економічні показники виробництва (прибуток, рентабельність виробництва та рентабельність продукції, собівартість одиниці продукції та всього обсягу, виробіток на одного працівника тощо)

4. На основі одержаних даних варто відзначити, що досить помітний вплив на техніко-економічні показники відіграють балансова вартість основних фондів, витрати основної та допоміжної сировини та технологія їх переробки, що в свою чергу включає затрати палива та енергоресурсів.

5. Згідно проведеного аналізу техніко-економічних показників організацію виробництва продукції досліджуваного обєкту необхідно вважати доцільною і економічно вигідною.

Список литературы
1. Економіка: Структурно-логічний навчальний посібник / За ред. д-ра екон. наук, проф. С.Ф. Покропивного. - К.: КНЕУ, 2001. - 457 с.

2. Овчинников Н.С. Производство капролактама - Л.: Химия, 1977.

3. «Про підприємництво» Закон України, 07.02.1991 р.

4. «Про підприємництво в Україні» Закон України, 27.03.1991 р.

5. Теддер Дж., Нехватал А., Джубб А. Промышленная органическая химия. - М.: Мир, 1977. - 700 с.

6. Фатхутдинов Р.А., Организация производства: Учеб. пособие. - М.:ИНФРА, - 2001. - 255 с.

7. Химия и технология основного органического синтеза: Учеб. для вузов/ Под. ред. Н.Н. Лебедева. - 4-е изд., перераб. и доп. - М: Химия, 1988. - 592 с.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?