Розрахунок основних показників виробничо–господарської діяльності підприємства - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 152
Розрахунок кількості та вартості сировини та матеріалів, фонду ефективного часу роботи одного робітника в рік, чисельності і тарифного фонду зарплати робітників, амортизаційних відрахувань. Кошторис витрат по утриманню і експлуатації обладнання.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
У цьому звязку доцільно підкреслити, що для економіки, що стала на шлях сталого розвитку ринкових відносин і змінює відповідно адміністративні методи господарювання на ринкові, важливим питанням підвищення ефективності організації управління, а також оптимізації виробництва з урахуванням транспортних процесів, які відбуваються в макроекономічному середовищі. В умовах становлення і розвитку ринкових відносин в Україні певну значимість набувають проблеми повязані з функціонуванням основних учасників ринку та субєктів господарської діяльності. Протягом усього періоду існування України як самостійної держави, безперервно ведуться дискусії щодо шляхів економічної перебудови в країні та заходів механізмів функціонування соціально-економічного середовища. Економіка країни - це сукупність галузей народного господарства, що забезпечує суспільство необхідними матеріальними благами та послугами і включає галузі матеріального виробництва та невиробничої сфери. Промисловість - це основна ланка народногосподарського комплексу України, що включає комплекс галузей народного господарства, де здійснюється пробка сировини.Основним завданням плану виробництва та реалізації продукції є максимальне задоволення потреб промисловості та населення у використаній продукції при найкращому використанні трудових, фінансових і матеріальних ресурсів підприємства. При розробці планування виробництва та реалізації виробництва необхідно: 1) правильно вирахувати потребу продукції, яка випускається на основі замовлення споживачів; 2) повністю узгодити між собою натуральні та вартісні показники обсягу виробництва; В узагальненому перспективні та поточні плани виробництва продукції складаються з наступних розділів: 1) виробництво та реалізація продукції в натуральному та вартісному виразі; Планування виробництва та реалізації продукції складається з декількох етапів: - визначається номенклатура та асортимент продукції, що випускається; обсяг її поставок в натуральному виразі у відповідності до виявленої потреби;Розрахунок товарної продукції робиться на основі завдання по випуску продукції, а також діючих гуртових цін підприємства на продукцію.Найменування продукції Одиниці виміру Випуск продукції в натуральному виразі Відпускна ціна підприємства за одиницю, грн. 1.2 Розрахунок кількості та вартості сировини матеріалів на програму Результати роботи зводимо до таблиці 2. виробів Витрати сировини на програму Ціна гуртова, грн. Шпилькові пиломатеріали - - - - - сорт I куб. м.Кількість відходів визначається окремо по виробах і по видах відходів від сировини на програму, а потім знаходиться сумарна кількість відходів по їх видах. Вартість відходів визначаємо в залежності від ціни ділових і паливних відходів окремо. Результати роботи зводимо до таблиці 3 Розрахунок кількості і вартості використаних відходів Види сировини Витрати сировини на програму Вихід відходів від вихідної сировини, % Кількість відходів, куб. м. ділові паливні ділові паливніКадри (персонал) підприємства - це сукупність працівників які мають необхідні для даного виду діяльності знання і вміння ефективно виконувати відповідні функції; або - це сукупність постійних працівників підприємства, які отримали необхідну підготовку і мають практичний досвід, або навики роботи в певній сфері. Залежно від сфери прикладання праці кадри поділяють на: 1) промислово-виробничий персонал (ПВП) - до нього належать працівники, які працюють у промислових виробництвах (лісозаготівля, деревообробка, меблеве та лісохімічне виробництво). При визначенні плану персоналу, що проводиться за категоріями, необхідно врахувати специфіку підприємства та особливості його роботи і фактори зовнішнього середовища. В цьому пункті визначається середня кількість днів і годин роботи, що повинен відробити в середньому один робітник в плановому році виходячи з пятиденного робочого тижня і 40 годин на тиждень. Фонд ефективного часу роботи одного робітника в рік в годинах визначається як добуток фонду в днях на середню тривалість робочого дня.в) робітники зарплата яких відноситься до загально виробничих витрат - 45%; в) робітники зарплата яких відноситься до загально виробничих витрат - 48%; Потреба кількості людино - годин (Тпотр) визначається як добуток кількості робочих місць фонду ефективного часу роботи обладнання. Спискова кількість робітників по кожному розряду (Zсп.) визначається за формулою: . Тарифний фонд зарплати (ФЗТАР.) по розрядах визначається як добуток потрібної кількості людино - годин для даного розряду на годинну тарифну ставку цього розряду.Найменування структурних підрозділів і посад, а також чисельність персоналу приймаються за нормативами, що наведені в таблиці 7. Посадові місячні оклади подаються в додатку 6. Річний фонд зарплати по кожній посаді визначається як добуток посадового місячного окладу, кількість місяців в році (12), чисельності працівників по цій посаді. Результати розрахунків зводимо в таблицю 7. Цехи і категорії працівників Кількість основних і допоміжних робітників по цеху Розрахунок чис

План
Зміст

Вступ

1. Виробнича програма.

1.1 Розрахунок товарної продукції.

1.2 Розрахунок кількості та вартості сировини та матеріалів на програму.

1.3 Розрахунок кількості та вартості використаних відходів.

2. План з праці та кадрів.

2.1 Розрахунок фонду ефективного часу роботи одного робітника в рік.

2.2 Розрахунок чисельності і тарифного фонду зарплати робітників.

2.3 Розрахунок кількості і тарифного фонду заробітної плати допоміжних робітників.

2.4 Розрахунок чисельності і фонду заробітної плати адміністративно-управлінського персоналу.

3. План по собівартості продукції.

3.1 Розрахунок амортизаційних відрахувань.

3.2 Розрахунок потреби і вартості електроенергії та пару.

3.3 Кошторис витрат по утриманню і експлуатації обладнання.

3.4 Кошторис загально виробничих витрат.

3.5 Кошторис адміністративних витрат.

3.6. Калькуляція собівартості виробу.

3.7 Кошторис витрат на виробництво.

3.8 Розрахунок прибутку підприємства і рентабельності продукції.

3.9 Розрахунок середньорічної вартості нормативних оборотних коштів.

3.10 Зведений план по прибутку і рентабельності.

4. Основні показники виробничо-господарської діяльності підприємства.

5. Висновки.

Література.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?