Розрахунок основних параметрів та амплітудно-частотних характеристик тягової передачі першого класу - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 188
Визначення номінальної частоти обертання валу тягового двигуна у тривалому режимі. Оцінка передаточного числа тягового редуктора. Визначення діаметра ділильного кола зубчастого колеса та нормального модуля зубчастих коліс. Розрахунок точки резонансу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Тягова передача сучасного локомотива представляє собою складний вузол, що працює в специфічних умовах, котрі суттєво відрізняються від умов роботи не тільки стаціонарних, але і передач нерейкових транспортних засобів. Тягові передачі потрібно розмістити у стиснених умовах, тому вони мають порівняно невеликі розміри (габарити). Недостатня технічна розробка цих питань призвела до того, що поки ще не встановилась впорядкована система поглядів на вибір схем і параметрів тягових передач, які б забезпечували створення надійного в експлуатації тягового привода.Частота обертання валу тягового двигуна у номінальному режимі навантаження визначається за формулоюПриблизне значення передаточного числа розраховують за емпіричною формулоюДіаметр ділильного кола зубчастого колеса Приймаю м; Приймаю м;Крутильний момент на валу тягового двигуна, визначається згідно виразу

. (4)

Н • м.Значення модулів та можна визначити за допомогою емпіричних формул.Кількість зубів зубчастого колеса визначається за формулоюКількість зубів шестерні визначається за формулою: , (8)Передаточне число зубчастої передачі визначається за формулою

, (11)За конструктивними параметрами тягового редуктора централь визначається як: , (12) м. За умови розміщення конструктивних елементів у між вісному просторі в тягових передачах першого класу централь може бути визначена з виразу: , (13) де - товщина стінки остова тягового електродвигуна в місці підрізу, мм; В тягових передачах при суцільному остові двигуна приймаємо: м, м. Величину діаметра якоря можна оцінити за емпіричною формулою: , (15) де - коефіцієнт, що залежить від класу ізоляції обмотки якоря.Базою тягового двигуна називається відстань між точками спирання та підвішування.J - приведений момент інерції двигуна, , що визначається за формулою: , (18) де - осьовий момент інерції остова двигуна, ; На основі цієї умови запишемо формулу за якою будемо визначати швидкість, при якій настане резонанс Найбільше значення кута повороту остова тягового двигуна при можна визначити за наступною формулою: , (21) де - амплітуда нерівності рейки рад. , (22) де - коефіцієнт, що враховує конструктивні параметри привода; - відносна частота коливань, визначається за формулою На основі цих розрахунків необхідно розрахувати та побудувати залежності коефіцієнта підсилення амплітуди коливань остова тягового двигуна від відносної частоти коливань та швидкості , а також залежність амплітуди динамічного зусилля у зубчастому зачепленні від швидкості .Для цього необхідно задати значення швидкості руху у діапазоні від нуля до конструкційної швидкості електрорухомого складу з рівномірним кроком.В першій частині завдання був виконаний розрахунок основних параметрів тягової передачі. В результаті проведених розрахунків були отримані наступні результати: а) централь, м; При розрахунках динамічних навантажень елементів тягової передачі у другій частині були розраховані і побудовані наступні залежності: а) залежності , показують, що коефіцієнт динамічного підсилення коливань остова в залежності від відносної частоти коливань і швидкості відповідно, досягає максимального значення при резонансі, а потім зменшується; б) залежність показує, що на ділянці кривої, не обмеженої , тобто в діапазоні км/год буде безвідривне зачеплення зубчастих коліс, а поза зоною кривої обмеження - відривне зачеплення.

План
Зміст

Вступ

1. Розрахунок основних конструктивних параметрів тягової передачі

1. Визначення номінальної частоти обертання валу тягового двигуна у тривалому режимі

1.2 Попередня оцінка передаточного числа тягового редуктора

1.3 Визначення діаметра ділильного кола зубчастого колеса

1.4 Визначення крутильного моменту на валу тягового двигуна

1.5 Визначення нормального модуля зубчастих коліс

1.6 Визначення кількості зубів зубчастого колеса

1.7 Визначення кількості зубів шестерні

1.8 Визначення діаметрів ділильних кіл шестерні та зубчастого

1.9 Уточнення передаточного числа

1.10 Визначення централі

1.11 Визначення бази двигуна

2. Визначення динамічних навантажень в елементах тягової передачі

Вывод
Перелік використаної літератури

Вихідні дані

Тривала потужність на валу ТЕД - = 720 КВТ

Тривала швидкість електровоза - = 52,7 км/год.

Діаметр бандажа колісної пари - = 1,25

Амплітуда нерівності рейки - =

Довжина хвилі нерівності рейки - l = 3 м

Маса тягового двигуна - = 4900 кг

Осьовий момент інерції ротора - = 70

Осьовий момент інерції остова двигуна - = 2300

Параметри демпфування амортизатора механізму підвішування тягового двигуна - ? = 50 КНС/м

Жорсткість амортизатора механізму підвішування тягового двигуна - ж = Н/мВ першій частині завдання був виконаний розрахунок основних параметрів тягової передачі. В результаті проведених розрахунків були отримані наступні результати: а) централь, м;

б) передаточневідношення, ;

в) параметри зубчастих коліс, м, м;

г) діаметр якоря, ;

д) база двигуна, .

При розрахунках динамічних навантажень елементів тягової передачі у другій частині були розраховані і побудовані наступні залежності: а) залежності , показують, що коефіцієнт динамічного підсилення коливань остова в залежності від відносної частоти коливань і швидкості відповідно, досягає максимального значення при резонансі, а потім зменшується;

б) залежність показує, що на ділянці кривої, не обмеженої , тобто в діапазоні км/год буде безвідривне зачеплення зубчастих коліс, а поза зоною кривої обмеження - відривне зачеплення.

Перелік використаної літератури

1. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Тягові передачі рухомого складу». Розрахунок основних параметрів та амплітудно-частотних характеристик тягової передачі приводу першого класу. Укладачі: Михайленко Ю.В., Голік С.М., для студентів спеціальності «Електричний транспорт», Дніпропетровськ, 2012.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?