Розрахунок основних параметрів підйомно-транспортних машин - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 111
Основні параметри стрічкового, пластинчастого, скребкового конвеєрів загального призначення: продуктивність, швидкість транспортування, довжина. Розрахунок параметрів гвинтового конвеєра та ковшового елеватора. Загальний розрахунок вібраційного конвеєра.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Хід роботи: Визначаємо необхідну ширину стрічки, м: , де П - продуктивність конвеєра, т/год; v - швидкість стрічки, м/с; r - щільність транспортуємого матеріалу, т/м3; кп - коефіцієнт, що враховує площу перерізу вантажу на стрічці (таблицях 1.2, 1.3); кв - коефіцієнт, що враховує зменшення продуктивності від нахилу конвейєра (таблиці 1.4). Визначаємо загальний опір руху стрічки по узагальнюючій формулі, Н: W= кд Lг [(qв qв. г qct) wв (qct qн. г) wн] QBH, де Н - висота підйому вантажу конвейєром (вертикальна проекція), м: Н= L * sin? = 75 * sin20? = 68,47м; Перевіряємо вибраний діаметр приводного барабану по діючому тиску стрічки на його поверхню: рл = , де [рл] - допустимий тиск на поверхню барабану ([рл] = 0,2...0,3 МПА); a - кут охоплення стрічкою барабану, град; ема - тяговий фактор (таблиця 1.10). рл = ; Визначаємо продуктивність конвейєра, т/год: П = , де Вб - ширина настилу з бортами, м; - швидкість транспортування, м/с; r - щільність матеріалу, т/м3; h - висота бортів, м; С2 - коефіцієнт, що враховує зменшення площі перерізу вантажу на похилому конвейєрі (С2 = 1 - при куті нахилу до 100); j1 = 0,4j - кут при основі перерізу вантажу (j - кут природнього укосу вантажу); y - коефіцієнт наповнення настилу по висоті бортів: y = 0,7. Обчислюємо необхідне розривне навантаження ланцюга, КН: Sp ? Sл nз, де nз - запас міцності ланцюга (nз = 6...7 - для горизонтальних конвеєрів; nз=8...10 - для конвеєрів, які мають похилі ділянки траси; nз = 10...

План
Зміст

Задача №1. Розрахунок основних параметрів стрічкового конвеєра загального призначення

Задача № 2. Розрахунок основних параметрів пластинчастого конвеєра

Задача № 3. Загальний розрахунок скребкового конвеєра

Задача № 4. Розрахунок гвинтового конвеєра

Задача № 5. Розрахунок ковшового елеватора

Задача № 6 (7). Загальний розрахунок вібраційного конвеєра

Список використаної літератури:

Список литературы
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни

“Вантажопідйомна, транспортуюча та транспортна техніка ” для студентів спеціальності 7.090214 "Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання".

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?