Розрахунок основних параметрів елементів гідроприводу - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 102
Розрахунок конструктивних параметрів елементів гідроприводу (гідроциліндра, насоса і гідроліній). Вибір елементів гідроприводу. Визначення ємкості масляного баку. Розрахунок загального ККД і основних параметрів гідроприводу при його проектуванні.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Метою курсової роботи являється закріплення знань з дисципліни "Гідравліка і гідропневмопривод" і поглиблення їх при проектуванні гідроприводу машин з дисципліни "Гідрообладнання будівельних і дорожних машин".Для виконання розрахунку гідроприводу машини (устаткування, стенда) слід встановити такі вихідні дані: Зусилля, яке передає гідроциліндр - Rц=320 КН; Довжини гідроліній і коефіцієнти місцевих опорів на ділянках магістралей: напірна ділянка трубопроводу =6 - довжина в (м) і =9 - місцеві опори; =7 - довжина в (м) і =9 - місцеві опори; =8 - довжина в (м) і =6 - місцеві опори;Діаметр поршня гідроциліндра визначимо за формулою: для прямого ходу штока коефіцієнт, обумовлений відношенням діаметра штока до діаметра поршня і складає 0,3.0,9 (рекомендується 0,4.0,7); Обєм рідини, який споживається гідроциліндром складає где - обєм рідини, який споживається гідроциліндром, дм3/хв; Для забезпечення функціонування гідроциліндрів, з заданими параметрами, необхідно, щоб обєм рідини, який споживається гідроциліндрами, дорівнював подачі насоса, тобто . Обєм рідини (дм3/хв), що проходить через виконавчу неробочу і зливну ділянки трубопроводів, складає: , Швидкість течії рідини на різних ділянках гідроприводу складає: для напірної, виконавчої робочої і виконавчої неробочої ділянок у межах (3.10) м/с, величину якої прийняти самостійно близько до середнього значення і, як правило, рекомендується цю швидкість рідини забезпечити на всіх трьох ділянках, які позначені, як , а швидкість рідини слід позначити, як ; для зливної ділянки в межах (1,4.2) м/с, яка позначена, як , а швидкість рідини слід позначити, як .До гідроапаратів відносяться гідророзподільники, клапани та дроселі. Вибір гідроапаратів слід здійснювати з умови забезпечення роботи коли: допускається тиск в гідроапараті не нижче (МПА), (див. вихідні дані); витрати рідини через гідроапарат, близький (більший або менший) від (дм3/хв). Для напірної, виконавчої робочої і виконавчої неробочої ділянок вибираємо гідророзподільник з умовним проходом 20 мм, =100 л/хв., =0,65 МПА.Ємність масляного бака встановлюється у залежності від величини обєму рідини, яка споживається гідроциліндрами , а також від типу машини і від характеру її навантаженності.В основу визначення лінійних втрат тиску в гідроприводі використовується метод, який дозволяє визначити той чи інший режим течії рідини по величині параметра . Якщо величина параметра менша за одиницю, то режим течії рідини відповідає ламінарному, а якщо ця величина більша за одиницю або дорівнює одиниці, то режим течії рідини турбулентний. При розрахунках параметра індекс слід замінити на номер конкретної ділянку гідроприводу і скористатись формулами: для напірної і виконавчої робочої ділянок , для виконавчої неробочої ділянки , для зливної , де - діаметр трубопроводу на напірній, виконавчій робочій і виконавчій неробочій ділянках, мм;У загальному вигляді величини втрат тиску від місцевих опорів не залежно від призначення окремої ділянки гідроприводу, виключаючи гідророзподільники, зворотні клапани і фільтри, для яких в паспортних характеристиках вказуються ці дані, визначаються в загальному вигляді за формулоюВстановлені заводом виготовлювач параметри вказуються у паспорті на кожний з гідроелементів.

План
Зміст

1. Розрахунок конструктивних параметрів елементів гідроприводу і їх вибір з довідкової літератури

1.1 Загальні положення

1.2 Вхідні дані

1.3 Розрахунок параметрів гідроциліндра, насоса і гідроліній

1.4 Вибір елементів гідроприводу

1.5 Визначення ємкості масляного бака

2. Розрахунок загального ККД і основних параметрів гідроприводу при його проектуванні

2.1 Визначення втрат тиску у гідроприводі від лінійних опорів

2.2 Визначення втрат тиску у гідроприводі від місцевих опорів

2.3 Визначення втрат тиску в елементах гідроприводу

2.4 Визначення загального коефіцієнта корисної дії гідроприводу на стадії його проектування

2.5 Визначення основних показників гідроприводу на стадії його проектування

Список літератури

1. Розрахунок конструктивних параметрів елементів гідроприводу і їх вибір з довідкової літератури

1.1 Загальні положення

Список литературы
1. Васильченко В.А., Беркович Ф.М. Гидравлический привод строительных и дорожных машин. - Москва: Стройиздат, 1978. - 166 с.

2. Методические указания к курсовому проекту "Гидрофицированные стреловые самоходные краны" по дисциплине "Подъемно-транспортные машины" для студентов специальности 15.04/Сост. Н.П. Ремарчук, С.В. Козупица. - Харьков: ХАДИ, 1993. - 76 с.

3. Васильченко В.А. Гидравлическое оборудование мобильных машин: Справочник. - Москва: Машиностроение, 1983. - 301 с.

4. Ремарчук Н.П., Босик Д.В., Мудрый А.В. Определение линейных потерь давления в гидроприводе машин // Автомобильный транспорт. Серия "Совершенствование машин для земляных и дорожных работ" Сб. научн. тр. ХГАДТУ Вып.2. Харьков РИО ХГАДТУ, 1999. - с.31-33.

5. Ремарчук Н.П. Оценка качества гидросистем машин на основе определения коэффициента полезного действия // Автомобильный транспорт. Серия "Совершенствование машин для земляных и дорожных работ" Сб. научн. тр. ХГАДТУ Вып.5. Харьков РИО ХГАДТУ, 2000. - с.156-159.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?