Розрахунок однопрогонного переходу L=4м, q=3кн/м - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 84
Балка як елемент споруд, яких працює на поперечний згин. Конструктивна схема розрахунку таврової балки, вибір матеріалів, технологічного процесу зварювання та методики розрахунку. Деформація конструкції. Визначення коефіцієнта концентрації напружень.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Не дивлячись на велику кількість робіт які присвячені вивченню напруженого стану зварної конструкції типу балки як в відношенні напружень викликаних зовнішніми силами, так і термомеханічних процесів є питанням актуальним, особливо при розрахунку зварної балки таврового перерізу відповідно до завдання. В роботі здійснюється конструктивне проектування, тобто підбирається форма і розміри перерізу балки, обґрунтовується конструкція і способи зєднання окремих елементів які б задовольняли вимоги міцності, жорсткості стійкості й умовам експлуатації.Балками називається елементи споруд, які працюють на поперечний згин. Залежно від навантаження, довжини і умов роботи застосовують балки суцільно-складеного перерізу. Поперечні перерізи балок мають різну форму, яка залежить від значень: зусиль, наявності ексинтреситету, довжин, конструкції опорних кріплень, загальної компоновки обєкта. Балки які піддаються дії тільки рівномірного розподіленого навантаження мають постійний по всій довжині переріз, що спрощує виготовлення конструкції. Для зварювання застосовують дугові способи: ручне, автоматичне та напівавтоматичне, напівавтоматичне в свою чергу поділяється на зварювання під шарам флюсу та в середовищі захисних газів CO2.Відповідно до завдання виходячи із умови міцності на згин від дії максимального моменту на балку необхідно підібрати переріз балки в виді зварного тавра з висотою стінки h і товщиною листових елементів д. Найменша можлива висота балки, яка визначається із умови жорсткості не є, як правило оптимальною з точки зору розходу матеріалу. Приведена формула може використана для визначення висоти балки із умов жорсткості при будь-якому поперечному навантажені. Висоту стінки hct приймають дещо меншою висоти балка (1…2%). Після підбору перерізу балки визначимо фактичний момент опру Wx і момент Іх і проводимо перевірку міцності балки на розрахунковий вигинаючий момент.Завдання курсової роботи розрахувати міцність надземного переходу магістрального трубопроводу та розробити технологічний процес ремонтного зварювання магістральних трубопроводів.

Вывод
Завдання курсової роботи розрахувати міцність надземного переходу магістрального трубопроводу та розробити технологічний процес ремонтного зварювання магістральних трубопроводів.

Список литературы
1. Ведомственные строительные нормы ВСН 006 - 89. Сварка и контроль качества сварных соединений при сооружении магистральных газопроводов. - Утв. Миннефтегазстрой СССР 14.03.89 Введ. 01.07.89 г. - М. - 1989. - 192 с.

2. Визначення залишкової міцності магістральних трубопроводів з дефектами: ДСТУ-Н Б В.2.2-21:2008. - К.: 2008. - 87 с.

3. Бабин Л.А., Быков Л.И., Волохов В.Я. Типовые расчеты по сооружению трубопроводов. - М.: Недра, 1979. - 176 с.

4. Мустафин Ф.М., Блехерова Н.Г., Квятковский О.П. и др. Сварка трубопроводов - М.: ООО «Недра - Бизнесцентр, 2002. 347 с.

5. Технология электрической сварки плавлением. /Под ред. Б.Е. Патона. Учебное пособие. - М.: Машиностроение. 1977. - 432 с.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?