Розрахунок одноківшевого гідравлічного екскаватора - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 97
Визначення лінійних розмірів та мас вузлів екскаватора. Сутність дотичних зусиль в нерухомих гідроциліндрах та максимальних навантажень на робоче обладнання. Аналіз продуктивності і собівартості розробки. Вибір привідного двигуна та насосної установки.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Виконання планів будівництва включає в себе повну розробку обємів земляних робіт з яких велика частина проводиться одноківшевими екскаваторами. Одноківшеві екскаватори зявились майже півтора століття тому. Випуск екскаваторів було налагоджено в XX сторіччі на Лубинівському заводі. Використання гідроприводу на сучасних екскаваторах забезпечує підвищення продуктивності за рахунок збільшення зусилля на зубцях ковша, а жорстка підвіска підвищує точність виконання операцій. В даній роботі проводиться розрахунок лінійних розмірів та мас екскаватора, силовий та кінематичний розрахунок робочого обладнання, розрахунок на міцність робочого обладнання, розрахунок механізмів обертання платформи та привода гусеничного рушія, визначення стійкості екскаватора.На основі вихідних даних визначаємо параметри екскаватора використовуючи встановлені на основі аналітичних і експериментальних залежності. Приймемо: м Приймемо: м Приймемо: м Приймемо: мПриймемо: м м 1) Знайдемо орієнтовну довжину нерухомої ланки, м: м 2) - кут нахилу нерухомої ланки, - кут повороту стріли, Додатково знайдемо допоміжний кут Кількість гідроциліндрів стріли: З довідника виберемо ГЦ (по діаметру та робочому ходу): Кути тиску штоку ГЦ на коромисло r (в початковому та кінцевому положеннях): На основі ходу штоку прийнятого ГЦ уточнюємо довжину коромисла r, довжину нерухомої ланки l, повний та кінцевий кут повороту стріли та fk, кут встановлення нерухомої ланки l: мм Приймаємо: Приймаємо: Приймаємо: мм.Приймаємо: Визначаємо орієнтовно радіус коромисла: ; Визначаємо відстань від осі повороту рукояті (точка „О”) до осі ГЦ при копанні на рівні горизонталі, проведеної через точку „О”,: м. Визначаємо мінімальну довжину шляху заповнення ковша ґрунтом за умови прийнятої ширини ковша b, довжини рукояті lr і радіуса ковша R: мм. Визначимо товщину стружки, що потрапляє в ківш, м: Приймемо: м. м. Визначаємо силу опору копанню поворотом рукояті: КН;Кут відхилення коромисла рукояті від стріли: Механізм керування ковша включає в себе два багатоланника. Для компактизації механізму подвійний важіль застосовують, коли потрібно отримати великий кут повороту ковша. Для визначення параметрів механізму приймемо деякі розміри: м; Визначаємо мінімальну довжину шляху заповнення ковша ґрунтом за умови прийнятої ширини ковша b і радіуса ковша R: м. Визначимо товщину стружки, що потрапляє в ківш, м: Приймемо: м. м.Насосну установку вибираємо за умови забезпечення подачею гідродвигунів екскаватора, у випадку їх можливої сумісної роботи; при цьому вона може представляти собою декілька окремих або зблокованих насосів, обєднаних узгоджуючими і регулювальними пристроями. Приймаємо об/хв. і знаходимо необхідну подачу: м3/хв. Порівнюючи отримані значення з табличними знаходимо необхідну подачу: Основний насос: м3/хв.Це досягається включенням до його складу привідного двигуна, гідронасосів, розподільної коробки, гідро розподільників, регулятора потужності у вигляді сервоприводу та інша гідро арматура. ДВЗ зєднаний із здвоєними насосами за допомогою розподільної коробки під час увімкнення ДВЗ напірна магістраль через гідророзподільники зєднана із зливною гідролінією і насоси працюють в холосту. Подача робочої рідини регулюється автоматично в залежності від навантаження за допомогою регулятора потужності даний регулятор виконаний у вигляді гідравлічного сервоприводу, тиск до якого подається від напорних гідроліній кожного з насосів. У випадку, коли збільшується тиск в напорній гідролінії одного з насосів знижується подача робочої рідини обома насосами одночасно.Задача знайти таке положення рукояті при якому дотична складова сили копання буде максимальна. рукоять повертається в діапазоні від вертикального положення на повний кут повороту в межах якого буде знаходитись Р01мах; Центр мас ґрунту в ковші знаходиться на вершині рівностороннього трикутника зі стороною рівною . Ківш знаходиться так, що радіус співпадає з віссю рукояті. Вихідне положення робочого обладнання: - стріла знаходиться в положенні коли Р01мах, при копанні рукояттю;Розрахунок на міцність пальця шарніру кріплення рукояті до стріли. Розрахунок на міцність пальця шарніру кріплення гідроциліндру повороту рукояті до рукояті. При розрахунку враховуємо, що на рукоять діють максимальні зовнішні навантаження, що знаходяться в вертикальній осьовій площині. Під дією зовнішніх сил навантажень в перерізі рукояті виникає складний напружений стан, обумовлений наявністю нормальних напружень розтягнення (зтискання) і дотичних напружень зсуву. Розрахунок моментів сил існуючих в перетинах стріли: Перетин 1: КН·м, Перетин 2: Перетин 3: КН·м, Перетин 4: За результатами розрахунку будуємо епюри повздовжньо-осьових, поперечних сил і згинальних моментів.По заданій масі т. екскаватора; прийнявши кут рад. повороту та вивантаження та прийнятою гідро кінематичною схемою механізму необхідно вибрати гідромотор і визначити параметри механічної передачі. Малюнок 9.1 Механічна передача механізму повороту платформи Головним опором обертанню поворотної платформ

План
ЗМІСТ

Вступ

Вихідні дані

1. Визначення лінійних розмірів та мас вузлів екскаватора

2. Розрахунок стрілопідйомного механізму

3. Розрахунок механізму повороту рукояті

4. Розрахунок механізму повороту ковша

5. Вибір насосної установки

6. Вибір привідного двигуна. Силова установка

7. Визначення дотичних зусиль в нерухомих гідроциліндрах та максимальних навантажень на робоче обладнання

8. Розрахунок на міцність елементів робочого обладнання

9. Розрахунок механізму обертання платформи

10. Розрахунок приводу рушія

11. Стійкість екскаватора

12. Визначення продуктивності і собівартості розробки 1 м3 ґрунту

Висновок

Література

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?