Розрахунок одноківшевого екскаватора - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 70
Розрахунок тривалості робочого циклу екскаватора, міцності зубів ковша. Уточнення величини коефіцієнта використання землерийної машини в часі. Визначення глибини, сил різання і копання ґрунту ковшем та оптимального терміну заміни його зношених зубів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Екскаватори з гідравлічним приводом називаються екскаваторами із жорсткою підвіскою робочого органа. В гідравлічних екскаваторах привід робочого, ходового і поворотного обладнання та інших агрегатів виконується за допомогою гідроциліндрів і гідромоторів. Конструктивно-кінематична схема робочого обладнання гідравлічних екскаваторів забезпечує жорстку передачу зусиль при будь-якому русі ковша, що створює особливі умови для його роботи - точність та можливість зміни швидкості та напрямку руху, недосяжних при канатних системах керування.Екскаватор-аналог вибирається за орієнтовною місткістю ковша qop: де Пзм - продуктивність екскаватора за зміну, м3; тц ор - орієнтовна тривалість робочого циклу екскаватора, с; кр - коефіцієнт розпушення ґрунту; кн - коефіцієнт наповнення ковша; T - тривалість робочої зміни, год; КВОР - орієнтовна величина коефіцієнта використання екскаватора протягом зміни.Робочий орган - ківш, якому надають рухи і зусилля, достатні для відокремлення від масиву, захоплення, перенесення і навантаження (чи укладання) ґрунту в межах зони дії ковша. Одноківшевий неповноповоротний гідравлічний екскаватор Э0-2621 , Екскаватор Э0-2621 призначено для механізації земляних робіт в Грунтах І-ІУ категорій і виконання навантажувальних робіт. 1) складається із базового трактора ЮМЗ-6К, обвязувальної рами з поворотною колонкою, екскаваційного і бульдозерного обладнання. В задній частині рама кріпиться за допомогою хомутів до задніх напівосей трактора, в передній частині вона фіксується на втулках лонжеронів болтами. На рамі встановлено поворотну колонку (рис.2) з важільним механізмом повороту, який приводиться до роботи двома гідроциліндрами.Для визначення уточненого значення місткості ковша q , яке відповідає заданій продуктивності, необхідно розрахувати уточнені величини тривалості робочого циклу екскаватора тц і коефіцієнта використання екскаватора в часі кв , які при виборі екскаватора-аналога приймалися орієнтовними.Тривалість робочого циклу тц екскаватора визначається за формулою тц = тк тпз тр тпп , с, де к тк - час копання ґрунту, с; тпз - час повороту платформи екскаватора із завантаженим ковшем, с; тр - час розвантаження ковша, с; тпз - час повороту екскаватора із порожнім ковшем, с. Час розвантаження ковша приймається рівним 2…3 с. Для визначення часу повороту платформи необхідно знати величину кута повороту платформи на вивантаження бп. Цей кут знаходиться графічним способом, для чого будується схема забою екскаватора. Для запобігання обвалення ґрунту в траншею підошва відвалу розташовується на відстані приблизно 0,3 м від верхньої точки траншеї.Уточнене значення коефіцієнта використання екскаватора в часі кв розраховується за сумарним часом позациклових операцій і часом зупинок екскаватора протягом зміни. Обєм елемента забою Ve.з розраховується із врахуванням площі поперечного перерізу траншеї Ft і довжини робочого пересування екскаватора lп =1,3 м: Ve.з. Кількість робочих циклів nk екскаватора за час розробки елемента забою (кількість ковшів ґрунту, що містяться в елементі забою). Тривалість циклу розробки елемента забою те.з розраховується із врахуванням часу на розробку ґрунту в елементі забою, тривалості пересування екскаватора на нову стоянку тп і часу відпочинку екскаваторника тв Кількість елементів забою ne.з , які розроблюються протягом зміни: тз.з - час на передавання екскаватора в кінці зміни наступній бригаді (приймається, що тз.з = 900 с).Розрахунок починається із визначення орієнтовної площі перерізу зрізу в ґрунті , який утворюється при русі ковша (рис. В першому наближенні приймається, що ківш утворює зріз прямокутного перерізу (не враховується наявність на ковші зубів): Значення коефіцієнтів наповнення ковша кн і розпушення ґрунту кр відомі. Далі необхідно визначити площу перерізу зрізу в ґрунті із врахуванням наявності на ковші зубів (рис. Для цього різальні кромки зубів заглиблюються в ґрунт на глибину hop і будуються сліди поверхонь бокових розширень прорізу від кожного зуба. Розрахунки сил різання і копання ґрунту ковшем треба виконувати для типового зрізу, тобто для випадку, коли ґрунт вже розроблено з поверхні і з одного боку від ковша.Сила різання, що прикладається до передніх граней зубів, Рп.г Значення коефіцієнта ц = 0,74, що характеризує вплив кута різання д = 35о. Величини коефіцієнтів збок і збок.зр , які характеризують співвідношення між питомими силами різання в бокових розширеннях прорізу і для подолання опорів ґрунту зрізуванню боковими ребрами зуба і питомою силою різання мв, визначаються за графіками залежностей цих коефіцієнтів від величини коефіцієнта бокових розширень і дорівнюють 0,58 і 0,08 відповідно. Сила різання, що прикладається до площадок зносу на зубах, Рпл Коефіцієнт , що характеризує співвідношення між питомою силою, яка діє на площадку зносу, і питомою силою мв , залежить від глибини різання і дорівнює 17.Розрахунок на міцність виконується для стану зубів, коли ще нема їх укорочення внаслідок зношування і відсутня площадка зносу. Це найбільш

План
Зміст

Вступ

1. Вибір екскаватора-аналога

2. Опис екскаватора-аналога

3. Розрахунок місткості ковша

3.1 Розрахунок тривалості робочого циклу

3.2 Уточнення величини коефіцієнта використання екскаватора в часі

4. Розрахунок сил різання і копання ґрунту ковшем

4.1 Визначення глибини різання ґрунту зубами ковша

4.2 Розрахунок сил різання і копання ґрунту

5. Розрахунок зубів на міцність

6. Визнанення оптимального терміну заміни зношених зубів

Список літератури

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?