Розрахунок об’ємного гідроприводу - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 65
Розрахунок довжини гідролінії, розмірів гідроциліндра та необхідної витрати рідини. Вибір дроселя, фільтра. Гідравлічний розрахунок трубопроводів з урахуванням допустимих швидкостей. Визначення втрат тиску в гідросистемі. Необхідний тиск насоса.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
1, вихідними даними, а також взятим значенням робочого тиску, визначити розміри гідроциліндра і підібрати розподільник, дросель, гідроклапан, фільтр. Довжину напірної лінії (м) визначити за формулою: , (1.1) де N - сума двох останніх цифр номеру залікової книжки, N = 11 (Варіант 38). Діаметр поршня гідроциліндра визначається за отриманою ефективною площею поршня гідроциліндра, залежно від схеми гідропривода за формулою: , (1.5) де D - діаметр поршня гідроциліндра, м; 10, формула (2.4)]: , (1.6) де - відношення діаметра штока до діаметра поршня (a=d/D); приймаємо в залежності від робочого тиску при Р<5 МПА, a=0,5; Необхідну витрату рідини QHOM, що надходить у гідроциліндр, знаходимо за формулою[1, с.10 формула (2.5)]: , (1.8) де VП - швидкість руху поршня, м/с;3.1 Вибір параметрів насоса насос дросель фільтр трубопровід Необхідний тиск насоса РН обчислюють за рівнянням: ;(3.1) де SDP - сумарні втрати тиску в гідролініях, Па;Ефективна (корисна) потужність Nп, Вт, гідроциліндру визначається за формулою: , (4.1) Повна потужність N, Вт, гідроприводу дорівнює потужності, спожитої насосом: (4.

Список литературы
1. Методичні вказівки до курсової роботи з курсу „Гідравліка та гідропневмоприводи” для студентів бакалавратури 6.0902 „Інженерна механіка” усіх форм навчання. /Укладачі: В.Ф. Герман, С.П. Кулініч. - Суми: СУМДУ, 2000. - 20 с.

2. Свешников В.К., Усов А.А. Станочные гидроприводы: Справочник. - 2-е изд. перераб. и доп. - М.: Машиностроение, - 512 с.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?