Розрахунок на міцність корпусу фрікційного поглинального апарату - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 122
Загальні відомості про операційні системи та різновиди систем автоматизованого проектування (САПР). Шестигранний корпус фрикційного поглинального апарату та програма його виготовлення: алгоритм, текст, оцінка результатів її роботи та корегування коду.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Будь-яка проектна організація, архітектурна майстерня, приватні особи, що отримали більш менш серйозне замовлення на проектування якого-небудь обєкту дуже швидко усвідомлюють, що силами, що залишилися після перебудови, без автоматизації замовлення просто не зробити. Створенню будь-якого обєкту передує проектування, що означає опис обєкту, який ще не існує, але вже задуманий людиною і має бути створений в майбутньому.Розподіл цього тиску по висоті і периметру горловини залежить від характеру прилягання клинів,, а величина тиску - від енергоємності апарату та його конструктивних особливостей. При неточному виготовленні апарату і в процесі його припрацювання неминучий нерівномірний розподіл тиску між клинами та корпусом, однак, поки апарат не припрацбований і коефіцієнти тертя не досягли найбільшої величини, сумарний тиск менше, ніж при повному припрацюванні. Незначні пластичні деформації в процесі припрацювання можна вважати допустимими, якщо вони приводять до рівномірного розподілу навантаження між клином і корпусом. Деякі пластичні деформації корпусу визначеної величини і знаку можуть виявитися навіть корисними в експлуатації, знижуючи сумарне робоче напруження та підвищуючи межу витривалості корпусу, подібно тому, як це має місце у зневолених пружинах. В даному випадку форма поперечного перерізу корпусу симетрична відносно декількох осей, тому достатньо розглянути частину стінки корпусу як балку, закладену двома кінцями (рисунок 3).Графічний запис алгоритму виконується відповідно до державних стандартів, є схемою, що складається з блоків, що виконують певні дії і звязків між ними. Опис алгоритму вирішення задачі: - Блок 1 - ввести ; блок 2 - вирахувати блок 4 - якщо , то вирахувати блок 5 - інакше вирахувати блок 6 -. блок 13 - якщо RAS=1, то вирахувати блок 14 -, блок 15 -, інакше вирахувати блок 16 - блок 17 -."Методика расчета изложена в учебнике ?Расчет вагонов на прочность? автор: Л.А. "gamma - угол наклона стенок корпуса, град "h - высота горловины, которая включается в работу при сжатии аппарата,см INPUT "Введите: значение полного хода аппарата.(м), XN="; XN INPUT "высота горловины, которая включается в работу при сжатии аппарата.(см),h="; h m1 = m / (SIN(60 * (PI / 180)))В ході роботи над даним курсовим проектом був вибраний метод розрахунку на міцність корпусу фрикційного поглинального апарату, розроблений алгоритм рішення задачі і побудована схема алгоритму.Існують дві групи визначень операційної системи (ОС): «сукупність програм, керівників устаткуванням» і «сукупність програм, керівників іншими програмами». Операційна система (ОС) - це програма, яка забезпечує можливість раціонального використання устаткування компютера зручним для користувача чином. Операційні системи, у свою чергу, потрібні, якщо: - обчислювальна система використовується для різних завдань, причому програми, виконуючі ці завдання, потребують збереження даних і обміну ними. між програмами і користувачами системи необхідно розподіляти повноваження, щоб користувачі могли захищати свої дані від несанкціонованого доступу, а можлива помилка в програмі не викликала тотальних неприємностей; Таким чином, сучасні універсальні ОС можна охарактеризувати, перш за все, як використовуючі файлові системи (з універсальним механізмом доступу до даних) розраховані (з розділенням повноважень) на багато користувачів, багатозадачні (з розділенням часу).

План
Зміст

Вступ

1 Опис методу рішення задачі

2 Алгоритм і його опис

3 Текст програми

4 Аналіз отриманих результатів та висновки за результатами роботи

5 Загальні відомості про операційні системи

Список використаних джерел

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?