Розрахунок миттєвих значень струму трифазної системи АІН-АД в силовій схемі локомотива ДС3 по методу двох складових - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 213
Призначення і технічна характеристика електровозу. Вибір та обґрунтування структури силового ланцюга тягового електропривода локомотива. Вибір форми напруги для живлення автономного інвертора напруги. Розрахунок фазних струмів двофазної системи.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
У сучасному житті склалися обставини, за яких використання асинхронних двигунів в якості тягових є напрямок, якому слід приділити значну увагу. Досвід країн зарубіжжя, власні розробки та експерименти вже призвели до виникнення рухомого складу з таким приводом; проте існують і деякі проблеми із використанням асинхронних двигунів. Тягові перетворювачі на основі сучасних компонентів силової електроніки в сполученні із трифазними асинхронними тяговими двигунами забезпечують нові можливості, як у підвищенні сили тяги, так і в зниженні впливу, що заважає, електричної тяги на живленні мережі.Відповідно до трибічної Генеральної угоди про створення нового перспективного електрорухомого складу для українських залізниць, підписаної адміністрацією Державних залізниць України, науково-виробничим обєднанням електровозобудування (НВО "ДЭВЗ") і АТ Сименс (Німеччина), в даний час почато виготовлення чотиривісного грузо-пасажирського електровоза змінного струму типу ДСЗ з асинхронними тяговими електродвигунами. Виробництво електровозів здійснюється НВО "ДЭВЗ", а АТ Сименс поставляє тягові і допоміжні перетворювачі і комплект системи управління. Конструктивне виконання тягового двигуна безкорпусне, з порожнистим валом під опорно-рамне підвішування. Технічні дані: Номінальна напруга контактної мережі, КВ - 25Для регулювання частоти обертів ротора (у широкому діапазоні швидкостей) асинхронних двигунів необхідно їх живити багатофазною (m1?2) зміною напругою регульованої частоти. Вона містить тяговий трансформатор, випрямляч струму, фільтри у проміжній ланці змінного струму, реостатне гальмо, інвертор напруги та асинхронний двигун як навантаження. Характерним є те, що з боку навантаження (вторинна сторона) і з боку контактної мережі (первинна сторона) встановлені однакові перетворювачі, які відрізняються тільки числом фаз: контактна мережа однофазна, а навантаженням є трифазний двигун. Перетворювач на вторинній стороні у режимі тяги робить як інвертор напруги, оскільки у нього добре згладжена вхідна напруга. Перетворювач на первинній стороні діє протилежним чином: в режимі тяги він робить як випрямляч струму, а в режимі гальмування як інвертор напруги.Під оптимальною розуміється така форма кривої фазної напруги, яка має високий зміст першої гармоніки у загальному дійсному значенні, забезпечує умови електромагнітній сумісності АІН-АД у всіх робочих режимах, не приводить к ускладненню схемотехніки АІН. Цим умовам задовольняє такі криві фазної напруги, які формують годограф вектора магнітного поля у повітряному зазорі АД у вигляді правильного вписаного многокутника з числом сторін N. З рисунка 3 видно форму фазної напруги, а гармонійний склад напруги описується наступним рівнянням: Годограф магнітного поля наближається до форми правильного восьмикутника, вписаного в коло, а вміст першої гармоніки у діючому значенні дорівнює 0,955. Струм фази двофазної системи АІД - АД можна подати у вигляді двох складових: струму першої гармоніки , що залежить від частоти обертання ротора АД, і суми струмів усіх вищих гармонік , що практично не залежить від : = (4.1) Струм першої гармоніки на періоді 2? знаходимо за формулою: (4.11)Асинхронний тяговий привід э перспективним тяговим приводом; на це вказують наступні його переваги: відсутність колекторного вузла, а отже, спрощені умови комутації та поточного обслуговування. підвищення надійності та довговічності. більш вища потужність при однакових габаритах. можливість використання у швидкісному транспорті, що особливо актуально для моторвагонного рухомого складу. велику точність регулювання швидкості руху, оптимальні параметри якості регулювання швидкості у складі механізмів, що працюють з постійним моментом навантаження. зниження зносу механічних ланок і збільшенню терміну служби устаткування унаслідок поліпшення динаміки роботи електроприводу. Проведені розрахунки доводять, що використання асинхронних двигунів у якості тягових можливе, і попри те, що потребує значних капітальних затрат, експлуатаційні і ремонтні затрати та загальна кількість проблем з двигуном зменшаться. Ще більш перспективним є застосування двофазних асинхронних двигунів з короткозамкненим ротором, виходячи у першу чергу з поліпшення умов сумісної роботи асинхронного двигуна. Двофазний асинхронний двигун може тривало працювати при будь-якій формі живлячої та дає можливість оптимізувати криву вихідної напруги автономного інвертора напруги по максимальному вмісту основної гармоніки в загальному діючому значенні. Статичні перетворювачі тягового рухомого складу: Навч. посібник /За ред.

План
Зміст

Завдання на курсову роботу

1. Вступ

2. Призначення і технічна характеристика електровозу

3. Вибір та обґрунтування структури силового ланцюга тягового електропривода локомотива

4. Вибір форми напруги для живлення автономного інвертора напруги

5. Розрахунок фазних струмів двофазної системи „автономний інвертор напруги - асинхронний електродвигун”

6. Висновки

Перелік використаної літератури

Завдання на курсову роботу з дисципліни

ТЯГОВІ СТАТИЧНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ

Студента групи 9- 5 - ЕТ ____________________________

ТЕМА КУРСОВОЇ РОБОТИ: “Розрахунок миттєвих значень струму трифазної системи АІН-АД в силовій схемі локомотива ДС3 по методу двох складових”

ВИХІДНІ ПАРАМЕТРИ: Трифазний тяговий електродвигун АД-914

1. Ud = 3000 В.

2. = 0,0338 Ом ; =0,0221 Ом.

3. x1Н = 0,2276 Ом; x"2н= 0,2138 Ом ; ХОН = 5,761 Ом.

Вывод
Асинхронний тяговий привід э перспективним тяговим приводом; на це вказують наступні його переваги: відсутність колекторного вузла, а отже, спрощені умови комутації та поточного обслуговування. підвищення надійності та довговічності. більш вища потужність при однакових габаритах. можливість використання у швидкісному транспорті, що особливо актуально для моторвагонного рухомого складу. велику точність регулювання швидкості руху, оптимальні параметри якості регулювання швидкості у складі механізмів, що працюють з постійним моментом навантаження. зниження зносу механічних ланок і збільшенню терміну служби устаткування унаслідок поліпшення динаміки роботи електроприводу.

Проведені розрахунки доводять, що використання асинхронних двигунів у якості тягових можливе, і попри те, що потребує значних капітальних затрат, експлуатаційні і ремонтні затрати та загальна кількість проблем з двигуном зменшаться. Ще більш перспективним є застосування двофазних асинхронних двигунів з короткозамкненим ротором, виходячи у першу чергу з поліпшення умов сумісної роботи асинхронного двигуна. Двофазний асинхронний двигун може тривало працювати при будь-якій формі живлячої та дає можливість оптимізувати криву вихідної напруги автономного інвертора напруги по максимальному вмісту основної гармоніки в загальному діючому значенні.

Перелік використаної літератури

1. Бурков А.Т. Электронная техника и преобразователи: Учебн. для ВУЗОВ ж.-д. трансп.- М.: Транспорт, 1999.- 464 с.

2. Статичні перетворювачі тягового рухомого складу: Навч. посібник /За ред. Гончарова Ю.П..- Харків, НТУ «ХПИ», 2004.- 184 с.

3. Электроподвижной состав с асинхронными тяговыми двигателями. /Н.А. Ротанов, А.С. Курбасов, Ю.Г. Быков, В.В. Литовченко.- М.: Транспорт, 1991.- 336 с.

4. Розрахунок фазних струмів двофазної системи «Автономний інвертор напруги - Асинхронний двигун» // Гусевський Ю.І., Пасько О.В., Шаповал В.П, Збірник наукових праць, УКРДАЗТ, №44, 2000. - 59

5. Розробка, макетування та дослідження раціональних структур асинхронного тягового електроприводу для електрорухомого складу // Гусевський Ю.И., Шпіка Н.И. та інш., Звіт про науково-дослідну роботу, ХАРДАЗТ, кафедра СЕТ, 1997. - 35

1. Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?