Розрахунок кожухотрубного теплообмінника - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 78
Опис конструкції кожухотрубного теплообмінника, принципи його функціонування. Вибір матеріалів для виготовлення основних вузлів і деталей виробу, що розроблюється. Особливості параметричного (теплового) розрахунку. Схематичне зображення апарату.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Трубний та міжтрубний простори, в яких рухаються гарячий та холодний теплоносії, відокремлені один від одного поверхнею теплообміну, причому кожен із цих просторів може бути розділено перегородками на декілька ходів. Отже, теплообмінний апарат складається з кожуху 1, в якому розміщена трубчатка 2, яка в свою чергу складається з двох трубних решіток 3 та пучка труб 4, які зєднуються з трубними решітками за допомогою розвальцювання чи зварювання. З метою підтримання потрібної швидкості теплоносіїв (для забезпечення високих коефіцієнтів тепловіддачі) та для зменшення вібрації трубного пучка в теплообмінному апараті встановлено перегородки 11 і 12, які розділяють трубний та міжтрубний простори на секції, при цьому забезпечується певна послідовність проходження теплоносіїв, як у трубному, так і у міжтрубному просторах. Тому, теплообмінні апарати в яких, різниця температур кожуха та труб буде більшою 50-60 °С [1, 2], потребують наявності температурних компенсаторів, а апарати, в яких, температурний перепад менше вищезгаданого, мають жорстку конструкцію з нерухомою трубною решіткою. При виборі матеріалів для апаратів, що працюють під тиском при низьких і високих температурах, необхідно враховувати, що механічні властивості матеріалів істотно змінюються в залежності від температури.В даній розрахунковій роботі був проведений розрахунок кожухотрубного вертикального шестиходового теплообмінного апарату. Матеріал деталей апарату, що контактують з агресивним середовищем - сталь 08Х22Н6Т, інші деталі - сталь 16ГС.

Вывод
В даній розрахунковій роботі був проведений розрахунок кожухотрубного вертикального шестиходового теплообмінного апарату. Зовнішній діаметр корпусу 0,600 м, кількість труб 171, площа поверхні теплообміну 40,1 м2, довжина труб 3 м. Матеріал деталей апарату, що контактують з агресивним середовищем - сталь 08Х22Н6Т, інші деталі - сталь 16ГС. Зварні шви в обємі 100% контролюються рентгеном. Було описано та обґрунтовано конструкції апарату, його основних вузлів та деталей апарату; проведені розрахунки, які підтверджують працездатність і надійність конструкції.

Апарат призначений для нагрівання розчину хлоридної кислоти (масова частка 30%) з G = 25000 кг/год від початкової температури тпоч. = 150С до кінцевої ткін. = 95,40С (температура кипіння) за допомогою водяної пари з температурою t1 = 1300С.

Апарат задовольняє вимогам техніки безпеки та експлуатації

Список литературы
1. Павлов К. Ф., Романков П. Г., Носков А. А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. Учебное пособие для вузов. - Л.: Химия, 1987. - 576 с., ил.

2. Касаткин А. Г. Основные процессы и аппараты химической технологии.- М.: Химия, 1971.-784с.

3. Рабинович В.А., Хавин З.Я. Краткий химический справочник. Изд. 2-е, испр. и доп. Л.: Химия, 1978. С. 281.

4. Чернобыльский И. И., Бондарь А. Г., Гаевский Б. А. И др.; под редакцией Чернобыльского И. И. Машины и аппараты химических производств.- М.: Машиностроение, 1975.-456с

5. Дытнерский Ю.И.Процессы и аппараты химической технологии. - М.: Химия,1975. - 232 с.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?