Розрахунок концентрації забруднення в приземному шарі атмосфери - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 120
Класифікація пристроїв для очищення повітря від пилу. Розрахунки забруднення повітряного басейну шкідливими речовинами, що викидаються в атмосферу джерелами викидів Ізюмського Державного лісогосподарського підприємства. Розробка проекту нормативів ГДВ.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
3.3 Оцінка ступеня відповідності застосовуваної технології 3.4 Обґрунтування повноти і вірогідності вихідних даних, застосовуваних для розрахунку ГДВ Проведення розрахунків, аналіз отриманих результатів 4.1 Розрахунок приземних концентрацій шкідливих речовин від джерел викидів підприємства 4.2 Аналіз результатів розрахунків приземних концентрацій шкідливих речовин, що викидаються в атмосферу джерелами викидів підприємства1.1 Ціль роботи - розробка проекту по встановленню норм гранично припустимих і тимчасово погоджених викидів шкідливих речовин ГДВ (СВС) в атмосферу для Ізюмського Державного лісогосподарського підприємства. Правила встановлення ГДВ шкідливих речовин промисловими підприємствами"; Наказ № 75 Міністерства охорони навколишньої природного Середовища і ядерної безпеки України від 18.07.96 „об твердженні порядку розробки твердження нормативів гранично припустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами"; Наказ №76 Міністерства охорони навколишньої природного Середовища і ядерної безпеки України від 18.07.96. „об твердженні інструкції з оформлення і змісту проекту нормативів граничнодопустимих викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами". Робота виконана відповідно до: - рекомендаціями з оформлення і змісту проекту нормативів гранично - припустимих викидів (ГДВ) в атмосферу для підприємства; рекомендаціями з розподілу підприємств на категорії небезпеки в залежності від маси і видового складу забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферу;Пилеуловлююче устаткування при всім його різноманітті може бути класифіковане по ряду ознак: по призначенню, по основному способі дії, по ефективності, по конструктивних особливостях. Устаткування, застосовуване для очищення від пилу повітря в системах вентиляції, кондиціонування і повітряного опалення, а також для захисту від забруднення пилом повітряного середовища будинків, споруджень і прилягаючих до них територій, метрополітенів, підземних і відкритих гірських вироблень, підрозділяється на наступні типи: - устаткування, застосовуване для очищення від зважених часток пилу повітря, подаваного в приміщення системами приточної вентиляції, кондиціонування і повітряного опалення - повітряні фільтри; Пилеулавлююче устаткування в залежності від способу відділення пилу від повітряного потоку застосовують наступних виконань: устаткування для уловлювання пилу сухим способом, при якому відділені від повітря частки пилу осаджуються на суху поверхню; устаткування для уловлювання пилу мокрим способом, при якому відділення часток від повітряного потоку здійснюється з використанням рідин.Регенерація здійснюється шляхом промивання запилених осередків фільтра в содовому розчині. Фільтр володіє меншої пилеемністю, чим ФЯВ. Застосовують два види самоочисних масляних фільтрів - з фільтруючим шаром, утвореним пружинною сіткою, і шаром із сітчастих шторок. Очищення повітря виробляється при його послідовному проходженні через дві нескінченні пружинні сітки, що рухаються, змоченою олією (повітря проходить через чотири площини, змочені олією). Сорт олії повинний відповідати часу року відповідно до рекомендації заводу-виготовлювача фільтрів.Пиловловлювачі, застосовувані для очищення повітря, що видаляється системами витяжної вентиляції, поділяються на пять класів у залежності від розмірів часток, що ефективно уловлюються, пилу, віднесеної до відповідного групі по дисперсності Однак, ефективність уловлювання часток даної групи пилу є в основному орієнтованої, оскільки залежить від концентрації пилу в повітрі, що очищається, від її слипаємості, волокнистості, що значно впливають на коагуляцію пилу. Для осадження тонких фракцій пилу в камері повинне бути забезпечений ламінарний рух повітря, при якому не було би переміщення повітря поперек потоку. Циклони широко застосовуються для очищення від пилу вентиляційних і технологічних викидів у всіх галузях народного господарства. У ротаційних пиловловлювачах очищення газів (повітря) від пилу заснована на використанні відцентрових сил і сил Коріолиса, що виникають при обертанні робочого колеса апарата.Котельня (джерело №1) служить для обігріву приміщень і подачі гарячої води в зимовий час. Продукти згоряння вугілля - вуглецю оксид, азоту двооксид, азоту оксид, сірчистий ангідрит, зола, сажа і бенз(а)пирен віддаляються в атмосферу через димар діаметром 0,15 м і висотою 11 м. Котельня (джерело №11) служить для обігріву приміщень у зимовий час і для виробничих нестатків (подача пари на сушіння пиломатеріалів цілий рік). Продукти згоряння - вуглецю оксид, азоту двооксид, азоту оксид, сірчистий ангідрит, зола, сажа і бенз(а)пирен віддаляються в атмосферу через димар діаметром 0,38 м і висотою 14 м. Продукти згоряння - вуглецю оксид, азоту двооксид, азоту оксид, сірчистий ангідрит, зола, сажа і бенз(а)пирен віддаляються в атмосферу через димар діаметром 1,6 м і висотою 35 м.На підприємстві обстежено 17 джерел, що викидають шкідливі речовини в атмосферу. Пилегазоочисними установ

План
ЗМІСТ

Вступ

1. ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД

1.1 Класифікація пристроїв для очищення повітря від пилу

1.2 Види повітряних фільтрів

1.3 Пиловловлювачі для очищення викидів в атмосферу

2. Загальні дані про обєкт. Характеристика підприємства як джерела забруднення атмосфери.

3. Короткий опис технологічного процесу

3.1 Перелік забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферу

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?