Розрахунок конструкцій готелю - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 56
Інженерно-геологічні умови будівельного майданчика, варіант ґрунтів. Підбір глибини закладання підошви фундаменту. Попередній та кінцевий підбір його розмірів, збір навантажень. Визначення розрахункового опору ґрунту. Розрахунок різних конструкцій.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Конструкції розраховують на силові та інші впливи за граничними станами, при яких вони перестають задовольняти вимогам, поставленим під час зведення та експлуатації. Під час монтажу і експлуатації на конструкції діють різні навантаження, зумовлені власною масою конструкцій та деталей, масою снігу та ожеледі, технологічним обладнанням та масою матеріалів, що зберігаються, температурними та сейсмічними впливами тощо. Основними характеристиками навантажень і впливів є їхні нормативні значення Рп, які відповідають нормальним умовам виготовлення, монтажу та експлуатації. Можливі несприятливі відхилення значень навантажень від нормативних враховують за допомогою коефіцієнтів надійності щодо навантажень , які також приймають згідно з нормами. Фундамент грає дуже важливу роль в надійності і довговічності будь-якої будівлі.Будівництво ведеться в місті Золочів Харківська область. Сейсмічність в районі відповідає 5 балам. Рельєф будівельного майданчика спокійний із незначним перепадом висот. Згідно виданого завдання необхідно привязати фундамент під внутрішню вісь «2» і зовнішню вісь «Б», враховуючи слідуючі дані: Клас відповідності будівлі - II; Нормативне снігове навантаження в даному районі-1,8 КН/м2;Для проектування фундаменту під будівлю необхідно визначити глибину закладання подушки фундаменту Hf. Глибина закладання фундаментів повинна прийматись з урахуванням: призначення і конструктивних особливостей обєктів, що проектуються, навантажень і впливів на фундаменти;Згідно варіанту ґрунтів за основу приймаємо ґрунт - суглинок сіро-коричневий тугопластчний слюдистий, грунтово-рослинний шар використовуємо для рекультивації земель, зрізуємо.Розрахункова глибина сезонного промерзання ґрунту df визначається за формулою : df= khdfn (1) де dfn - нормативна глибина промерзання 1,2 м kh - коефіцієнт, що враховує вплив теплового режиму споруди, приймають для зовнішніх і внутрішніх фундаментів опалювальних будівель - kh = 0,4.Глибина закладання фундаментів опалювальних споруд за умов недопущення морозного здимання ґрунтів основи повинна призначатися за таблицею Коли глибина закладання фундаментів не залежить від розрахункової глибини промерзання df відповідні ґрунти, зазначені у таблиці, повинні залягати до глибини не менше нормативної глибини промерзання dfn.Збір навантаження від 1 м? покрівлі 1 Метало-черепиця t = 0,012м., ? = 4700кг/м3 В и д н а в а н т а ж е н н я Нормативне навантаження КН/м? Коефіцієнт надійності по навант. ??m Розрахункове навант. Метало-черепиця t = 0,012м., ? = 4700кг/м3 0,564 1,05 0,592 В и д н а в а н т а ж е н н я Нормативне навантаження КН/м? Коефіцієнт надійності по навант. ??m Розрахункове навант.Згідно проведених розрахунків приймаємо товщину фундаменту 1м.Розрахунковий опір грунта визначають по формулі: (4) де GC1 і GC2 - коефіцієнти умов роботи, приймаємо по таблиці 3 СНІПУ 2.02.01-83 GC1 = 1,1, а GC2 = 1,25; k - коефіцієнт, що приймається: k=1, якщо характеристики ґрунту (?ІС) визначені випробуванням ґрунтів, k=1,1, якщо вони прийняті по нормативним документам; Mr,Mg,MC - коефіцієнти, що приймаються по таблиці 4Згідно проведених розрахунків приймаємо товщину фундаменту 1,2 м Згідно проведених розрахунків приймаємо товщину фундаменту 1,5 м Приймаємо сітку з кроком 200 мм 7 штук O10 мм А400С AS =5,5 Приймаємо сітку з кроком 200мм 7 штук O10 мм А400С AS =5,5 Стосовно до типових заводських форм призначаємо товщину плити (по перетину між сходинами) h f = 30 мм, висоту ребер h = 170 мм, товщину ребер br = 80 мм.Під час монтажу і експлуатації на конструкції діють різні навантаження, зумовлені власною масою конструкцій та деталей, масою снігу та ожеледі, технологічним обладнанням та масою матеріалів, що зберігаються, температурними та сейсмічними впливами тощо. Основними характеристиками навантажень і впливів є їхні нормативні значення Рп, які відповідають нормальним умовам виготовлення, монтажу та експлуатації. Можливі несприятливі відхилення значень навантажень від нормативних враховують за допомогою коефіцієнтів надійності щодо навантажень , які також приймають згідно з нормами. Фундамент грає дуже важливу роль в надійності і довговічності будь-якої будівлі. Якщо так відбувається, то це означає лише одне - фундамент не справляється з навантаженнями, тобто на перших етапах будівництва були допущені серйозні помилки.

План
Зміст

Вступ

1. Інженерно-геологічні умови будівельного майданчик

2. Підбір глибини закладання підошви фундаменту

2.1 Геологічний фактор

2.2 Кліматичний фактор

2.3 Гідрогеологічний фактор

3. Збір навантажень на фундамент

4. Попередній підбір розмірів фундаменту

5. Визначення розрахункового опору ґрунту

6. Кінцевий підбір розмірів фундаменту

7. Розрахунок конструкції №1

8. Розрахунок конструкції №2

Висновок

Список використаних джерел будівельна конструкція фундамент

Вывод
Під час монтажу і експлуатації на конструкції діють різні навантаження, зумовлені власною масою конструкцій та деталей, масою снігу та ожеледі, технологічним обладнанням та масою матеріалів, що зберігаються, температурними та сейсмічними впливами тощо. Числові та якісні характеристики навантажень визначають за нормативними документами.

Основними характеристиками навантажень і впливів є їхні нормативні значення Рп, які відповідають нормальним умовам виготовлення, монтажу та експлуатації. Можливі несприятливі відхилення значень навантажень від нормативних враховують за допомогою коефіцієнтів надійності щодо навантажень , які також приймають згідно з нормами.

Фундамент грає дуже важливу роль в надійності і довговічності будь-якої будівлі. Особливо важливо приділити увагу фундаменту, коли мова йде про будівництво житлових будинків.

Перед тим як запустити бетономішалки на ділянці, його слід вивчити, провести заміри, дізнатися рівень грунтових вод. Від цього буде залежати якість, надійність, а також довговічність вашого будинку. Адже з часом будинок може осідати, на стінах зявлятися тріщини, відбуватися надлами в деяких ділянках. Якщо так відбувається, то це означає лише одне - фундамент не справляється з навантаженнями, тобто на перших етапах будівництва були допущені серйозні помилки.

Як бачите, значимість фундаменту в будинку переоцінити складно. Тому деколи в нього доводиться вкладати досить великі фінансові витрати. Особливо він вийде дорогим, якщо ви захочете облаштувати підвальне приміщення під всією площею будинку. Подумайте над раціональністю такого рішення, а будівництво довіряйте тільки перевіреним компаніям.

При проектуванні будівель та споруд велика відповідальність лягає на фундаментобудівників. Грамотні розвязування питань, повязаних з оцінкою інженерно-геологічних умов будівельного майданчика, визначає економічність прийнятих варіантів фундаментів, їх надійність та довговічність.

Згідно умов нормальної експлуатації будівель та споруд при проектуванні фундаментів необхідно виключити можливість появи неприпустимих деформацій основ та фундаментів. Експлуатація фундаментів ускладнюється тим, що основа та фундамент при передачі навантажень на ґрунт являє собою єдину систему, елементи якої складаються з матеріалів різних фізико-механічних властивостей. Так, фундаменти виконуються з високоміцних матеріалів (бетону та сталі), фізико-механічні властивості яких майже не змінюються під впливом природних факторів, основою ж фундаментів є ґрунти, які мають значно низькі характеристики фізико-механічних властивостей, які можуть змінюватись під впливом ряду природних факторів (вологості, міцності складання шарів між собою). З цього витікає, що при підборі типу, розмірів, глибини закладання фундаментів рішуче значення мають геологічні умови, тобто характер нашарування ґрунтів та показники їх міцності та деформаційні характеристики.

Список литературы
ДБН В.2.2-15-2005 Житлові будинки. Основні положення.

ДБН В.1.2-2:2006 Навантаження і впливи.

Цай Т.М. том 1,2 «Строительные конструкции». Москва.Стройиздат,2010.

Мандриков В.Н. «Примеры расчета железобетонных конструкций». Москва.Стройиздат,2007.

Бойков В.Н. «Примеры расчета железобетонных конструкций». Москва.Стройиздат,2009.

Голышев А.Б. «Проектирование железобетонных конструкций», Київ. Будівельник, 1985.

Вахненко П.Ф. «Расчет и конструирование частей жилых и общественных зданий», Київ. Будівельник, 2008.

Догадайло А.І. "Проектування основ і фундаментів". Київ, 2009.

Барашиков І. «Железобетонные конструкции».

Бондаренко В.М. «Железобетонные и каменные конструкции». Москва.Высшая школа, 1987.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?