Розрахунок холодопродуктивності пасажирського вагона - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 101
Розрахунок парової компресійної, одноступеневого стиснення холодильної машини з одноступеневим стисненням, яка працює на холодоагенті R134а. Розрахунок трубопроводів. Розрахунок і конструювання конденсатора, визначення площі теплопередавальної поверхні.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Санітарно-гігієнічні вимоги передбачають створення у вагоні комфортних умов для пасажира, оберігаючих його від дії недостатку кисню, надмірної жари або холоду. Забезпечення цих умов у вагоні ускладнюється низькою теплостійкістю кузова, малим обємом приміщення, що приходиться на одного пасажира, а також швидкою зміною кліматичних зон і погодних умов протягом доби. Донести повітря у вагоні до потрібної кондиції допомагає установка кондиціонування повітря, що складається з систем опалювання, охолоджування і вентиляції.Площа теплопередавальних поверхонь огорожі кузова вагона визначається згідно з геометричними розмірами та плануванням вагона. Площа теплопередавальних поверхонь підлоги пасажирського вагона визначається, не враховуючи площу підлоги тамбурів (дивись рисунок 1.2). IMG_0c50bfb0-cfae-4bba-807c-12958c3bdccd - довжина кузова вагона, не враховуючи довжину тамбурів, IMG_223fdc4f-83cf-4a6a-957f-2c18d79ce46b м. Площа теплопередавальних поверхонь бічних стін пасажирського вагона знаходиться за формулою: IMG_7753336f-4790-424f-8e28-d3c4c39b1f69 , (1.3) де Площа теплопередавальної поверхні бічної стінки вагона без врахування площі вікон знаходиться за формулою: IMG_b997bd2e-3def-4719-b85a-c8eef2e4ecbe ; (1.4)IMG_c5e412cb-65d7-4dba-9e4f-b513d76deded - коефіцієнт теплопередачі іго елемента огорожі кузова вагона, Вт/м<2•К> Підлога, стіни, дах вагона мають містки, які утворені балками, стійками, тому розрахунковий зведений коефіцієнт теплопередачі огорожі кузова вагона складає, Вт/м<2•К:> IMG_7642ede7-a504-479d-977f-ac21d7032d89 - коефіцієнт теплопровідності від внутрішньої поверхні стінки до повітря в середині приміщення вагона, Вт/м2•К; Коефіцієнт тепловіддачі від зовнішнього повітря до зовнішньої поверхні сішки вагона знаходиться за формулою, Вт/м<2•К:> Коефіцієнт тепловіддачі від внутрішньої поверхні стінки до повітря в середині приміщення вагона в курсовій роботі приймаємоТеплотехнічний розрахунок вагона дозволяє визначити кількість тепла, яке надходить до приміщення вагона у літній період. Теплонадходження крізь огорожу кузова вагона, Вт: IMG_b139d0f4-96cc-49e9-a301-2062c5f18a73 , (3.1) де Інтенсивність прямої сонячної радіації на площадку перпендикулярну сонячним променям, КД.ж/м<2 год:> КДЖ/м<2 •год>Інтенсивність прямої радіації на вертикальну стінку, КДЖ/м<2•год:> Теплонадходження за рахунок інфільтрації зовнішнього повітря в пасажирський вагон складає, Вт: IMG_466c0c56-b1a2-46d7-abb2-3c230c893e50 (3.14)Складається з компресорного, конденсаторного агрегата і повітроохолоджувача (випарника). Холодильна установка складається (рисунок 4.1) з: поршневого компресора, фреонового з повітряним охолодженням. 8 - терморерегулюючі вентилі; 9 - розподілювачі рідкого холодоагенту; 10 - випарник (повітроохолоджувач); 11 - всмоктувальний трубопровід; 12-нагнітальний трубопровід; 13 - реле максимального тиску; 14 - вентиль; 15 - манометр всмоктування; 16 - манометр нагнітання; 17 - масляний манометр; 18 - шунт з приладами; 19 - мембранні ветилі; 20 - всмоктувальний вентиль компресора; 21 - компресор; 22 - електромагнітний вентиль; 23 - ресивер. Два терморегулюючих вентиля дроселюють рідкий фреон в повітроохолоджувач в залежності від температури пари фреона на виході з повітроохолоджувача. Повітроохолоджувач ребристо-зміцовиковий, повітря продувається двома вентиляторами системи вентиляції.IMG_fbf36cc7-aad3-4499-b32d-2785d996c89a та IMG_c2a753f7-7a16-47b0-8dbb-9c26ca7acb14 знаходиться точка В, яка відповідає параметрам повітря на виході з вагона. IMG_eb84beaf-8449-4fa7-bfe9-8ac5ef10406f і променя процесу, знаходиться точка П, яка відповідає параметрам повітря на вході у вагон. Для підтримання необхідного хімічного складу повітря санітарними нормами встановлено, що подача зовнішнього повітря в вагон на одну людину складає: IMG_d99aee63-61e8-4d65-996f-e0be2771a26a м3/год. На шляху від повітроохолоджувача до робочої зони вагона повітря підігрівається. Температура кипіння рідкого холодоагенту у повітроохолоджувачі приймається на 7…10 0С нижче температури точки И, яка відповідає точці роси повітря при постійному вологовмістіДійсна продуктивність компресора визначається за формулою, м<3/год:> Дійсна продуктивність компресора із врахуванням коефіцієнта подачі визначається за формулою, м<3/год:> Діаметр циліндра компресора визначаємо за формулою, м: IMG_be9516d1-0003-4d91-8834-5890115facf2 , (8.3) де IMG_942afa11-4268-4c33-b15f-c03dea5f4269 визначаємо дійсну продуктивність компресора за формулою, м<3/год:> 9 ВИЗНАЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ КОЕФІЦІЄНТІВ ТА ПОТУЖНОСТІ, ЩО СПОЖИВАЄТЬСЯ КОМПРЕСОРОМТрубопроводи для холодильних машин підбирають по внутрішньому діаметру. Діаметр всмоктувального трубопроводу компресора визначається за формулою, м: IMG_4b9a60ed-5b89-41d9-b708-050d64439c42 ,(10.1) де IMG_69736f78-5438-49a9-97f6-71cdee6d2e0f - обємний видаток пари холодоагенту при всмоктуванні в к компресор, м<3/с;> Діаметр нагнітального трубопроводу компресора визначається за формулою, м

План
ЗМІСТ

Вступ

1 Визначення площі теплопередаючих поверхонь огорожі кузова вагону

2 Розрахунок зведеного коефіцієнта теплопередачі огорожі кузова вагону

3 Теплотехнічний розрахунок вагону та визначення холодопродуктивності холодильної машини

4 Опис прийнятої схеми холодильної машини та системи охолодження

5 Побудова в I?d діаграмі процесів обробки повітря в системі охолодження

6 Побудова в lg p?i діаграмі циклу холодильної машини та його розрахунок

7 Визначення обємних коефіцієнтів поршневого компресора

8 Розрахунок основних параметрів поршневого компресора (діаметра циліндра та ходу поршня)

9 Визначення енергетичних коефіцієнтів та потужності, що споживається компресором

10 Розрахунок трубопроводів

11 Індивідуальне завдання (розрахунок і конструювання конденсатора)

12 Основні вимоги охорони праці та техніки безпеки при експлуатації холодильної установки

Висновок

Список використаної літератури

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?