Розрахунок катка-асфальтоукладника - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 66
Завдання і функції дорожніх машин. Історія дорожнього будівництва. Методи ущільнення асфальтобетонного покриття. Класифікація катків. Сучасні катки країн СНД та світових виробників. Розрахунок та вибір основних параметрів, економічне обґрунтування моделі.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Сутність рятувальних та інших невідкладних робіт - це усунення безпосередньої загрози життю та здоровю людей, відновлення життєзабезпечення населення, запобігання або значне зменшення матеріальних збитків. Рятувальні та інші невідкладні роботи включають також усунення пошкоджень, які заважають проведенню рятувальних робіт, створення умов для наступного проведення відновлювальних робіт. РІНР поділяють на рятувальні роботи і невідкладні роботи. До рятувальних робіт відносяться: Розвідка маршруту руху сил, визначення обсягу та ступеня руйнувань, Розмірів зон зараження, швидкості і напрямку розповсюдження зараженої хмари чи пожежі; Рятувальні та інші невідкладні роботи здійснюються утри етапи.

Вывод
Сутність рятувальних та інших невідкладних робіт - це усунення безпосередньої загрози життю та здоровю людей, відновлення життєзабезпечення населення, запобігання або значне зменшення матеріальних збитків. Рятувальні та інші невідкладні роботи включають також усунення пошкоджень, які заважають проведенню рятувальних робіт, створення умов для наступного проведення відновлювальних робіт. РІНР поділяють на рятувальні роботи і невідкладні роботи.

До рятувальних робіт відносяться: Розвідка маршруту руху сил, визначення обсягу та ступеня руйнувань, Розмірів зон зараження, швидкості і напрямку розповсюдження зараженої хмари чи пожежі;

Локалізація та гасіння пожеж на маршруті руху сил та ділянках робіт;

Визначення обєктів і населених пунктів, яким безпосередньо загрожує небезпека;

Визначення потрібного угрупування сил і засобів запобігання і локалізації небезпеки;

Пошук уражених та звільнення їх з-під завалів, пошкоджених та палаючих будинків, із загазованих та задимлених приміщень;

Розкриття завалених захисних споруд та рятування з них людей;

Надання потерпілим першої допомоги та евакуація їх (при необхідності) у лікувальних закладах;

Вивіз або вивід населення із небезпечних місць у безпечні райони;

Організація комендантської служби, охорона матеріальних цінностей і громадського порядку;

Відновлення життєздатності населених пунктів і обєктів;

Пошук, розпізнавання і поховання загиблих;.

Санітарна обробка уражених;

Знезараження одягу, взуття, засобів індивідуального захисту, територій, споруд, а також техніки;

Соціально-психологічна реабілітація населення.

До невідкладних робіт відкосяться: Прокладання колонних шляхів та улаштування проїздів (проходів) у завалах та на зараженій території;

Локалізація аварій на водопровідних, енергетичних, газових і технологічних мережах;

Ремонт та тимчасове відновлення роботи комунально-енергетичних систем і мереж звязку для забезпечення рятувальних робіт;

Зміцнення або руйнування конструкцій, які загрожують обвалом і безпечному веденню робіт.

Рятувальні та інші невідкладні роботи здійснюються утри етапи.

На першому етапі вирішуються завдання: Щодо екстреного захисту населення;

Запобігання розвитку чи зменшення впливу наслідків;

З підготовки до виконання РІНР.

Основними заходами щодо екстреного захисту населення є: Оповіщення про небезпеку;

Використання засобів захисту;

Додержання режимів поведінки;

Евакуація з небезпечних у безпечні райони;

Здійснення санітарно-гігієнічної, протиепідемічної профілактики і надання медичної допомоги;

Локалізація аварій;

Зупинка чи зміна технологічного процесу виробництва;

Попередження (запобігання) і гасіння пожеж.

На другому етапі проводяться: Пошук потерпілих;

Витягання потерпілих з-під завалів, з палаючих будинків, пошкоджених транспортних засобів;

Евакуація людей із-зони лиха, аварії, осередку ураження;

Надання медичної допомоги;

Санітарна обробка людей;

Знезараження одягу, майна, техніки, території;

Проведення інших невідкладних робіт, що сприяють і забезпечують здійснення рятувальних робіт.

На третьому етапі вирішуються завдання щодо забезпечення життєдіяльності населення у районах, які потерпіли від наслідків НС: Відновлення чи будівництво житла;

Відновлення енерго-, тепло-, водо-, газопостачання, ліній звязку;

Організація медичного обслуговування;

Забезпечення продовольством і предметами першої необхідності;

Знезараження харчів, води, фуражу, техніки, майна, території;

Соціально-психологічна реабілітація; відшкодування збитків;

Знезараження майна, території, техніки.

Відновлювальні роботи здійснюють спеціально створені підрозділи (бригади). Залежно від рівня надзвичайної ситуації (загальнодержавного, регіонального, місцевого чи обєктового) для проведення РІНР залучаються сили і засоби ЦЗ центрального, регіонального або обєктового підпорядкування.

Список литературы
каток дорожній будівництво

1. Абрамов Л.Т., и др. Исследование распределения деформации в грунтах под штампом. - Основания, фундаменты, механика грунтов, 2009, № 1, с. 37 - 39.

2. Алексеева Т.В., и др. Машины для земляных работ, теория и расчет. - М.: Машиностроение, 1964, 467 с.

3. Антипова Л.А. Исследование колесных схем катков на пневматических шинах. - М.: Автореферат диссертации канд. Техн. Наук, 1968. - 26 с.

4. Бабков В.Ф., и др. Проходимость колесных машин по грунту. - М.: Автотрансиздат, 2010. - 188 с.

5. Моделирование процессов взаимодействия со средой рабочих органов дорожностроительных машин. - М.: Высшая школа, 1981. - 335 с.

6. Закин Я.Х., Донской В.М. Анализ маневренности строительных машин. - Механизация строительства, 2008, № 3, с. 4 - 8.

7. Зеленин А.Н. и др. Машины для земляных работ. - М.: Машиностроение, 1975. - 422 с.

8. Казарновский В.Д. Учет сопротивляемости грунтов сдвигу при проектировании дорожной конструкции. - М.: Автортансиздат, 2012. - 36 с.

9. Калужский Я.А., Батраков О.Т. Уплотнение земляного полотна и дорожных одежд. - М.: Транспорт, 1971. - 160 с.

10. Каюмов А.Д. Исследование оптимальных условий связных грунтов при сооружении насыпей автомобильных дорог. - М.: Автореферат диссерт. Канд. Техн. Наук, МАДИИ, 2008. - 15 с.

11. Смоленцева В.А. Исследование влияния основных параметров рабочих органов катков - пневматических шин - на эффективность процессов уплотнения дорожностроительных материалов.- М.: Автореферат диссерт. Канд. Техн. Наук, 1974. - 27 с.

12. Ульянов Н.А. Основы теории и расчета колесного движителя землеройных машин. - М.: Машгиз, 2010. - 205 с.

13. Флорин В.А. Основы механики грунтов. - М. - Л.: Госстройиздат, 1959. - 357 с.

14. Хархута Н.Я. Машины для уплотнения грунтов. - М. - Л.: Машгиз, 1953. - 164 с.

15. Хархута Н.Я., Васильев Ю.М. Прочность, устойчивость и уплотнение грунтов земляного полотна автомобильных дорог. - М.: Транспорт, 2005. - 283 с.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?