Розрахунок газоповітряного рекуператора - Реферат

бесплатно 0
4.5 76
Проведення теплового, конструктивного та аеродинамічного розрахунків газоповітряного рекуператора, вибір стандартного теплообмінного апарату. Розрахунок коефіцієнтів тепловіддачі конвекцією, потужності електричного приводу дуттьового вентилятора.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Метою проведення теплового розрахунку є визначення поверхні теплообміну F. Метою проведення конструктивного розрахунку є визначення дійсних площ поперечного перерізу, дійсної швидкості теплоносіїв, загальної довжини труб, габаритів рекуператора тощо. Аеродинамічний розрахунок газоповітряного рекуперативного теплообмінника виконується з метою визначення сумарних втрат тиску в каналах руху гарячого і холодного теплоносіїв. РЕКУПЕРАТОР, ХОЛОДНИЙ ТЕПЛОНОСІЙ, ГАРЯЧИЙ ТЕПЛОНОСІЙ, ТУРБУЛЕНТНИЙ РЕЖИМ, КРИТЕРІЇ ПОДІБНОСТІ. Обємна витрата гарячого теплоносія, м3/с ......……….....………..2,31.1.2 Для визначення обємної ізобарної теплоємності гарячого теплоносія необхідно скористатися такою умовою: витрата гарячого теплоносія V1=2,3м3 /с, витрата холодного теплоносія V2=3=2,0 м3/с, складаючи співвідношення, одержимо: 2,0 м3/с = 100% Якщо температура холодного теплоносія на вході і виході з рекуператора відповідно рівна t =15 OC, t = 400 OC, то можна підрахувати на скільки нагрівся холодний теплоносій Dt2 = t-t =400-15=385OC. При t1=913,94 ОС визначимо значення решти фізичних параметрів гарячого теплоносія, використовуючи дод. Для холодного теплоносія при t2= 207,5 ОС, використовуючи дод.7: а) коефіцієнт кінематичної вязкості, м2/с t=200 ОС > ?ж=34,85*10^-6 t=250 ОС > ?ж=40,61*10^-6 ?ж2=34,85 ((40,61-34,85)/50)*7,5=30,11*10^-6 б) коефіцієнт теплопровідності, Вт/(м·К) t=200 ОС >?ж=3,93*10^-2 t=250ОС >?ж=4,27*10^-2 ?ж2=3,93 ((4,27-3,93)/50*7,5)=3,981 в) число Прандтля t=200 ОС >Prж=0,680 t=250ОС >Prж=0,677 Reж1=W1*dвн/ ?1ж=10,86*0,02/155,54*10^-6=1396,4, оскільки гарячий теплоносій рухається всередині труб.2.3 Перетин однієї труби (у світлі), м2 2.4 Число труб (каналів) на шляху руху повітря (тому що потік рухається усередині труб) nд=f2/w=0,33/0,000314=1051 2.

План
Зміст

Реферат

Вихідні данні

1. Тепловий розрахунок

2. Конструктивний розрахунок

3. Аеродинамічний розрахунок

Перелік використанної літератури

Реферат

Обєкт дослідження курсової роботи - газоповітряний рекуператор.

Мета роботи - проведення теплового, конструктивного та аеродинамічного розрахунків. Кінцева мета - вибір стандартного теплообмінного апарату.

Список литературы
1. Безверхий П.А. Конструкторский расчет кожухотрубного рекуперативного теплообменника. - Днепропетровск, ДМЕТИ, 1976. - 30 с.

2. Блох А.Г. Основы теплообмена излучением. - М., Л.: Госэнергоиздат, 1962. - 230 с.

3. Болгарский А.В., Мухачев Г.А., Щукин В.К. Термодинамика и теплопередача. - М.: Высш. школа, 1975. - 355 с.

4. Исаченко В.П., Осипова В.А., Сукомел А.С. Теплопередача. - М.: Энергия, 1975. - 488 с.

5. Краснощеков Е.А., Сукомел А.С. Задачник по теплопередаче. - М.: Энергия, 1975. - 257 с.

6. Михеев М.А., Михеева И.М. Основы теплопередачи. - М.: Энергия, 1973. - 320 с.

7. Ульянов А.В., Тандура И.П., Попова Л.Н. Руководство к лабораторным и практическим занятиям по курсу «Основы теплообмена». - Днепропетровск, ДМЕТИ, 1975. - 115 с.

8. Хоблер Т. Теплопередача и теплообменники. - Л.: Госхимиздат, - 1961. - 290 с.

9. Якобс И. Вопросы теплопередачи. - М.: ИЛ, 1960. - 350 с.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?