Розрахунок гідроприводу - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 45
Гідравлічна схема гідроприводу. Гідравлічний розрахунок його параметрів. Сумарна втрата тиску в трубопроводі. Динамічний розрахунок гідроприводу. Дискретний характер роботи гідравлічних виконавчих пристроїв. Тиск в робочій порожнині гідроциліндра.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Під гідроприводом розуміють сукупність пристроїв (до числа яких входить один або декілька обємних гідродвигунів), призначені для приведення в рух механізмів і машин за допомогою робочої рідини під тиском. Як робоча рідина у верстатних гідроприводах використовується мінеральне масло. Гідроприводи широко застосовуються в сучасному верстатобудуванні. Основні напрями розвитку вітчизняного верстатного гідроприводу полягають в поліпшенні енергетичних і експлуатаційних характеристик гідрообладнання, підвищенні його швидкодії, вживанні слідкуючого і пропорційного дистанційного керування, що розширюється, що забезпечують звязок сучасних електронних систем з вузлами гідроприводу. Широке використання гідроприводів у верстатобудуванні визначається рядом їх істотних переваг перед іншими типами приводів і перш за все можливістю здобуття великих зусиль і потужностей при обмежених розмірах силових виконавчих двигунів.Розроблений гідропривід який зображено на рисунку 1 працює по наступній схемі: насос (2) який приводяться в рух за рахунок двигуна (3) засмоктує робочу рідину з баку (1) та нагнітає її в магістраль. При включені електромагніта Е1 золотник на трипозиційнийному розподільнику РП1 (8) переміщається в положення 1, робоча рідина вільно проходить через розподільники РП2 (9) та РП1, потрапляє в циліндр (13) і тисне на поршень (14), за рахунок цього рухається шток (15), а із другої порожнини циліндру рідина через розподільники РП1 (8) і РП3 (12) та фільтр (5) вільно зливається у бак.З урахуванням того, що створення штовхаю чого зусилля, яке передається штоку гідроциліндра, робочу рідину під тиском слід подавати в його поршневу порожнину, ефективну площу визначаємо за формулою: де D і d - відповідно стандартні діаметри поршня і штока Орієнтовній тиск на виході з насоса, для створення максимального зусилля розрахуємо по формулі: 4. Вибираємо трубопровід зі стальної труби ГОСТ 8734-75, для напорної лінії діаметр умовного проходу , розмір труби , , для зливної лінії діаметр умовного проходу , розмір труби . Температуру робочої рідини приймаємо рівною 50°С для напорної магістралі: для зливної магістралі: Для напорної і зливної магістралей в яких число Рейнольда задовольняє таку умову Re<2300, тобто тут режим руху ламінарний, коефіцієнт гідравлічного опору ? розраховуємо за допомогою формули Дерсі-Вейсбаха Рівняння руху поршня виконавчого пристрою, що враховує співвідношення діючих сил, можна записати в наступному виді: (4.1) де М - приведена до поршня маса рухомих частин і робочої рідини в трубопроводах і гідроциліндрі; - прискорення поршня; х - поточне значення величини переміщення поршня; , і - ефективні площі поршня з боку робочої порожнини і порожнини зливу; і - тиск в робочій порожнині і в порожнині зливу; - постійна складова сил тертя; Р - постійна складова корисного навантаження на штоку поршня; Тв - сила вязкого тертя; - змінна складова корисного навантаження; С - коефіцієнт пропорційності; - швидкість поршня.

План
Зміст

Передмова

1 Розробка і описання гідравлічної схеми гідроприводу

2 Гідравлічний розрахунок параметрів гідроприводу

3 Динамічний розрахунок гідроприводу

Перелік посилань

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?