Розрахунок гідроприводу - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 45
Розрахунок потужності і подачі насосу, вибір розподільників та фільтра. Застосування гідравліки у верстатах із звертально-поступальним рухом робочого органа. Втрата тиску в системі. Тепловий розрахунок гідросистеми, визначення об"єму бака робочої рідини.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Під обємним гідроприводом розуміють сукупність пристроїв, в число яких входять один чи декілька гідродвигунів, джерело енергії рідини, апаратура управління, гідролінії, що призначена для приведення в рух механізмів і машин за допомогою робочої рідини під тиском. Гідроприводи широко застосовуються у сучасному машинобудуванні. Також до переваг гідроприводів відносяться наступні: - дякуючи малій інерційності рухливих частин гідроприводи мають високу швидкодію; при умові доброї плавності руху гідроприводи забезпечують широкий діапазон безступінчастого регулювання швидкості виконавчих двигунів. гідропривід дозволяє надійно захистити систему від перевантаження, що дає можливість механізмам працювати по жорстким упорам, при цьому забезпечується точний контроль зусиль шляхом регулювання тиску притискача.З бака Б по всмоктувальній гідролінії 1 насос Н всмоктує робочу рідину та подає в напірний трубопровід 2; далі у гідророзподільник Р1. Якщо плунжер розподільника Р1 знаходиться в робочому положенні, тоді рідина подається в гідроциліндр Ц1. Під дією тиску рідини в одній з гідроліній циліндру, поршень перемішується та витісняє рідину з порожнини у яку рухається, рідина скидається через розподільник у зливну гідролінію 5. При робочому положенні плунжера розподільника Р1, рідина подається в гідромотор М по одному з трубопроводів 4, по другому рідина зливається в зливний трубопровід 5, по якому через фільтр Ф рідина попадає в бак Б.2.1 Розрахунок потужності і подачі насосу · Потужність що підводиться до гідроциліндра, КВТ: (1) Потужність що підводиться до гідромотору, КВТ: (2) 0,96, приймаємо ?об = 0,94; При розрахунку потужності враховують можливі втрати енергії, що повязані із зменшенням тиску і втрат в гідросистемі коефіцієнтами запасу по зусиллю та по швидкості: (4)· Гідророзподільник: Позаданному номінальному тиску і розрахованому потоку рідини. Вибираємо гідророзподільник Р25. Таблиця 2 Технічна характеристика гідророзподільника Р25 · Фільтр: Вибір фільтра проводиться по витраті рідини (подачі насоса). Вибираємо фільтр ФС 7 - 32-40/200 (М.В, табл.Розрахунок гідроліній включає в себе: визначення діаметра труб, розрахунок труб на міцність, розрахунок втрат тиску в гідролінії. По вибраному діаметру трубопроводів визначають фактичну швидкість руху рідини, м/с: (10) Для сталевих труб [?] = 400 . 500 МПА приймаємо [?] = 450 МПА, К = 3. Всмоктувальна гідролінія: Для всмоктувальної гідролінії швидкість руху робочої рідини неповинно перевищувати значення 1,2 . . Напірна гідролінія насоса: Для напірного трубопроводу швидкість потоку рідини вибирають у відповідності з номінальним тиском в гідросистемі.Загальні втрати тиску визначаються як сума всіх втрат в окремих елементах гідросистеми: (12) де, - сумарні втрати тертя по довжині трубопроводу; Якщо гідропривод включає в себе два гідродвигуна (гідроциліндр і гідромотор), які працюють паралельно сумарні втрати тиску на тертя для лінії гідроциліндра і лінії гідромотора , визначають наступними виразами: (13) Коефіцієнт опору тертю при , дорівнює: (16) Для чисел Рейнольдса в межах коефіцієнт опору тертю дорівнює: Для розрахунку втрати тиску потрібно знати кінематичну вязкість і густину рідини при вказаних температурах. · Втрати тиску на тертя по магістралях: Розраховуємо втрати тиску на тертя у магістралях для гідроциліндра та гідромотора окремо.Загальний ККД визначається як добуток гідравлічного, обємного та механічного ККД: (19) Загальний ККД визначається як добуток гідравлічного, обємного та механічного ККД: (20) де, - втрати тиску для оптимальної робочої температури роботи гідроприводу, що відповідає 6% Рном. Механічний ККД визначається як добуток механічних ККД всіх, обємного та механічного ККД: (21)Так, як робочий хід гідроциліндра відбувається при подачі рідини у поршневу порожнину, діаметр циліндра розраховуємо з умови забезпечення необхідної швидкості переміщення поршня: (23) ДЕQЦ-витрата робочої рідини що надходить до гідроциліндра;Для розрахунку гідромотора необхідно визначити його робочий обєм: Крутний момент на валу гідромотора: , (27) де QM-витрата робочий обом гідромотора, л; ??Р-максимальні втрати тиску на тертя у межах робочого діапазону температур робочої рідини, КПА. ?м-механічний ККД гідромотора З формули (27) по відомому моменту М, номінальному тиску Рном та ??Р визначаємо робочий обєм гідромотора: По розрахованому значенню QM та відомому Рном вибираємо гідромотор НМШ-80-1 (М.В., табл. По відомій подачі QM і вибраному обєму гідромотора знаходимо частоту обертання вала гідромотора: , (28) де QM-л/с;Для розрахунку приймаємо обєм бака: де Q - подача насоса, л/хв.;Кількість теплоти Q, що отримує система в одиницю часу, відповідає втраченій в гідроприводі потужності і визначається за формулою (29), КДЖ: ,(29) де ?заг-повний ККД гідропривода; Максимальна температура рідини, С0 , що досягається через 1год. роботи після початку експлуатації гідропривода: ,(30) де тд. мах-максимальна температура довкілля;Київ, Вища школа 1995 - 463 с.

План
ЗМІСТ

Завдання на курсову роботу

Вступ

1. Принцип роботи схеми

2. Розрахунок гідроприводу

2.1 Розрахунок потужності і подачі насосу. Вибір насосу

2.2 Вибір розподільників та фільтра

2.3 Розрахунок гідроліній

2.4 Розрахунок втрат тиску в гідросистемі

2.5 Розрахунок ККД гідропривода

2.6 Вибір силових гідроциліндрів

2.7 Вибір гідромотора

2.8 Визначення обєму бака робочої рідини

2.9 Тепловий розрахунок гідросистеми

Література

Список литературы
1. Васильковський М.И., Мещишена Л.Г., и др..., Методические указания к самостоятельной работе студентов по расчету объемного гидропривода.. К-д. КИСХМ 1991. - 56с.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?