Розрахунок гідравлічної схеми дискового розпилювального верстата LL/30 фірми "Бра" - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 149
Специфіка розрахунку і вибору гідродвигунів гідроциліндрів, параметри витрат робочої рідини гідронасоса. Підбір гідроапаратури (розподільників, клапанів) до дискового розпилювального верстата LL/30 фірми "Бра" з перевірочним розрахунком на працездатність.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Мета даної курсової роботи визначається завданням і полягає в розрахунку гідравлічної схеми дискового розпилювального верстата LL/30 фірми “Бра”: виборі гідроциліндрів, гідронасоса та підборі іншої гідроапаратури (розподільників, клапанів тощо) до нього з перевірочним розрахунком на працездатність. Керуюча гідроапаратура застосовується для керування гідроприводами. У її склад входять: - Розподільна апаратура - призначена для забезпечення заданого напрямку руху робочої рідини в гідросистемі (гідророзподільники, зворотні клапани, гідрозамки, клапани логічних функцій, регулятори тиску і регулятори витрати); Система гідромашин та гідроапаратів, яка використовується для передачі рідиною енергії на відстань і перетворення в механічну на виході з системи називається гідроприводом. В обємних насосах енергія передається рідині в робочих циліндрах чи камерах з періодично змінним обємом і з послідовним сполученням між всмоктувальним і напірним патрубками.Для верстатів загального призначення звичайно використовують тиск 2,5; 3,5; 4 або 6,3 МПА. Більш високі значення тиску приймають при розробленні потужного технологічного обладнання та верстатів спеціального призначення. При виборі величини номінального тиску Рн для розрахунку рекомендується орієнтуватись на тиск, прийнятий в аналогічних верстатах, або, якщо таких даних немає, на асортимент гідромашин, які пропонуються на ринку продукції, щоб мати досить широкі можливості вибору гідромашин і апаратів, розрахованих під відповідний тиск. Перед розрахунком визначаємо напрям його робочого руху, при якому проведемо розрахунок, тип гідроциліндра і засіб підключення при робочому ході. Гідроциліндри, що використовуються у верстаті наступні: ГЦ1 - поршневий з двостороннім штоком та подачею робочої рідини через штоки; ГЦ2 - плунжерний.Обчислюємо витрати робочої рідини згідно з вибраними гідроциліндрами за формулою: 1) поршневий гідроциліндр з двостороннім штоком де Vш - швидкість штока гідроциліндра, м/с. Переводимо отримані значення витрат у л/хв., для цього множимо витрату на 60000. При виборі насосу необхідно знати загальну витрату робочої рідини. Встановимо, що в заданій гідросхемі гідроциліндри працюють почергово, отже, гідронасос підбираємо за найбільшою з двох гідроциліндрів витратою рідини, тобто необхідна витрата рівна: Гідронасос вибрано за найбільшою потрібною витратою робочої рідини, значення якої більше, ніж розраховане. Приводний двигун для насоса підбираємо за потужністю та частотою обертання, яка необхідна для приводу насоса.В процесі вибору гідроапаратури керуємося значенням діаметра умовного проходу, для чого вибираємо розрахункову швидкість рідини: при тиску до 10 МПА - 2,7…4,25м/с приймаємо: Діаметр умовного проходу обчислюємо за формулою: де Qрід=Qнас приймається в м3/с. Згідно з ГОСТ 12448-80 значення умовного проходу приймаємо рівним 20 мм. -діаметр умовного проходу-20мм; діаметр умовного проходу-20мм(установимо через перехідні втулки); діаметр умовного проходу-20мм(установимо через перехідні втулки);Виконаємо перевірний розрахунок для перевірки відповідності результатів обчислень вихідним даним при номінальному тиску та номінальній подачі гідронасоса. Фактичне зусилля штоку на гідроциліндрі ГЦ1 визначено за формулою: Фактичне зусилля штоку на плунжерному гідроциліндрі ГЦ2 обчислюємо за формулою: Фактичну швидкість штоку гідроциліндра ГЦ1 розраховуємо за формулою: Фактичну швидкість штоку плунжерного гідроциліндра ГЦ2 визначаємо за наступною формулою: Табличний звіт перевірки: Вихідні дані Перевірочні Рідина з бака закачується гідронасосом і поступає до напірної лінії гідросистеми. За допомогою розподільника (Р1,) керують роботою гідроциліндра (Гц1),перемикючи гідроциліндр шток може рухатися як праворуя так і ліворуч. Також на даній схемі присутній ще один дросель (ДР3) без зворотнього клапана, після нього робоча рідина поступає на розподільник (Р2), звідки вже на гідроциліндр (ГЦ2).В результаті проведених розрахунків мною були отримані наступні результати і визначено роботу заданої гідросхеми,а також підібрано гідроапарату.

План
Зміст

Вступ

1. Вибір робочого тиску

2. Розрахунок витрат робочої рідини

3. Розрахунок та вибір насосів та приводного двигуна

4. Вибір гідроапаратури

5. Перевірний розрахунок

6. Опис роботи гідросистеми

Висновок

Список використаної літератури

Вывод
В результаті проведених розрахунків мною були отримані наступні результати і визначено роботу заданої гідросхеми,а також підібрано гідроапарату.

Результати обчислень наступні: 1) оптимальний тиск напору в гідролінії становить 4 МПА;

2) згідно з ГОСТ 12447-80 підібрано гідроциліндри, параметри яких наступні: для ГЦ1 D1=125 мм, d1=63 мм, для ГЦ2 D2=110 мм;

3) для вибраного гідронасоса Г12-24М витрата робочої рідини становить 70 л/хв.;

4) підібрано асинхронний двигун з потужністю 5,5 КВТ та частотою обертання 960 об/хв.

5) за розрахованим діаметром умовного проходу (DY = 20 мм) користуючись довідниками та каталогами підібрано всю необхідну гідроапаратуру для заданої гідросистеми. У звязку з тим, що швидкість руху штока Гц2 значно перевищує задану, в лінію нагнітання встановлено додатковий дросель ДР3.

Результати показують, що схема розрахована в загальному правильно і відповідає вимогам завдання.

Список литературы
1. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Гідропневмоавтоматика”, “Гідро- та пнемоприводи” для студентів електромеханічного факультету (Освітньо-кваліфікаційний рівень 6.090.200, 6.090300 ? “бакалавр” ) усіх форм навчання.? Полтава: ПОЛТНТУ, 2005. ? 33 с. Укладачі: В.О. Орисенко, доцент; М.М. Чекалін, ст. викладач.

2. Навроцкий К.Л. Теория и проектирование гидро- и пневмомашин.- М.: Машиностроение, 1991.-384 с. (62 Н15, АН - 1, АУ - 8)

Размещено на

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?