Розрахунок фінансових показників роботи підприємства - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 100
Розрахунок необхідної кількості основного технологічного устаткування і потужності цеху. Розрахунок основних виробничих фондів та амортизації, чисельності та оплати праці персоналу. Витрати виробництва. Визначення собівартості виробництва продукції.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Комплекс хімічних виробництв виготовляє продукцію для всіх основних галузей промисловості, транспорту, сільського господарства, оборони, побутового обслуговування та інших сфер діяльності. До його складу входять ряд спеціалізованих галузей, що використовують різну сировину, виготовляють дуже широкий асортимент продукції і обєднуються між собою загальною технологією. Як правило, виділяють основну (неорганічну) хімію, хімію органічного синтезу, гірничохімічну промисловість, фармацевтичну промисловість, мікробіологічну промисловість, побутову хімію. Використання хімічної продукції в промисловості дає змогу виготовляти значну кількість високоякісних виробів, необхідних таким прогресивним галузям виробництва, як атомна енергетика, радіоелектроніка тощо. Наявність розвинутої хімічної промисловості, що створює матеріальну основу функціонування економіки з високою ефективністю суспільного виробництва, є однією з визначальних ознак науково-технічного та економічного розвитку держави.В Україні поширеним визначенням підприємства є поняття, прописане в Господарському кодексі України, а саме: "Підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється субєктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку". Таким чином, під підприємництвом розуміють господарську діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку, а субєкти підприємництва - підприємцями. Особи, яким суд заборонив займатися певною діяльністю, не можуть бути зареєстровані як підприємці з правом здійснення відповідної діяльності до закінчення терміну, встановленого вироку суду, особи, які мають непогашену судимість за крадіжки, хабарництво, інші корисливі злочини, не можуть бути зареєстровані як підприємці, не можуть виступати співзасновниками підприємницьких організацій, а також займати в підприємницьких товариствах та спілках (обєднаннях) керівні посади і посади, повязані з матеріальною відповідальністю. Тобто підприємці мають право без обмежень приймати рішення і здійснювати самостійно будь-яку діяльність, що не суперечить законодавству. Формою розвязання суперечностей як внутрішніх чинників саморозвитку економічних процесів і явищ виступає підприємництво, яке є системним явищем і має власні внутрішні імпульси розвитку (конкуренція), систему забезпечення і відтворення (прямі звязки субєктів ділових відносин), інфраструктуру (біржі, банки, інформаційні системи, консалтингові та аудиторські компанії, навчальні заклади тощо), систему управління (менеджмент), систему вивчення контрагентів (маркетинг), систему оцінювання діяльності (гроші).амортизація праця персонал собівартістьНеобхідно визначити розрахункову кількість основного технологічного устаткування (Np) для виконання потрібної річної програми випуску продукції (Пр), Додаток А. Розрахунок необхідної кількості основного технологічного устаткування здійснено за формулою: IMG_de1dfa66-8e0b-4b10-94bc-31802f5ada3e (2.1) Ттз - сумарна тривалість технологічно неминучих зупинок (перерв) протягом року, що не перекриваються зупинками на вихідні і святкові дні, годин; Тппр - сумарна тривалість планово-попереджувальних ремонтів протягом року, що не перекриваються зупинками на вихідні і святкові дні; За формулою 2.1, знаходимо необхідної кількості основного технологічного устаткування: IMG_4d684de8-fee1-4522-8d33-bf1892f02c6d Базуючись на отриманих даних та використовуючи наступну формулу, розрахуємо річну виробничу потужність підприємства Мпр: IMG_470e9397-93c7-47a7-a85f-d67c7a7ab935 (2.3)Відповідно до Податкового Кодексу України основні виробничі фонди поділяються на 16 груп (Додаток В). Витрати на амортизацію (Аі) розраховуються, з огляду на середньорічну вартість основних виробничих фондів певної групи (Фсрі) та встановленої для даної групи норми амортизації (На) за формулою: IMG_1a03ae88-2825-402c-a279-e3af5831b303 , грн.(2.10) де Наі - норма амортизаційних відрахувань відповідної і-ої групи основних виробничих фондів підприємства. Середньорічна вартість основних виробничих фондів підприємства ФСР, розраховується за даними Додатка Г за формулою: IMG_7a65d4c5-22bc-46b4-a57c-53e0d5d06a5a , грн. Річна сума амортизації дорівнює сумі амортизації всіх груп основних виробничих фондів. Вихідні дані та результати розрахунків необхідно навести у вигляді наступної таблиці: Таблиця 2.2 - Розрахунок середньорічної вартості основних виробничих фондів і амортизаційних відрахувань.В цьому розділі необхідно розрахувати такі групи промислово-виробничого персоналу згідно Класифікатору Професій (ДК 003:2010): кваліфіковані робітники з інструментом; робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин; найпростіші професії, технічні службовці, фахівці, керівники. Приймаємо наявну чисельність основних робітників (кваліфіковані робітники з інструментом) у зміну, з розра

План
ЗМІСТ

Вступ

1. Теоретичний розділ

2. Практичний розділ

2.1 Ресурси підприємства

2.1.1 Розрахунок необхідної кількості основного технологічного устаткування і потужності цеху

2.1.2 Розрахунок основних виробничих фондів та амортизації

2.1.3 Розрахунок чисельності та оплати праці персоналу

2.2 Витрати виробництва

2.2.1 Розрахунок собівартості виробництва продукції

2.2.2 Розрахунок точки беззбитковості

2.3 Ефективність виробництва продукції та використання основних фондів

2.3.1 Розрахунок техніко-економічних показників ефективності роботи підприємства

2.3.2 Розрахунок фінансових показників роботи підприємства

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?