Розрахунок елементів цифрової радіорелейної системи передачі - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 115
Розробка ділянки цифрової радіорелейної лінії на базі обладнання Ericsson Mini-Link TN. Дослідження профілів інтервалів лінії зв’язку. Статистика радіоканалу. Визначення параметрів сайтів на даній РРЛ. Розробка оптимальної мережі передачі даних DCN.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Цифрові радіорелейні та супутникові системи передачі (ЦРССП) стали ефективним засобом передачі сотень і тисяч телефонних сигналів на відстані в тисячі кілометрів, конкуруючи з іншими засобами звязку, в тому числі кабельними, вдало доповнюючи їх. На сьогодні вони стали важливою складовою частиною цифрових мереж електрозвязку - відомчих, корпоративних, регіональних, національних і навіть міжнародних, оскільки мають ряд важливих переваг, у тому числі: - можливість швидкого монтажу обладнання при невеликих капітальних витратах (малі габарити і маса станцій дозволяють розміщувати їх, використовуючи вже наявні приміщення, опори та всю інфраструктуру споруд);Використовуючи вихідні дані для розрахунків, а також основні характеристики РРС Ericsson Mini-Link-TN, можна вважати, що передача інформації буде здійснюватися в діапазоні частот 13 ГГЦ, коефіцієнт підсилення антен діаметром 1,2м - 41DBI. Під час вибору траси РРЛ необхідно передбачаю її «зигзагподібність», що виключає завади від станцій, розташованих через 3 прольоти. Максимальні відстані між РРС визначаються задачами організації звязку, а також розрахунком в залежності від типу апаратури, рельєфу місцевості та припустимої висоти підвісу антен. Під час розрахунку цифрових РРЛ будую профілі кожного прольоту при нульовій атмосферній рефракції, нормальній рефракції для даного кліматичного району та субрефракції. Для перевірки стійкості звязку необхідно для кожного прольоту розрахувати сумарну імовірність погіршення якості звязку та далі розрахувати сумарну імовірність погіршення якості звязку на РРЛ, але для цього необхідно спочатку розрахувати висоти підвісу антен.Визначаю основні параметри кожного сайту на даній РРЛ, а також наводжу специфікацію даних сайтів. Висота підвісу антени: 30м; Висота підвісу антени: 30м; Висота підвісу антени: 30м; Обладнання Mini-Link TN (вузол трафіку, Traffic Node) призначено для створення масштабованих мікрохвильових вузлів мереж безпроводового звязку.DCN зєднує мережеві елементи (NE) із внутрішніми функціями узгодження або пристроями узгодження (MO) з операційними системами (OS). Для організації мережі управління (DCN) може використовуватися NPU і IP-мережа(рис.14). Але, на мою думку, найбільш доцільно буде використовувати наступний варіант DCN, зображений на рис.16. Доцільно буде навести переваги такої DCN: · Інтеграція роботи обладнання Mini-Link E на частоті 6 Ггц та Mini-Link TN на частоті 11 Ггц;На даній розрахунково-графічній роботі я розрахував елементи цифрової радіорелейної системи передачі. У першій частині я розробив ділянку цифрової РРЛ на базі обладнання ERICSSON MINI-LINK TN, дотримуючись вихідних даних для розрахунків і вимог до проектування. У другій частині дослідив 4 профілі інтервалів лінії звязку, а також визначив їх параметри.

План
Зміст

Перелік умовних скорочень

Вступ

1. Розробка ділянки цифрової РРЛ на базі обладнання ERICSSON MINI-LINK TN

2. Дослідження профілів даної РРЛ

2.1 Інтервал Полтава - ПРС-1

2.2 Інтервал ПРС-1 - ПРС-2

2.3 Інтервал ПРС-2 - ПРС-3

2.4 Інтервал ПРС-3 - Гадяч

3. Дослідження сайтів MINI-LINK TN

4. Розробка DCN для РРЛ

Висновок

Список використаної літератури

Вывод
На даній розрахунково-графічній роботі я розрахував елементи цифрової радіорелейної системи передачі. Робота складалася із 4 основних частин. У першій частині я розробив ділянку цифрової РРЛ на базі обладнання ERICSSON MINI-LINK TN, дотримуючись вихідних даних для розрахунків і вимог до проектування. Результатом служить структурна схема РРЛ, зображена на рис.2. У другій частині дослідив 4 профілі інтервалів лінії звязку, а також визначив їх параметри. Умова відкритого інтервалу виконується. У третій частині роботи визначив основні параметри кожного сайту на даній РРЛ, а також на рис.14 навів специфікацію даних сайтів. І в останній частині розрахунково-графічної роботи було розроблено оптимальну і найбільш доцільну DCN для даної РРЛ.

РГР спирається на використання сучасних методів проектування, що застосовуються відповідними спеціалізованими установами, та максимально наближена до питань реального проектування цифрових систем передачі. Тому, виконавши дану роботу, я набув певних навиків у проектування цифрових РРЛ за допомогою програмного забезпечення Radio Mobile і Google Earth.

Список литературы
1. Грицька Т.С., Слюсарь І.І., Тиртишников О.І., Уткін Ю.В. Начально-методичний посібник до виконання рефератів, розрахунково-графічних, курсових і кваліфікаційних робіт. - Полтава: ПОЛТНТУ, 2012. - 60 с.

2. ДСТУ-3008-95. Державний стандарт України -Документація. Звіти у сфері науки і техніки. -К.: Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації, 1996р.

3. Слепов Н.Н. Синхронные цифровые сети SDH. - М.: Эко-Трендз, 1997. - 143 с.

4. Немировский А.С., Даниловис О.С., Маримонт Ю.И. Радиорелейные и спутниковые системы передачи. - М.: Радио и связь, 1986. - 392 с.

5. Mini-Link TN, Mini-Link НС, Mini-Link Е. ETSI. - Каталог продукции. RU/LZT 712 0191 R2C - 214 с.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?