Розрахунок елементів цифрової радіорелейної системи передачі - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 115
Розробка цифрової радіорелейної системи передачі на базі обладнання Ericsson mini-link TN. Створення мікрохвильових вузлів мереж безпроводового зв"язку. Розробка DCN для передачі інформації сторонніх систем управління. Дослідження профілів даної РРЛ.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
РРС - радіорелейний звязок (в перекладі з французької означає проміжна станція), радіозвязок за допомогою ланцюжка приймально-передавальних радіостанцій, що знаходяться один від одного в зоні прямої видимості антен. Радіорелейні системи в даний час використовуються для зєднання віддалених обєктів в одну мережу, коли немає можливості повязувати воєдино віддалені компютерні мережі, або ж прокладання оптоволоконних магістралей економічно невигідно, а також для створення магістральних каналів опорної мережі для операторів звязку. Так само вибір радіорелейних ліній звязку надає гарну можливість забезпечити взаємодію устаткування телефонної мережі загального користування.Використовуючи вихідні дані для розрахунків, а також основні характеристики РРС Ericsson Mini-Link-TN, можна вважати, що передача інформації буде здійснюватися в діапазоні частот 13 ГГЦ, коефіцієнт підсилення антен діаметром 1,2м - 41DBI. Під час вибору траси РРЛ необхідно передбачаю її «зигзагподібність», що виключає завади від станцій, розташованих через 3 прольоти. Максимальні відстані між РРС визначаються задачами організації звязку, а також розрахунком в залежності від типу апаратури, рельєфу місцевості та припустимої висоти підвісу антен. Під час розрахунку цифрових РРЛ будую профілі кожного прольоту при нульовій атмосферній рефракції, нормальній рефракції для даного кліматичного району та субрефракції. Для перевірки стійкості звязку необхідно для кожного прольоту розрахувати сумарну імовірність погіршення якості звязку та далі розрахувати сумарну імовірність погіршення якості звязку на РРЛ, але для цього необхідно спочатку розрахувати висоти підвісу антен.Визначаю основні параметри кожного сайту на даній РРЛ, а також наводжу специфікацію даних сайтів. 2) Висота підвісу антени: 30м; 2) Висота підвісу антени: 30м; 2) Висота підвісу антени: 30м; Обладнання Mini-Link TN (вузол трафіку, Traffic Node) призначено для створення масштабованих мікрохвильових вузлів мереж безпроводового звязку.Обладнання Mini-Link TN обладнано вбудованим IP маршрутизатором для обробки трафіка управління (DCN - мережа обміну даними). Канали DCN можуть використовуватися для передачі інформації сторонніх систем управління. Для організації мережі управління (DCN) використовується IP-мережа (рис. Підтримуються наступні стандартні служби зовнішньої IP-мережі: - FTP (протокол передачі файлів)-застосовується в якості механізма передачі файлів при оновленні ПО, а також для резервного копіювання і відновлення конфігурації системи;Робота виконувалася за допомогою двох програмних середовищ Radio Mobile та Google Планета Земля. Перед виконанням роботи, був вивчений інтерфейс програм та набуті навички по роботі з даними середовищами. Були розставлені в програмному середовищі Radio Mobile на трасі РРЛ передаюча станція, приймаюча станція та 3 ретранслятори. В цьому розділі після того як були визначені відстані між станціями була побудована структурна схема РРЛ. В ході роботи було досліджено 4 профілі прольоту, для кожного з яких було відображено радіоканал, визначено параметри профілю прольоту та зображено статистику радіоканалу.

План
Зміст

1. Розробка ділянки цифрової РРЛ на базі обладнання ERICSSON MINI-LINK TN

2. Дослідження профілів даної РРЛ

2.1 Інтервал Полтава - ПРС-1

2.2 Інтервал ПРС-1 - ПРС-2

2.3 Інтервал ПРС-2 - ПРС-3

2.4 Інтервал ПРС-3 - Гадяч

3. Дослідження сайтів MINI-LINK TN

4. Розробка DCN для РРЛ

Висновок

Список використаної літератури

Вывод
Дана робота передбачала розрахунок елементів цифрової радіорелейної системи передачі. Робота виконувалася за допомогою двох програмних середовищ Radio Mobile та Google Планета Земля. Перед виконанням роботи, був вивчений інтерфейс програм та набуті навички по роботі з даними середовищами.

Першим етапом виконання даної роботи була розробка ділянки цифрової РРЛ. Були розставлені в програмному середовищі Radio Mobile на трасі РРЛ передаюча станція, приймаюча станція та 3 ретранслятори. Дані станції були розміщені «зигзагоподібно», щоб виключити завади від станцій, що розташовані поряд. В цьому розділі після того як були визначені відстані між станціями була побудована структурна схема РРЛ.

Другий етап роботи передбачав дослідження профілів інтервалів даної РРЛ. В ході роботи було досліджено 4 профілі прольоту, для кожного з яких було відображено радіоканал, визначено параметри профілю прольоту та зображено статистику радіоканалу.

На третьому етапі роботи досліджені сайти Mini-Link TN. Для кожного сайту визначено географічні координати, висоту підвісу антени, істинний азимут, магнітний азимут та кут підвищення. Був обраний основний компонент системи Mini-Link TN магазин модулів AMM 6p B. Сформовано конфігурації сайтів Mini-Link TN.

Четвертий етап РГР передбачав розробку мережу передачі даних для даної РРЛ. Було обрано другий варіант доступу до обладнання Mini-Lint TN через Mini-Link E, оскільки для доступу до Mini-Lint TN використовуються вже існуючі елементи мережі на базі Mini-Link E.

Список литературы
1. Грицька Т.С., Слюсарь І.І., Тиртишников О.І., Уткін Ю.В. Начально-методичний посібник до виконання рефератів, розрахунково-графічних, курсових і кваліфікаційних робіт. - Полтава: ПОЛТНТУ, 2012. - 60 с.

2. ДСТУ-3008-95. Державний стандарт України - Документація. Звіти у сфері науки і техніки. - К.: Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації, 1996 р.

3. Слепов Н.Н. Синхронные цифровые сети SDH. - М.: Эко-Трендз, 1997. - 143 с.

4. Немировский А.С., Даниловис О.С., Маримонт Ю.И. Радиорелейные и спутниковые системы передачи. - М.: Радио и связь, 1986. - 392 с.

5. Mini-Link TN, Mini-Link НС, Mini-Link Е. ETSI. - Каталог продукции. RU/LZT 712 0191 R2C - 214 с.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?